Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 9 học kì 1 có đáp án, cực hayTop 5 Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 9 học kì 1 có đáp án, cực hay

Để học tốt Vật Lí 9, dưới đây là danh sách Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 9 học kì 1 có đáp án, cực hay. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Vật Lí lớp 9.

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 9 học kì 1 (Đề số 1)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Kết luận nào sau đây nói về cách dung ampe kế để đo cường độ dòng điện qua một điện trở là đúng?

Để đo cường độ dòng điện chạy qua một điện trở dung ampe kế mắc:

A. Nối tiếp với dây dẫn cần đo sao cho chốt (+) nối với cực dương, chốt (-) nối với cực âm của nguồn điện.

B. Song song với dây dẫn cần đo sao cho chốt (+) nối với cực dương, chốt (-) nối với cực âm của nguồn điện.

C. Nối tiếp với dây dẫn cần đo sao cho chốt (-) nối với cực dương, chốt (+) nối với cực âm của nguồn điện.

D. Song song với dây dẫn cần đo sao cho chốt (-) nối với cực dương, chốt (+) nối với cực âm của nguồn điện.

Câu 2:Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế 8V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,4A. Quan sát bảng giá trị hiệu điện thế và cường độ dòng điện sau đây và cho biết giá trị nào của A, B, C, D là không phù hợp?

Hiệu điện thế U(V) 8 9 16 C D
Cường độ dòng điện I(A) 0,4 A B 0,95 1

A. 0,54A.    B. 0,8A.    C. 19V.    D. 20V.

Câu 3: Cho hai điện trở R1 = R2 = 20Ω mắc vào hai điểm A và B. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB khi R1 mắc song song R2 là:

Quảng cáo

A. 10Ω    B. 20Ω    C. 30Ω    D. 40Ω

Câu 4: Cho hai điện trở R1 = 20Ω; R2 = 60Ω. Mắc R1 nối tiếp R2 vào hiệu điện thế U = 120V. Cường độ dòng điện qua mạch trên là:

A. 10A.    B. 7,5A.    C. 2A.    D. 1,5A.

Câu 5:Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 9V thì cường độ dòng điện qua nó là 0,6A. Nếu cường độ dòng điện chạy qua nó là 1A thì hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn là:

A. 12V.    B. 9V.    C. 15V.    D. 18V.

Phần tự luận

Câu 6:Cho mạch điện như hình 5 với R1 = 2Ω; R2 = 4Ω; R3 = 8Ω; R4 = 10Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U thì đo được hiệu điện thế hai đầu điện trở R1 là 2V. Tính hiệu điện thế U và hiệu điện thế ở hai đầu mỗi điện trở thành phần.

Đề kiểm tra Vật Lí 9

Câu 7:Cho hai điện trở R1 = 15Ω chịu được dòng điện tối đa là 2A; R2 = 15Ω chịu được dòng điện tối đa bằng 1,5A mắc song song. Tính hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu mạch đó để khi hoạt động không có điện trở nào bị hỏng.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1:A

Cách đúng dùng ampe kế để đo cường độ dòng điện là: Dùng ampe kế mắc nối tiếp với dây dẫn cần đo sao cho chốt (+) nối với cực dương, chốt (-) nối với cực âm của nguồn điện.

Câu 2:A

Điện trở mạch R = R = U/I = 8/0,4 = 20Ω.

Vậy U = 9V thì I = 9/20 = 0,45A ở đây là 0,54A nên không phù hợp.

Câu 3:A

Điện trở tương đương của đoạn mạch AB khi R1 mắc song song R2:

Đối với đoạn mạch mắc song song:

Đề kiểm tra Vật Lí 9
Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Câu 4:D

- Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB khi R1 mắc nối tiếp R2:

- Sử dụng công thức đối với đoạn mạch mắc nối tiếp: R = R1 + R2.

Ta có R = R1 + R2 = 80Ω.

Tính cường độ dòng điện qua mạch I = 120/80 = 1,5A.

Câu 5:C

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng bấy nhiêu lần. Cường độ dòng điện cũng tăng lên 5/3 lần nên hiệu điện thế đặt vào dây dẫn đã tăng lên 5/3 lần U’ = U. 5/3 = 15V.

Câu 6:

– Cường độ dòng điện: I = U1/R1 = 1A

- Hiệu điện thế ở hai đầu mạch U: U = I.R = 1.24 = 24V

- Hiệu điện thế ở hai đầu mỗi điện trở:

+ U2 = I.R2 = 1.4 = 4V.

+ U3 = I.R3 = 1.8 = 8V.

+ U4 = I.R4 = 1.10 = 10V.

Câu 7:

+ Hiệu điện thế tối đa là để cho R1 chịu được vậy Umax1 = 15.2 = 30V.

+ Hiệu điện thế tối đa là để cho R2 là Umax2 = 15.1,5 = 22,5V.

+ Hiệu điện thế tối đa là để cho R1, R2 cùng chịu được: Umax = 30 + 22,5 = 52,5V.

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 9 học kì 1 (Đề số 2)

Phần tự luận

Câu 1:Một mạch điện gồm ba điện trở R1; R2 và R3 mắc song song. Khi dòng điện qua các điện trở bằng nhau ta có thể kết luận các điện trở R1; R2; R3 bằng nhau, vì sao?

Câu 2:Cho đoạn mạch điện theo sơ đồ như hình 6, trong đó điện trở R1 = 5Ω; R2 = 15Ω; vôn kế chỉ 3V.

a) Tìm số chỉ của ampe kế.

b) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB.

Đề kiểm tra Vật Lí 9

Câu 3:Ba bóng đèn giống nhau và đều có hiệu điện thế định mức 12V được mắc nối tiếp vào hai điểm có hiệu điện thế 24V. Tìm hiệu điện thế ở hai đầu mỗi bóng đèn.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1:

Ba điện trở R1; R2 và R3 mắc song song. Khi dòng điện qua các điện trở bằng nhau ta có thể kết luận các điện trở R1; R2; R3 bằng nhau vì I = U/R , mắc song song nên U là bằng nhau, nếu I bằng nhau thì R phải bằng nhau.

Vậy R1 = R2 = R3.

Câu 2:a) Số chỉ của ampe kế: I = U2/R2 = 3/15 = 0,2A.

b) Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB: U = I.R = 0,2.20 = 4V.

Câu 3:Do ba đèn có hiệu điện thế định mức giống nhau nên điện trở của chúng bằng nhau R1 = R2 = R3 = R.

Vì ba điện trở giống nhua mắc nối tiếp nên hiệu điện thế ở hai đầu mỗi đèn đều bằng nhau. Vậy U1 = U2 = U3 = U/3 = 24/3 = 8V.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Vật Lí lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác:

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Loạt bài Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Vật Lí 9 Học kì 1 và Học kì 2 có đáp án được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Vật Lí lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Nhóm hỏi bài 2k6