Vở bài tập Toán lớp 1 trang 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Các số đến 100

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Các số đến 100

Với giải vở bài tập Toán lớp 1 trang 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Các số đến 100 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập môn Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 Trang 37 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Đếm rồi viết số vào ô trống

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Các số đến 100 | Chân trời sáng tạo

b)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Các số đến 100 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

a) Viết số 85.

b) Viết số 48.

Bài 2 Trang 38 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Số ?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Các số đến 100 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Viết số 92.

Bài 3 Trang 39 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Có bao nhiêu món đồ?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Các số đến 100 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Điền số 45

Bài 4 Trang 40 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Mỗi bảng sau gồm 100 ô vuông

a) Tô màu 39 ô vuông.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Các số đến 100 | Chân trời sáng tạo

b) Tô màu 61 ô vuông.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Các số đến 100 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Em đếm số ô vuông và tự tô màu.

Bài 5 Trang 41 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết (theo mẫu):

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Các số đến 100 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Các số đến 100 | Chân trời sáng tạo

Bài 6 Trang 41 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết theo mẫu:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Các số đến 100 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Các số đến 100 | Chân trời sáng tạo

Bài 7 Trang 42 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Tính:

a)     60 + 8 = ……….                      68 – 8 = ……….                     89 – 7 = ……….

        40 + 50 = ……….                      90 – 50 = ……….                    3 + 61 = ……….

        72 + 4 = ……….                        76 – 4 = ……….                     10 + 80 = ……….

b)     58 – 5 – 3 = ……….                                  82 + 7 – 9 = ……….

Lời giải

a)     60 + 8 = 68                                68 – 8 = 60                              89 – 7 = 82

        40 + 50 = 90                              90 – 50 = 40                            3 + 61 = 64

        72 + 4 = 76                                76 – 4 = 72                              10 + 80 = 90

b)     58 – 5 – 3 = 55 – 3 = 52                                                             

82 + 7 – 9 = 89 – 9 = 80

Bài 8 Trang 42 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết số vào ô trống:

50 + ☐ = 70                      46 - ☐ = 41

☐ - 10 = 50                       ☐ + 7 = 89

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Các số đến 100 | Chân trời sáng tạo

Bài 9 Trang 42 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Nối các số để có sơ đồ tách – gộp số:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Các số đến 100 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Các số đến 100 | Chân trời sáng tạo

Bài 10 Trang 43 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Dưới đây là tranh thể hiện phép tính 19 – 4 = 15.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Các số đến 100 | Chân trời sáng tạo

Em hãy khoanh nhóm để thể hiện phép tính 37 – 5 = 32.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Các số đến 100 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Các số đến 100 | Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác