Vở bài tập Toán lớp 1 trang 54, 55 Em làm được những gì

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 54, 55 Em làm được những gì

Với giải vở bài tập Toán lớp 1 trang 54, 55 Em làm được những gì sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập môn Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 Trang 54 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Có bao nhiêu con châu chấu?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 54, 55 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 54, 55 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

Điền số 28.

Bài 2 Trang 54 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết số vào chỗ chấm:

16 gồm ……. chục và ……. đơn vị         ……. gồm 3 chục và 9 đơn vị

20 gồm ……. chục và ……. đơn vị           ……. gồm 2 chục và 4 đơn vị

Lời giải

16 gồm 1 chục và 6 đơn vị                        39 gồm 3 chục và 9 đơn vị

20 gồm 2 chục và 0 đơn vị                        24 gồm 2 chục và 4 đơn vị

Bài 3 Trang 54 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S

- 11 đọc là:  mười mốt  ☐ 

                   mười một ☐  

                   một một  ☐ 

Lời giải

- 11 đọc là: Vở bài tập Toán lớp 1 trang 54, 55 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

                   mười một Vở bài tập Toán lớp 1 trang 54, 55 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

                   một một Vở bài tập Toán lớp 1 trang 54, 55 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

Bài 4 Trang 54 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Đặt tính rồi tính:

        17 + 42                    54 – 34                    8 + 61                      79 – 5 

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 54, 55 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

Bài 5 Trang 55 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Điền dấu >, <, = thích hợp:

        35 …. 32                                  8 …. 18                                  20 + 10 …. 40 – 10 

        27 …. 29                                   30 …. 29                                 0 + 13 …. 0 + 23

Lời giải

        35 > 32                                     8 < 18                                      20 + 10 = 40 – 10 

        27 < 29                                      30 > 29                                    0 + 13 < 0 + 23

Bài 6 Trang 55 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

        21 + 8 = …………                                   80 – ………… = 50 

        37 – 5 = …………                                    ………… + 40 = 70 

        3 + 30 = …………                                    30 + ………… = 36

        29 – 9 = …………                                    25 – ………… = 20

Lời giải

        21 + 8 = 29                                               80 – 30 = 50 

        37 – 5 = 32                                               30 + 40 = 70 

        3 + 30 = 33                                               30 + 6 = 36

        29 – 9 = 20                                               25 – 5 = 20

Bài 7 Trang 55 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 54, 55 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

Quan sát tranh.

Viết số vào chỗ chấm, viết phép tính vào các ô trống.

a)     Đồng hồ hình tròn có: … cái. 

        Đồng hồ hình vuông có: … cái.

Tất cả có: 

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 54, 55 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

 b)    Tất cả có: … cái 

        Đồng hồ chỉ 3 giờ có: … cái. 

Còn lại: 

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 54, 55 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

Lời giải

a)     Đồng hồ hình tròn có: 12 cái

        Đồng hồ hình vuông có: 4 cái

Tất cả có: 

        12 + 4 = 16 

 b)    Tất cả có: 16 cái 

        Đồng hồ chỉ 3 giờ có: 6 cái

Còn lại: 

        16 – 6 = 10

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác