Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 7 có đáp ánC. TASK

Exercise 1: Chuyển các động từ nguyên thể sau sang dạng V-ing

Quảng cáo
go have play cut study watch lie
lay read begin ride look listen write
enjoy swim dance do take clap buy
collect skip sing run sit believe die
Thêm –ing
Bỏ –e thêm –ing
Chuyển –ie thành -ying
Gấp đôi phụ âm
Thêm –ing Going, playing, studying, watching, laying, reading, looking, listening, enjoying, doing, collecting, singing, buying.
Bỏ –e thêm –ing Having, riding, dancing, taking, writing, believing.
Chuyển –ie thành -ying Dying, lying.
Gấp đôi phụ âm Cutting, beginning, swimming, clapping, skipping, running, sitting.

Exercise 2: Chọn từ khác loại

1. A. bike     B. read     C. listen    D. watch

2. A. like     B. love     C. sitting    D. enjoy

3. A. what     B. when     C. do    D. how

4. A. hobby     B. take     C. stop    D. run

1. A 2. C
3. C 4. A

Exercise 3: Fill in the blank

are takes is do
running What hobby Does
Quảng cáo

1. What ______________ you like doing?

2. I like ______________ and cooking.

3. Playing football ______________ fun.

4. ______________ can she do?

5. What is your ______________? I like painting.

6. ______________ he like playing chess?

7. We ______________ in the same class.

8. He ______________ photos for the Music club.

1. do 2. running 3. is 4. What
5. hobby 6. Does 7. are 8. takes

Exercise 4: Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau:

1. _______________________________________________________________?

She likes collecting stamps.

2. _______________________________________________________________?

Yes, I can ride a bike.

3. _______________________________________________________________?

I come from Singapore.

4. _______________________________________________________________?

It’s Thursday.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

5. _______________________________________________________________?

My birthday is on January 10th.

6. _______________________________________________________________?

I am 9 years old.

7. _______________________________________________________________?

My school is in Nguyen Hue street.

8. _______________________________________________________________?

My school is Hai Ba Trung primary school.

9. _______________________________________________________________?

I can skip rope.

10. _______________________________________________________________?

I’m in class 4A1.

1. What does she like?

2. Can you ride a bike?

3. Where do you come from? Or Where are you from?

4. What day is it today?

5. When is your birthday?

6. How old are you?

7. Where is your school?

8. What is the name of your school?

9. What can you do?

10. What class are you in?

Exercise 5: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. Taking/ is/ hobby/ photographs/ my.

______________________________________________________________.

2. What/ hobby/ your/ is?

______________________________________________________________.

3. go/ Let’s/ Super Music/ to/ Club/ the.

______________________________________________________________.

4. is/ trees/ good for/ Planting/ the environment.

______________________________________________________________.

5. likes/ He/ so/ comic/ reading/ much/ books.

______________________________________________________________.

6. nationality/ his/ What/ is?

______________________________________________________________.

7. She/ to/ listening/ doesn’t/ music/like.

______________________________________________________________.

8. like/ bike/ too/ I/ riding/ a.

______________________________________________________________.

1. Taking photographs is my hobby.

2. What is your hobby?

3. Let’s go to the Super Music Club.

4. Planting trees is good for the environment.

5. He likes reading comics books so much.

6. What is his nationality?

7. She doesn’t like listening to music.

8. I like riding a bike, too.

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-what-do-you-like-doing.jsp