Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 6)

    Đề tuyển sinh vào lớp 6

    Môn: Tiếng Anh

    Thời gian làm bài: 45 phút

I. Em hãy khoanh tròn A, B, C hoặc D để tìm từ khác loại trong mỗi câu sau đây.

Quảng cáo

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 6)

II. Em hãy đọc đoạn hội thoại sau và chọn từ có sẵn điền vào ô trống

What

do

I do

practise

In Jnne

Mr Alan: Do you like sport, Tom?

Tom: Yes, (1)___________ .

Mr Alan: (2)__________________ do you play?

Tom: Football. I’m in the school team.

Mr Alan: When (3)_____________ you practise?

Tom: On Tuesday and Friday. In the afternoon. At four o’clock.

Mr Alan: Where do you (4)___________ ?

Tom: At school. Outside in summer and in the gym in winter.

Mr Alan: When’s your next match?

Tom: (5)________________ . On the tenth.

III. Em hãy đặt các từ sau vào cột phù hợp.

beef  chicken  cucumber  butter  cheese

milk  salad  lobster  squid  coca

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 6)

IV. Em hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành những câu sau đây.

1. What__________ you do last Tuesday?

Quảng cáo

 A. do

 B. did

 C. will

 D. are

2. _________ English lessons do you have this week?

 A. How much

 B. How many

 C. How

 D. What

3. Ann loves writing stories. She wants to be a_________________.

 A. train driver

 B. writer

 C. pilot

 D. teacher

4. Helen needs to see a doctor. She____________ a sore throat.

 A. has

 B. have

 C. having

 D. is having

5. _______ is it from Ha Noi to Ho Chi Minh City?

 A. How long

 B. How

 C. How far

 D. How much

V. Em hãy dùng từ cho sẵn sau đây để viết thành câu hoàn chỉnh.

1. Turn/left. My house/next to/cinema.

___________________________________________________________.

2. What/your father/do? – He/pilot.

___________________________________________________________.

___________________________________________________________.

3. There/ usually/ a lot of/rain/ the weekend/this place.

___________________________________________________________.

4. My family/going/Nha Trang/next summer holiday.

___________________________________________________________.

5. I /want/ doctor. I /like/help/people.

___________________________________________________________.

VI. Em hãy viết 1 đoạn văn ngắn về ước mơ nghề nghiệp trong tương lai của em.

I want to be _______________________________________________

Đáp án & Thang điểm

Quảng cáo

I. Em hãy khoanh tròn A, B, C hoặc D để tìm từ khác loại trong mỗi câu sau đây.

1. D

2. D

3. D

4. D

5. D

II. Em hãy đọc đoạn hội thoại sau và chọn từ cho sẵn điền vào chỗ trống.

1. I do

2. What

3. do

4. practise

5. In June

III. Em hãy đặt các từ sau vào cột phù hợp.

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 6)

IV. Em hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành những câu sau đây.

1 .B

2. B

3. B

4. A

5. C

V. Em hãy dùng từ cho sẵn sau đây để viết thành câu hoàn chỉnh.

1. Turn left. My house is next to the cinema.

2. What does your father do? He is a pilot.

3. There is usually a lot of rain at the weekend in this place.

4. My family is going to Nha Trang next summer holiday.

5. I want to be a doctor. I like to help people.

Quảng cáo

Xem thêm các Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên