Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2024 Thông tư 27 có ma trận (5 đề)

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2024 Thông tư 27 có ma trận (5 đề)

Với bộ 5 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 năm 2024 Thông tư 27 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung và sưu tầm từ đề thi Tiếng Anh lớp 1 của các trường Tiểu học trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 1 Tiếng Anh 1.

Ma trận đề thi tiếng Anh 1 học kỳ 1
Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2024 Thông tư 27 có ma trận (5 đề)


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 27

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Time allowed: 30 minutes


I. Điền chữ cái còn thiếu

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2024 Thông tư 27 có ma trận (5 đề)

II. Hãy điền chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau

c...t 

(con mèo)

   ap..le

(quả táo)

fi...h

(con cá)

     d...g

(con chó)

g...at

(con dê)

     h...n

(con gà mái)

III. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

school            horse              pig      down              hen

1. The ___________ is running in the park.

2. Sit ___________, please!

3. I go to ___________ every day.

4. The goat and ___________ are in the garden.

5. The ___________ is finding food in the garden.

IV. Đọc và nối

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2024 Thông tư 27 có ma trận (5 đề)

V. Hãy chỉ và nói

(Giáo viên sử dụng flashcard phục vụ phần thi nói)

                                        Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2024 Thông tư 27 có ma trận (5 đề) 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 27

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2024 Thông tư 27 có ma trận (5 đề)

II. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2024 Thông tư 27 có ma trận (5 đề)

III. Hãy nghe và khoanh tròn

1.         cat                               dog

2.         goat                             fish

3.         pen                              pencil

4.         apple                          yellow

IV. Hãy chỉ và nói

(Giáo viên sử dụng flashcard phục vụ phần thi nói)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 27

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Khoanh tròn đáp án đúng

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2024 Thông tư 27 có ma trận (5 đề)

II. Ghép hai vế câu để tạo thành câu hoàn chỉnh

1. Hi! How are you?

1 - ____

a. the board, please.

2. Look at

2 - ____

b. Fine, Thank you.

3. I go to

3 - ____

c. is in the garden.

4. Sit   

4 - ____

d. are in the garden.

5. The hen

5 - ____

e. down, please.

6. The goat and the pig

6 - ____

f. school every day.


III. Hãy đếm và viết

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2024 Thông tư 27 có ma trận (5 đề) 

IV. Hãy nghe và khoanh tròn

1.         doll                             dog

2.         two                              blue

3.         pink                            pig

4.         boy                             flower

V. Hãy chỉ và nói

(Giáo viên sử dụng flashcard phục vụ phần thi nói)

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2024 Thông tư 27 có ma trận (5 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 27

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. Hãy nghe và khoanh tròn

1.         a                                  o

2.         p                                  q

3.         four                             one

4.         cup                              car

II. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a, b hoặc c

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2024 Thông tư 27 có ma trận (5 đề)

III. Nhìn và viết

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2024 Thông tư 27 có ma trận (5 đề)

IV. Hãy điền chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau

c...t 

(con mèo)

   ap..le

(quả táo)

fi...h

(con cá)

     d...g

(con chó)

g...at

(con dê)

     h...n

(con gà mái)

V. Hãy chỉ và nói

(Giáo viên sử dụng flashcard phục vụ phần thi nói)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 27

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

I. Đọc và nối

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2024 Thông tư 27 có ma trận (5 đề)


II. Nhìn tranh và hoàn thành câu

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2024 Thông tư 27 có ma trận (5 đề)

III. Ghép hai vế câu để tạo thành câu hoàn chỉnh

 1. Hi! How are you?

1 - ____

a. the board, please.

2. Look at

2 - ____

b. Fine, Thank you.

3. I go to

3 - ____

c. is in the garden.

4. Sit   

4 - ____

d. are in the garden.

5. The hen

5 - ____

e. down, please.

6. The goat and the pig

6 - ____

f. school every day.


IV. Hãy nghe và khoanh tròn

1.         pig                               cat

2.         board                          pen

3.         mother                        father

4.         goat                             fish

V. Hãy chỉ và nói

(Giáo viên sử dụng flashcard phục vụ phần thi nói)

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên