Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 4 Unit 7 chi tiết nhấtB. GRAMMAR

1. Quy tắc thêm đuôi –ING vào sau động từ

Quảng cáo

Quy tắc 1: Thông thường, ta thêm đuôi –ing vào sau động từ.

eg: learning, reading, picking, doing, sleeping, cooking, etc.

Quy tắc 2: Với các động từ kết thúc bằng –y ta giữ nguyên –y và thêm đuôi –ing bình thường.

eg: playing, displaying, paying, paying, delaying, conveying, etc.

Quy tắc 3: Với các động từ kết thúc bằng –e, ta bỏ e đi thêm –ing.

eg: having, preparing, writing, pleasing, raising, decreasing, etc.

Quy tắc 4: Ta gấp đôi phụ âm cuối rồi mới thêm đuôi -ing với các từ có kết cấu nguyên âm + phụ âm + đuôi.

eg: running, swimming, clapping, fitting, stopping, beginning, etc.

Quy tắc 5: Với những động từ kết thúc bằng đuôi –ie ta chuyển –ie thành –y và thêm đuôi –ing.

eg: lie ⇒ lying, die ⇒ dying

2. Danh động từ và chức năng của nó

Danh động từ là những từ có dạng V-ing, có thể đóng vai trò của cả danh từ và động từ trong câu như chủ ngữ, túc từ (bổ ngữ), giới từ, hay trong các cấu trúc đặc biệt, mệnh đề quan hệ, mệnh đề trạng ngữ.

Quảng cáo
Là chủ ngữ của câu: VD: Dancing makes him bored, so he doesn’t like dancing.
Là bổ ngữ của động từ: VD: Her hobby is painting, cooking and swimming.
Theo sau giới từ: in, on, at, of, with, for, etc. VD: He was accused of smuggling.
Theo sau các động từ đặc biệt: like, enjoy, avoid, mind, enjoy, etc. VD: My sister avoids meeting my mother for having broken her vase.

3. Câu hỏi sở thích

Trước hết ta phải nhớ rằng like (thích làm gì) luôn đi với danh động từ Ving

Câu hỏi sở thích: “What do you like doing?” (bạn thích làm gì)

Trả lời: I like + Ving

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-what-do-you-like-doing.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên