Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72, 73, 74, 75, 78, 77, 78 Em làm được những gì

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72, 73, 74, 75, 78, 77, 78 Em làm được những gì

Với giải vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72, 73, 74, 75, 78, 77, 78 Em làm được những gì sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập môn Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 Trang 71 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Quan sát các hình phẳng sau

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72, 73, 74, 75, 78, 77, 78 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

a) Đếm số hình mỗi loại:

Hình chữ nhật

Hình tròn

Hình tam giác

Hình vuông

Tất cả


b) Số?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72, 73, 74, 75, 78, 77, 78 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

Lời giải

a) Đếm số hình mỗi loại:

Hình chữ nhật

Hình tròn

Hình tam giác

Hình vuông

Tất cả

5

10

25

50

90

b) Số?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72, 73, 74, 75, 78, 77, 78 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

Bài 2 Trang 72 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Nối lần lượt các số từ bé đến lớn rồi tô màu:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72, 73, 74, 75, 78, 77, 78 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Học sinh nối và tô màu.

Bài 3 Trang 73 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72, 73, 74, 75, 78, 77, 78 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

b) Tô màu theo kết quả:

17 : xanh lá                                            Số tròn chục: vàng

54 : hồng

35: đỏ                                                    63: xanh dương

Lời giải

Thực hiện các phép tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72, 73, 74, 75, 78, 77, 78 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

Bài 4 Trang 74 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Đâu là tất cả? (làm theo mẫu)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72, 73, 74, 75, 78, 77, 78 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72, 73, 74, 75, 78, 77, 78 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

Bài 5 Trang 75 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Nhận ra tất cả trong bài toán:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72, 73, 74, 75, 78, 77, 78 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72, 73, 74, 75, 78, 77, 78 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

Bài 6 Trang 76 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết vào chỗ chấm ở tóm tắt và sơ đồ tách – gộp số. Giải bài toán (viết phép tính, nói câu trả lời):

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72, 73, 74, 75, 78, 77, 78 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

Giải

………………………………………………

Trả lời: Ba và mẹ mua tất cả ….. cái bánh

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72, 73, 74, 75, 78, 77, 78 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

Giải

………………………………………………

Trả lời: Có …. con gà mái

Lời giải

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72, 73, 74, 75, 78, 77, 78 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

Bài giải

12 + 6 = 18

Trả lời: Ba và mẹ mua tất cả 18 cái bánh

b)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72, 73, 74, 75, 78, 77, 78 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

Bài giải

25 – 14 = 11

Trả lời: Có 11 con gà mái

Bài 7 Trang 77 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Tô màu hai hình ghép lại được hình vuông:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72, 73, 74, 75, 78, 77, 78 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72, 73, 74, 75, 78, 77, 78 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

Bài 8 Trang 77 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72, 73, 74, 75, 78, 77, 78 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

Khối hình nào dưới đây ghép với hình trên để được khối lập phương?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72, 73, 74, 75, 78, 77, 78 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Khoanh vào B.

Bài 9 Trang 77 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Con vật nào tìm thấy hoa?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72, 73, 74, 75, 78, 77, 78 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Khoanh vào B.

Bài 10 Trang 78 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Đo bằng thước thẳng rồi so sánh số đo:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72, 73, 74, 75, 78, 77, 78 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72, 73, 74, 75, 78, 77, 78 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

Bài 11 Trang 78 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Sáng chủ nhật của An. Viết số vào chỗ chấm. Vẽ kim phút và kim giờ phù hợp:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72, 73, 74, 75, 78, 77, 78 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72, 73, 74, 75, 78, 77, 78 Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác