Top 16 Đề kiểm tra Địa Lí lớp 7 Học kì 1 có đáp ánTop 16 Đề kiểm tra Địa Lí lớp 7 Học kì 1 có đáp án

Phần dưới là danh sách Top 16 Đề kiểm tra, đề thi Địa Lí lớp 7 Học kì 1 có đáp án, cực hay gồm các đề kiểm tra 15 phút, đề thi giữa kì, đề thi học kì 1. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Địa Lí lớp 7.

Mục lục Đề kiểm tra Địa Lí lớp 7 Học kì 1

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Địa Lí lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Lần 1)

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Mật độ dân số cho biết:

A. tình hình phát triển dân số

B. tình hình phân bố dân cư

C. gia tăng dân số tự nhiên

D. diện tích đất tự nhiên

Câu 2. Tại sao đới nóng có giới sinh vật hết sức phong phú và đa dạng?

A. khí hậu phân hóa đa dạng với nhiều kiểu khác nhau, dẫn đến sự phong phú về sinh vật.

B. là nơi gặp gỡ của các luồng sinh vật di cư và di lưu đến từ nhiều vùng miền.

C. do con người mang nhiều loài sinh vật từ nơi khác đến và nhân giống, lai tạo mới.

D. khí hậu nóng quanh năm, lượng mưa dồi dào và độ ẩm lớn.

Câu 3. Sự thất thường trong chế độ mưa ở môi trường nhiệt đới gió mùa đã gây ra thiên tai:

A. động đất, sóng thần.

B. bão, lốc.

C. hạn hán, lũ lụt.

D. núi lửa.

Câu 4. Ở các vùng núi có hình thức canh tác phổ biến là:

A. trồng lúa nước

B. trồng cây công nghiệp

C. làm nương rẫy

D. nông nghiệp tiên tiến

Quảng cáo

Câu 5. Khắc phục những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây ra trong sản xuất nông nghiệp không dùng biện pháp:

A. Xây dựng các công trình thủy lợi.

B. Trồng rừng che phủ đất.

C. Phát triển công nghiệp chế biến.

D. Đa dạng hóa cơ cấu cây trồng vật nuôi.

Câu 6. Đô thị hóa tự phát ở đới nóng không có tác động:

A. phân bố dân cư hợp lí hơn.

B. thất nghiệp, thiếu việc làm.

C. ô nhiễm môi trường.

D. sinh ra nhiều tệ nạn xã hội.

Phần tự luận

Câu 7. Tính mật độ dân số của các châu lục năm 2011, ghi vào bảng và Nêu nhận xét?

Châu Dân số (triệu người) Diện tích (triệu km2) Mật độ dân số (người/km2)
Á 4 216 44,58
Phi1 051,5 30,37
Âu 740,110,18
941,242,55
Đại Dương37,18,52

Đáp án và Thang điểm

Quảng cáo

Phần trắc nghiệm

Trắc nghiệm một câu là 1 điểm

Câu 1. Mật độ dân số cho biết tình hình phân bố dân cư của một địa phương, một nước hay của toàn thế giới.

Chọn: B.

Câu 2. Nguyên nhân đới nóng có giới sinh vật hết sức phong phú và đa dạng là do ới nóng có khí hậu nóng quanh năm, lượng mưa dồi dào và độ ẩm lớn nên đó là điều kiện thuận lợi cho giới sinh vật sinh trưởng và phát triển.

Chọn: D.

Câu 3. Môi trường nhiệt đới gió mùa có thời tiết diễn biến thất thường, mùa mưa có năm đến sớm, có năm đến muộn và lượng mưa có năm ít, có năm nhiều dễ gây ra hạn hán hay lũ lụt.

Chọn: C.

Câu 4. Làm nương rẫy thường phát triển mạnh ở các vùng núi. Đặc biệt là vùng núi có sự cư trú của các tộc người.

Chọn: C.

Câu 5. Để khắc phục những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây ra trong sản xuất nông nghiệp, các biện pháp quan trọng nhất là làm thủy lợi để điều tiết lượng nước tưới, trồng rừng che phủ tránh xói mòn sạt lở đất và đa dạng hóa cơ cấu cây trồng vật nuôi.

Chọn: C.

Câu 6. Ở đới nóng, đô thị hóa tự phát có tác động như ô nhiễm môi trường, thất nghiệp thiếu việc làm, sinh ra các tệ nạn xã hội và phân bố dân cư bất hợp lí.

Chọn: A.

Phần tự luận

Câu 7.

Kết quả tính mất độ dân số (mỗi kết quả đúng được 0,5 điểm):

Châu Dân số (triệu người) Diện tích (triệu km2) Mật độ dân số (người/km2)
Á 4 216 44,58 95
Phi1 051,5 30,3735
Âu 740,110,1873
941,242,5522
Đại Dương37,18,524

(Mỗi nhận xét được 0,5 điểm)

Từ bảng số liệu trên, ta rút ra những nhận xét sau:

- Châu Á có số dân đông nhất thế giới là 4 216 triệu người đồng thời cũng là châu lục có mật độ dân số cao nhất thế giới là 95 người/km2. Tiếp đến là châu Âu 73 người/km2.

- Châu Đại Dương có số dân thấp nhất thế thế giới là 37,1 triệu người và có diện tích thấp nhất là 8,52 triệu km2 đồng thời là châu lục có mật độ dân số thấp nhất là 4 người/km2.

- Châu Phi và châu Mĩ là hai châu lục có số dân, diện tích và mật độ dân số trung bình, có sự chênh lệch thấp.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1

Môn: Địa Lí lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Châu lục nào có số dân ít nhất so với toàn thế giới?

A. Châu Phi.

B. Châu Đại Dương.

C. Châu Á.

D. Châu Âu.

Câu 2: Gia tăng dân số tự nhiên phụ thuộc vào:

A. Sự tương quan giữa số trẻ sinh ra và số người chết đi trong một năm.

B. Sự tương quan giữa số trẻ sinh ra và số người chuyển đi trong một năm.

C. Sự tương quan giữa số người chuyển đi và số người từ nơi khác đến trong một năm.

D. Sự tương quan giữa số trẻ sinh ra và số người từ nơi khác đến trong một năm.

Câu 3: Tình hình phân bố dân cư của một địa phương, một quốc gia thể hiện qua yếu tố nào?

A. tổng số dân.

B. gia tăng dân số tự nhiên.

C. mật độ dân số.

D. tháp dân số.

Câu 4: Những khu vực tập trung đông dân cư là:

A. Đông Á, Đông Nam Á, Bắc Phi.

B. Nam Á, Đông Á, Đông Bắc Hoa Kì.

C. Bắc Á, Bắc Phi, Đông Bắc Hoa Kì.

D. Nam Á, Bắc Á, Bắc Mĩ.

Câu 5: Tài nguyên đất ở môi trường nhiệt đới có những hạn chế nào?

A. đất ngập úng, glây hóa.

B. đất bị nhiễm phèn nặng.

C. nghèo mùn, ít chất dinh dưỡng.

D. dễ bị xói mòn, rửa trôi hoặc thoái hóa.

Câu 6: Chế độ nước sông ngòi của khí hậu nhiệt đới có đặc điểm nào?

A. nhiều nước quanh năm.

B. ít nước quanh năm.

C. phân hóa theo mùa.

D. chế độ nước sông thất thường.

Câu 7: Hình thức canh tác nào dưới đây có lịch sử lâu đời nhất trong xã hội loài người?

A. Làm ruộng, thâm canh lúa nước.

B. Làm nương rẫy.

C. Sản xuất hàng hóa.

D. Làm đường đồng mức.

Câu 8: Ở đới nóng có mấy hình thức canh tác cơ bản?

A. 3

B. 2

C. 5

D. 4

Câu 9: Bình quân lương thực theo đầu người ở châu Phi rất thấp và ngày càng giảm là chủ yếu do:

A. điều kiện tự nhiên cho sản xuất hạn chế.

B. dân số đông và tăng nhanh.

C. sử dụng giống cây trồng có năng suất, chất lượng thấp.

D. thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai bão, lũ lụt.

Câu 10: Biện pháp không có vai trò trong việc giảm sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng là:

A. Giảm tỉ lệ gia tăng dân số.

B. Nâng cao đời sống người dân.

C. Tăng cường khai thác tài nguyên.

D. Đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Phần tự luận

Câu 1 (3 điểm). Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới. Giải thích tại sao đất ở vùng nhiệt đới có màu đỏ vàng?

Câu 2 (2 điểm). Em hãy phân tích hậu quả của đô thị hóa quá nhanh. Lấy ví dụ cụ thể để chứng minh?

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Phần trắc nghiệm

Câu 1:

Châu Đại Dương là châu lục có ít dân số nhất (chiếm khoảng 0,6% tỉ trọng dân số thế giới).

Chọn: B.

Câu 2:

Gia tăng dân số tự nhiên phụ thuộc vào sự tương quan giữa số trẻ sinh ra và số người chết đi trong một năm.

Chọn: A.

Câu 3:

Tình hình phân bố dân cư của một địa phương, một nước được thể hiện qua mật độ dân số (số người sinh sống trên một đơn vị diện tích, đơn vị: người/km2).

Chọn: C.

Câu 4:

Những khu vực tập trung đông dân cư là Nam Á, Đông Á, Đông Bắc Hoa Kì. Do những khu vực này có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi (thường là cái nôi nền văn minh lúa nước,…) và có nền kinh tế rất phát triển.

Chọn: B.

Câu 5:

Đất ở môi trường nhiệt đới dễ bị xói mòn, rửa trôi hoặc thoái hóa nếu không được cây cối che phủ và canh tác không hợp lí.

Chọn: D.

Câu 6:

Sông ngòi miền núi có chế độ nước theo mùa, mùa lũ trùng mùa mưa và mùa cạn trùng mùa khô.

Chọn: C.

Câu 7:

Hình thức canh tác có lịch sử lâu đời nhất trong xã hội loài người canh tác nương rẫy.

Chọn: B.

Câu 8:

Ở đới nóng có 3 hình thức canh tác cơ bản. Đó là làm nương rẫy; làm ruộng, thâm canh lúa nước và sản xuất nông sản hàng hóa theo quy mô lớn.

Chọn: A.

Câu 9:

Châu Phi có dân số đông, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao trong khi sản lượng lương thực tăng chậm khiến bình quân lương thực theo đầu người rất thấp và giảm nhanh.

Chọn: B.

Câu 10:

Để giảm sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường đới nóng, các biện pháp hiệu quả là giảm tỉ lệ gia tăng dân số, đẩy mạnh phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

Chọn: C.

Phần tự luận

Câu 1:

- Nóng quanh năm (trên 20°C) và có hai thời kì nhiệt độ tăng cao trong năm khi Mặt Trời đi qua đỉnh đầu. (1 điểm)

- Có một thời kì khô hạn; càng gần chí tuyến càng kéo dài từ 3 - 9 tháng (hoặc mưa tập trung vào một mùa); càng gần chí tuyến mùa mưa càng ngắn dần và lượng mưa từ 500 - 1.500mm. (1 điểm)

- Giải thích: Đất ở vùng nhiệt đới có màu đỏ vàng do quá trình tích tụ ôxit sắt, nhôm lên trên mặt đất vào các mùa khô. Đất feralit là đất đặc trưng của đới nóng. (1 điểm)

Câu 2:

- Ô nhiễm nguồn nước như: các sông ngòi, ao hồ bị ô nhiễm nặng nề; rất nhiều nơi thiếu nguồn nước sạch trầm trọng,... (1 điểm)

- Ô nhiễm không khí như: Các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp xả khí bụi gây ô nhiễm môi trường không khí; số ca bệnh về lao, phổi gia tăng một cách đág kể,... (0,5 điểm)

- Làm biến đổi môi trường theo chiều hướng xấu như: hiện tượng Trái Đất nóng lên, mưa axit, băng hai cực tan ra,... (0,5 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Địa Lí lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Lần 2)

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Các nước công nghiệp hàng đầu ở đới ôn hòa là:

A. Hoa Kỳ, Nhật Bản.                  B. Đức, Trung Quốc.

C. Anh, Pháp, Ấn Độ.                  D. Ấn Độ, Trung Quốc.

Câu 2. Các đô thị thuộc đới ôn hòa có nhiều dân thành thị là do:

A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất và cư trú.

B. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp và dịch vụ.

C. Tài nguyên thiên nhiên giàu có.

D. Sự phát triển của nông nghiệp đòi hỏi nhiều lao động.

Câu 3.“Chuyển động của cồn cát trong hoang mạc” là do:

A. Do độ dốc.            B. Do nước chảy.            C. Do gió thổi.            D. Do nước mưa.

Câu 4. Ở đới lạnh thường có thiên tai nào xảy ra?

A. núi lửa.            B. bão cát.            C. bão tuyết.            D. động đất.

Câu 5. Ở đới lạnh, người ta thường di chuyển bằng hương tiện nào?

A. Các xe trượt tuyết do chó kéo.

B. Các xe trượt tuyết do tuần lộc kéo.

C. Đi máy bay và xe trượt tuyết.

D. Các xe trượt tuyết như mô tô.

Câu 6. Ở Nam Mĩ các dân tộc ở miền núi thường sống ở:

A. Vùng núi thấp, khí hậu mát mẻ.

B. Sườn khuất gió, khí hậu khô, nóng.

C. Sường núi cao chắn gió, có nhiều mưa.

D. độ cao trên 3000mm, nơi có đất bằng phẳng.

Phần tự luận

Câu 7. Tại sao nông nghiệp đới ôn hòa thường đạt hiệu quả rất cao?

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm

(Mỗi câu trắc nghiệm tương ứng với 1 điểm)

Câu 1. Các nước công nghiệp hàng đầu ở đới ôn hòa là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Liên Bang Nga, Anh, Pháp. Còn Ấn Độ và Trung Quốc nằm ở đới nóng.

Chọn: A.

Câu 2. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp và dịch vụ là động lực thu hút mạnh mẽ dân cư vào sinh sống ở các đô thị thuộc đới ôn hòa.

Chọn: C.

Câu 3. “Chuyển động của cồn cát trong hoang mạc” là do tác động của các luồng gió thổi.

Chọn: C.

Câu 4. Loại thiên tai xảy ra thường xuyên ở đới lạnh là những trận bão tuyết dữ dội kèm theo cái lạnh cắt da.

Chọn: C.

Câu 5. Phương tiện di chuyển chủ yếu ở đới lạnh là các xe trượt tuyết do chó kéo.

Chọn: A.

Câu 6. Các dân tộc ở miền núi Nam Mĩ thường sống ở độ cao trên 3000mm, nơi có đất bằng phẳng.

Chọn: D.

Phần tự luận

Câu 7.

Nguyên nhân để nông nghiệp đới ôn hòa đạt hiệu quả cao la do:

- Áp dụng các thành tựu khoa học trong quá trình sản xuất nông nghiệp.   (1 điểm)

- Hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh cùng các phương pháp tưới tiêu khoa học.   (0,5 điểm)

- Trồng cây trong các nhà kính, đảm bảo cho cây trồng vẫn phát triển ngay cả trong mùa đông giá lạnh.  (0,5 điểm)

- Trồng các hàng cây ven bờ ruộng để chắn những đợt gió mạnh và giữ nước cho cây trồng.  (0,5 điểm)

- Che phủ cây trồng bằng những tấm nhựa trong để chống sương giá và mưa đá.   (0,5 điểm)

- Lai tạo được những giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao và thích nghi được với những bất lợi của thời tiết, khí hậu.   (1 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Môn: Địa Lí lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Châu Âu là châu lục có tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số:

A. thấp nhất

B. cao nhất

C. mức trung bình

D. ổn định

Câu 2. Ở trên thế giới dân cư phân bố thưa thớt ở những khu vực:

A. đồng bằng.

B. các trục giao thông lớn.

C. ven biển, các con sông lớn.

D. hoang mạc, miền núi, hải đảo.

Câu 3. Châu lục tập trung nhiều siêu đô thị nhất là:

A. châu Âu.

B. châu Á.

C. châu Mĩ.

D. châu Phi.

Câu 4. Vị trí nằm giữa chí tuyến Bắc và Nam là:

A. đới nóng.

B. đới cận nhiệt

C. đới ôn hòa

D. đới lạnh

Câu 5. Cảnh quan đặc trưng của môi trường nhiệt đới là:

A. Rừng lá kim, rừng thưa

B. Rừng xích đạo ẩm

C. Rừng thưa và xa van

D. Rừng hỗn giao, rừng xa van

Câu 6. Thời tiết, khí hậu diễn biến thất thường là hạn chế của:

A. khí hậu ôn đới lục địa

B. khí hậu ôn đới hải dương

C. khí hậu nhiệt đới gió mùa

D. khí hậu nhiệt đới xích đạo

Câu 7. Trên các cao nguyên ở nước ta thường được trồng cây:

A. cao su, cà phê

B. chè, cà phê, điều

C. dừa, cây rừng

D. cà phê, lúa nước

Câu 8. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến xói mòn đất ở môi trường xích đạo ẩm là:

A. sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật.

B. mất lớp phủ thực vật, lượng mưa lớn.

C. sông ngòi lớn, dòng chảy mạnh.

D. địa hình chủ yếu là đồi núi có độ dốc lớn.

Câu 9. Đời sống người dân ở đới nóng chậm cải thiện là do hậu quả nghiêm trọng của:

A. tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt

B. bùng nổ dân số ở đới nóng

C. ô nhiễm môi trường đất, nước

D. nền kinh tế chậm phát triển

Câu 10. Tình trạng di dân tị nạn diễn ra phổ biến ở khu vực:

A. Nam Mĩ, Nam Á, Đông Nam Á.

B. Châu Phi, Nam Á và Đông Nam Á.

C. Châu Phi, Nam Á và Tây Nam Á.

D. Nam Mĩ, Nam Á và Trung Á.

Phần tự luận

Câu 1 (3 điểm). Bùng nổ dân số thế giới xảy ra khi nào? Nêu nguyên nhân, hậu quả và phương hướng giải quyết?

Câu 2 (2 điểm). Phân tích những yếu tố gây nên sự biến động thời tiết ở đới ôn hòa?

Đáp án và Thang điểm

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm, mỗi câu tương ứng 0,5đ)

Câu 1. Châu Âu là châu lục có tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số thấp nhất trong các châu lục. Có nhiều nước ở châu Âu còn có tỉ lệ gia tăng tự nhiên âm.

Chọn: A.

Câu 2. Ở trên thế giới dân cư phân bố thưa thớt ở những khu vực như hoang mạc, miền núi, vùng cực do khí hậu khắc nghiệt, đi lại khó khăn,…

Chọn: D.

Câu 3. Châu lục tập trung nhiều siêu đô thị nhất là châu Á.

Chọn: B.

Câu 4. Đới nóng có phạm vi nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam.

Chọn: A.

Câu 5. Rừng thưa và xa van là cảnh quan đặc trưng của môi trường môi trường nhiệt đới.

Chọn: C.

Câu 6. Khí hậu nhiệt đới gió mùa có thời tiết diễn biến thất thường, mùa mưa có năm đến sớm, có năm đến muộn và lượng mưa có năm ít,…

Chọn: C.

Câu 7. Ở Việt Nam, cà phê và cao su được trồng nhiều ở các cao nguyên đất badan ở Tây Nguyên.

Chọn: A.

Câu 8. Trong điều kiện mất lợp phủ thực vật, mưa lớn dễ dàng rửa trôi đất, nhất là trên các sườn dốc làm đất bị xói mòn, trơ sỏi đá.

Chọn: B.

Câu 9. Bùng nổ dân số ở đới nóng đã làm cho đời sống nhân dân chậm cải thiện. Đây là hậu quả nghiêm trọng về mặt xã hội.

Chọn: B.

Câu 10. Tình trạng di dân tị nạn diễn ra phổ biến ở châu Phi, Nam Á và Tây Nam Á.

Chọn: C.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1.

- Bùng nổ dân số xảy ra vào những năm 50 của thế kỉ XX. Vào thời kì này, tỉ lệ gia tăng bình quân hàng năm của dân số thế giới lên đến 2,1 %. Bùng nổ dân số xảy ra chủ yếu ở các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh   (0,5 điểm).

- Nguyên nhân: Do tỉ suất sinh lớn, tỉ suất tử thấp. Trong những năm này, các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh giành được độc lập, đời sống được cải thiện và những tiến bộ y tế làm giảm nhanh tỉ lệ tử vong, trong khi tỉ lệ sinh vẫn còn cao   (1 điểm).

- Hậu quả: Gánh nặng cả vấn đề ăn, mặc, ở, học hành, việc làm,... do có nhiều trẻ em và thanh niên   (0,75 điểm).

- Phương hướng giải quyết: Ngăn chặn sự bùng nổ dân số bằng các biện pháp: Kiểm soát sinh đẻ, phát triển giáo dục, cách mạng nông nghiệp và công nghiệp hóa,...   (0,75 điểm).

Câu 2.

Những yếu tố gây nên sự biến động thời tiết ở đới ôn hòa

- Gió Tây ôn đới và các khối khí từ đại dương mang theo không khí ẩm và ấm vào đất liền làm thời tiết luôn luôn biến động, rất khó dự báo trước  (1 điểm).

- Các đợt khí nóng ở chí tuyến và các đợt khí lạnh ổ vùng cực có thể tràn tới bất thường gây ra những đợt nóng hay lạnh   (0,5 điểm).

- Các hải lưu nóng cũng có tác động đến sự biến động khí hậu ở đới ôn hòa   (0,5 điểm).

Ví dụ: Ở bán đảo Xcăng-đi-na-vi ở trong khu vực ôn đới lạnh, nhưng lại có khí hậu ấm và ẩm do ảnh hưởng của hải lưu nóng.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Địa lí lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 7 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tuyển tập Đề thi Địa Lí lớp 7 năm học 2021 - 2022 học kì 1, học kì 2 được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Địa Lí lớp 7 và cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.