Vở bài tập Toán lớp 1 trang 18, 19, 20 Kiểm tra

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 18, 19, 20 Kiểm tra

Với giải vở bài tập Toán lớp 1 trang 18, 19, 20 Kiểm tra sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập môn Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

A. TRẮC NGHIỆM

I. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

Câu 1 Trang 18 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Có bao nhiêu hình tròn?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 18, 19, 20 Kiểm tra | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 18, 19, 20 Kiểm tra | Chân trời sáng tạo

Có 16 hình tròn.

Câu 2 Trang 18 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Có bao nhiêu hộp sữa?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 18, 19, 20 Kiểm tra | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 18, 19, 20 Kiểm tra | Chân trời sáng tạo

Câu 3 Trang 18 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 18, 19, 20 Kiểm tra | Chân trời sáng tạo

Lời giải

18 = 10 + 8

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 18, 19, 20 Kiểm tra | Chân trời sáng tạo

Câu 4 Trang 18 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 18, 19, 20 Kiểm tra | Chân trời sáng tạo

Hình cuối cùng là:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 18, 19, 20 Kiểm tra | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Hình cuối cùng có 12 chấm tròn.

Chọn C.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 18, 19, 20 Kiểm tra | Chân trời sáng tạo

II. Làm theo mẫu

Câu 5 Trang 19 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

Viết số thích hợp vào Vở bài tập Toán lớp 1 trang 18, 19, 20 Kiểm tra | Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 18, 19, 20 Kiểm tra | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 18, 19, 20 Kiểm tra | Chân trời sáng tạo

Câu 6 Trang 19 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Nối tranh với đồng hồ thích hợp

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 18, 19, 20 Kiểm tra | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 18, 19, 20 Kiểm tra | Chân trời sáng tạo

B. TỰ LUẬN

Câu 1 Trang 20 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Tính:

        11 + 5 = .........................                              19 – 4 = ......................... 

        17 – 7 = .........................                               6 + 10 = ......................... 

b) Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống:

        14 - 3 ☐ 14                      14 + 3 ☐ 14                     14 - 0 ☐ 14                                                              

Lời giải

a) Tính:

        11 + 5 = 16                   19 – 4 = 15              17 – 7 = 10        6 + 10 = 16 

b) Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống:

         14 - 3 < 14                14 + 3 > 14                14 - 0 = 14                                                                

Câu 2 Trang 20 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Quan sát tranh:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 18, 19, 20 Kiểm tra | Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 18, 19, 20 Kiểm tra | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 18, 19, 20 Kiểm tra | Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác