Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 chi tiết nhấtB. GRAMMAR: COMPARATIVE ADJECTIVES (Tính từ so sánh hơn)

1. Tính từ ngắn

Quảng cáo

Tính từ ngắn là tính từ/trạng từ có một âm tiết. Tính từ có hai âm tiết nhưng tận cùng bằng “-er, -ow, -y, -le” cũng được xem là tính từ /trạng từ ngắn.

Cấu trúc: Tính từ ngắn + -ER + THAN

Ex: He is richer than me (Anh ấy giàu hơn tôi.)

Một số trường hợp đặc biệt:

Trường hợp + quy tắc Ví dụ
Nếu tính từ/trạng từ ngắn tận cùng bằng y, đổi y thành i rồi mới thêm er happy (hạnh phúc)
happier (hạnh phúc hơn)
Nếu tính từ/trạng từ ngắn tận cùng bằng e, ta chỉ cần thêm r late (trễ)
later (trễ hơn)
Nếu tính từ/trạng từ ngắn tận cùng bằng 1 phụ âm + 1 nguyên âm + 1 phụ âm, gấp đôi phụ âm cuối rồi mới thêm er big (lớn)
bigger (lớn hơn)

2. Tính từ dài

Tính từ/trạng từ dài là tính từ có ba âm tiết trở lên hoặc tính từ /trạng từ có hai âm tiết không tận cùng bằng “-er, -ow, -y, -le”.

Cấu trúc: MORE + tính từ/trạng từ dài + THAN

Ex: I am not more intelligent than you are. (Tôi không thông minh hơn bạn.)

Quảng cáo

Một số trường hợp đặc biệt:

Tính từ ban đầu Tính từ so sánh hơn
good/well (tốt) better (tốt hơn)
bad/badly (xấu, tệ) worse (xấu hơn, tệ hơn)
much/many (nhiều) more (nhiều hơn)
little (ít) less (ít hơn)
far (xa) farther/further (farther dùng khi nói về khoảng cách cụ thể, further dùng để nói về khoảng cách trừu tượng)
quiet (yên tĩnh) quieter (yên tĩnh hơn) hoặc more quiet đều được
clever (thông minh) cleverer (thông minh hơn)
narrow (hẹp) narrower (hẹp hơn)
simple (đơn giản) simpler (đơn giản hơn)

3. Lưu ý

- Một số tính từ có hai âm tiết có thể có cả hai hình thức so sánh (er/ more): quiet — quieter/more quiet, polite politer/more polite,...

- More được dùng cho tính từ có ba âm tiết trở lên, ngoại trừ những từ phản nghĩa của những tính từ có 2 âm tiết tận cùng bằng -y.

Ex: happy (hạnh phúc) — unhappy (không hạnh phúc)

tidy (gọn gàng, ngăn nắp) → untidy (không gọn gàng, không ngăn nắp)

unhappy → unhappier (không hạnh phúc hơn)

untidy — untidier ((không gọn gàng hơn, không ngăn nắp hơn)

Quảng cáo

- Less là từ phản nghĩa của more, được dùng để diễn đạt sự không bằng nhau ở mức độ ít hơn.

Ex: Lan acts less responsibly than anyone here. (Lan hoạt động ít trách nhiệm hơn bất kì ai ở đây.)

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Tiếng Anh 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-2-life-in-the-countryside.jsp