[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Tuyển chọn 10 Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án năm 2021 - 2022 chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Vật Lí lớp 9 của các trường THCS. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Vật Lí lớp 9.

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Vật Lí lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1. Công thức tính công suất điện của một đoạn mạch là:

A. P = U.R.t               B. P = U.I             C. P = U.I.t           D. P = I.R

Câu 2. Công thức nào sau đây là công thức tính điện trở mạch mắc nối tiếp?

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Câu 3. Điện năng chuyển hóa chủ yếu thành nhiệt năng trong hoạt động của các dụng cụ và thiết bị điện nào sau đây? 

A. Máy khoan, máy bơm nước, nồi cơm điện.

B. Máy sấy tóc, máy bơm nước, máy khoan.

C. Mỏ hàn, bàn là điện, máy xay sinh tố.

D. Mỏ hàn, nồi cơm điện, bàn là điện.

Câu 4. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.

A. Không thay đổi khi thay đổi hiệu điện thế

B. Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế

C. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế

D. Giảm khi hiệu điện thế tăng

Câu 5. Từ công thức tính điện trở:[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề) có thể tính chiều dài dây dẫn bằng công thức

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Câu 6: Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm thì:

A. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không thay đổi.

B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm tỉ lệ với hiệu điện thế.

C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, lúc giảm.

D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm tỉ lệ với hiệu điện thế.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Dòng điện đi qua một dây dẫn có cường độ I1 khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây là 12V. Để dòng điện này có cường độ I2 nhỏ hơn I1 một lượng là 0,6I1 thì phải đặt giữa hai đầu dây dẫn này một hiệu điện thế là bao nhiêu?

Bài 2: (2 điểm) Sơ đồ mạch điện như hình bên, R1 = 25.Biết khi khóa K đóng ampe kế chỉ 4A  còn khi khóa K mở thì ampe kế chỉ 2,5A. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và điện trở  R2?

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Bài 3. (3 điểm) Khi cho dòng điện có cường độ I1 = 1A chạy qua một thanh kim loại trong thời gian τ thì nhiệt độ của thanh tăng lên là Δt1 = 80C. Khi cho cường độ dòng điện I2 = 2A chạy qua thì trong thời gian đó nhiệt độ của thanh tăng thêm là Δt2 bằng bao nhiêu?


Đáp án đề số 1

PHẦN

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

TRẮC NGHIỆM

(3 điểm)

Câu 1. Chọn đáp án B

Công thức tính công suất điện của một đoạn mạch là:

P = U.I

Câu 2. Chọn đáp án B

Công thức tính điện trở mạch mắc nối tiếp  R = R+ R2

Câu 3. Chọn đáp án D

- Điện năng chuyển hóa chủ yếu thành nhiệt năng trong hoạt động của các dụng cụ và thiết bị điện: mỏ hàn, nồi cơm điện, bàn là điện.

- Máy khoan, máy bơm nước: điện năng chuyển hóa chủ yếu thành cơ năng

- Nồi cơm điện, máy sấy tóc điện năng chuyển hóa chủ yếu thành nhiệt năng.

Câu 4. Chọn đáp án C

Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn phụ thuộc vào hiệu điện thế, khi hiệu điện thế tăng (giảm) thì cường độ dòng điện cũng tăng (giảm) theo tỉ lệ.

Câu 5. Chọn đáp án B

Công thức tính chiều dài dây dẫn bằng công thức[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề) 

Câu 6. Chọn đáp án D

Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm tỉ lệ với hiệu điện thế.

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

TỰ LUẬN

(7 điểm)

Bài 1. (2 điểm)

Ta có:[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề) ,trong đó I2 = I1 – 0,6I1 = 0,4I1

→ Để dòng điện này có cường độ I2 nhỏ hơn I1 một lượng là 0,6I1 thì phải đặt giữa hai đầu dây dẫn này một hiệu điện thế là: 

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Bài 2. (2 điểm)

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

- Khi khóa K đóng thì dòng điện không đi qua điện trở R2, nên số chỉ của ampe kế là số chỉ cường độ dòng điện chạy trong mạch

Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là: U = IR= 4.25 = 100V

- Khi khóa K mở, hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp, nên điện trở của đoạn mạch là: 

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Điện trở R= R12 - R= 40 - 25 = 15Ω

Bài 3. (3 điểm)

Ta có: Nhiệt lượng được tính bởi các công thức

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Gọi Q1, Q2 lần lượt là nhiệt lượng của thanh kim loại khi có cường độ dòng điện I1, I2 chạy qua

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Từ (1) và (2), ta suy ra:

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

1 điểm1 điểm1 điểm


1 điểm


1 điểm1 điểm1 điểm


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Vật Lí lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1.Lựa chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Biến trở là ………... có thể thay đổi giá trị và có thể được sử dụng điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.

A. điện kế.                   B. biến thế.                   C. điện trở.              D. ampe kế.

Câu 2. Đơn vị nào dưới đây là đơn vị đo điện trở?

A. Ôm (Ω)                                                   B. mili ôm (mΩ)

C. kilo ôm (kΩ)                                           D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Mắc một dây dẫn có điện trở (R = 12Ω ) vào hiệu điện thế (3V ) thì cường độ dòng điện qua nó là:

A. 36A                  B. 4A                    C. 2,5A                 D. 0,25A

Câu 4. Khi đặt vào dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. nếu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ chạy qua nó là bao nhiêu?

A. 1A                   B. 0,5A                 C. 2A                    D. 1,5A

Câu 5. Hai điện trở Rvà R= 4R1 được mắc song song với nhau. Khi tính theo R1 thì điện trở tương đương của đoạn mạch này có kết quả nào dưới đây?

A. 5R1                  B. 4R1                  C. 0,8R1               D. 1,25R1

Câu 6. Chọn câu trả lời đúng? Một dây dẫn bằng đồng dài l1 = 10m có điện trở R1 và một dây dẫn bằng nhôm dài l2 = 2m có điện trở R2. So sánh giữa R1 và R2 nào dưới đây là đúng?

A. R1 = 2R2                     B. R< 2R2           

C. R1 > 2R2                     D. Không đủ điều kiện để so sánh R1 với R2

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn là 24V thì cường độ dòng điện qua nó là bao nhiêu?

Bài 2: (1 điểm) Cho mạch điện gồm R= 10Ω, R= 15Ω được mắc nối tiếp vào nguồn điện có hiệu điện thế 9V. Tính hiệu điện thế giữa mỗi đầu điện trở?

Bài 3: (2 điểm) Một bàn là được sử dụng với hiệu điện thế định mức là 220V trong 15 phút thì tiêu thụ một lượng điện năng là 720kJ. Điện trở của bàn là có giá trị là bao nhiêu?

Bài 4: (2 điểm) Ở công trường xây dựng có sử dụng một máy nâng, để nâng khối vật liệu có trọng lượng 2000N lên tới độ cao 15m trong thời gian 40 giây. Phải dùng động cơ điện có công suất nào dưới đây là thích hợp cho máy nâng này nếu tính cả công suất hao phí?


Đáp án đề số 2

PHẦN

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

TRẮC NGHIỆM

(3 điểm)

Câu 1. Chọn đáp án C         

Biến trở là điện trở có thể thay đổi giá trị và có thể được sử dụng điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.

Câu 2. Chọn đáp án D

Đơn vị đo điện trở là:  Ôm (Ω) ; mili ôm (mΩ) ; kilo ôm (kΩ).

Câu 3. Chọn đáp án D

-  Cường độ dòng điện qua dây dẫn:[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Câu 4. Chọn đáp án D

Ta có:[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề) 

Vậy cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi U = 36V là:[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Câu 5. Chọn đáp án C

Ta có: 

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Câu 6. Chọn đáp án D

Ta có: [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Vì ta không biết tiết diện của hai dây dẫn này như thế nào, nên không đủ điều kiện để so sánh R1 với R2

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

TỰ LUẬN

(7 điểm)

Bài 1. (2 điểm)

Ta có, điện trở dây dẫn là không thay đổi.

Áp dụng biểu thức định luật Ôm:[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề) ta có:

+ Khi hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn là U= 6V thì [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

+ Khi hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn là U= 24V, khi đó [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Bài 2. (1 điểm)

Ta có: Rnt = R+ R= 10 + 15 = 25Ω

Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là:

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Vì do điện trở mắc nối tiếp nên I= I= 0,36A

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Bài 3. (2 điểm)

Ta có: 

+ A = Pt => công suất của bàn là là:

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

+ Mặt khác: [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề) 

Bài 4. (2 điểm)

Ta có:

+ Công suất có ích để nâng vật là: 

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Nếu bỏ qua công suất hao phí, để nâng được vật trên thì phải dùng động cơ điện có công suất: P ≥ 750W

Ta suy ra, công suất thích hợp cho máy nâng từ các đáp án là: P = 0,8kW = 800W1 điểm1 điểm0,5 điểm0,5 điểm

1 điểm


1 điểm
1 điểm1 điểm
 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Vật Lí lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1. Điều nào sau đây phát biểu không đúng

A. Hệu điện thế tăng thì cường độ dòng điện cũng tăng

B. Hệu điện thế giảm thì cường độ dòng điện cũng giảm

C. Hệu điện thế tăng thì cường độ dòng điện cũng giảm

D. cả A và B

Câu 2. Trong thí nghiệm khảo sát định luật Ôm, có thể làm thay đổi đại lượng nào trong số các đại lượng gồm hiệu điện thế, cường độ dòng điện, điện trở dây dẫn?

A. Chỉ thay đổi hiệu điện thế.             B. Chỉ thay đổi cường độ dòng điện

C. Chỉ thay đổi điện trở dây dẫn        D. Cả ba đại lượng trên

Câu 3. Chọn biến đổi đúng trong các biến đổi sau:

A. 1kΩ = 1000Ω = 0,01MΩ                          B. 1MΩ = 1000kΩ = 1.000.000Ω

C. 1Ω = 0,001kΩ = 0,0001MΩ                     D. 10Ω = 0,1kΩ = 0,00001MΩ 

Câu 4. Cho mạch điện gồm R= 10Ω, R= 15Ω được mắc nối tiếp vào nguồn điện có hiệu điện thế 9V. Tính cường độ dòng điện chạy qua mạch chính?

A. 0,26A              B. 0,46A               C. 0,36A               D. 0,16A

Câu 5. Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 mắc song song với điện trở R2 mắc vào mạch điện. Gọi U, U1, U2 lần lượt là hiệu điện thế của toàn mạch, hiệu điện thế qua R1, R2. Biểu thức nào sau đây đúng?

A. U = U= U2                             B. I.R = I1.R+ I2R

C. [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)                      D. cả A và B

Câu 6. Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào yếu tố dưới đây?

A. Vật liệu làm dây dẫn                               B. Khối lượng của dây dẫn

C. Chiều dài của dây dẫn                             D. Tiết diện của dây dẫn

Câu 7. Biểu thức nào sau đây là công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua:

A. Q = Irt                                                    B. Q = I2Rt

C. Q = IR2t                                                  D. Q = IRt2

Câu 8. Trong quạt điện, điện năng được chuyển hóa thành

A. nhiệt năng và năng lượng ánh sáng.

B. cơ năng và năng lượng ánh sáng.

C. cơ năng và nhiệt năng.

D. cơ năng và hóa năng.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 1,5A khi đó được mắc vào hiệu điện thế 12V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5A thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu?

Bài 2: (2 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ: 

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Cho R= 15Ω ,R2 = 20Ω, ampe kế chỉ 0,3A. Tính hiiệu điện thế của đoạn mạch AB?

Bài 3: (2 điểm) Một bếp điện được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua bếp có cường độ 2A. Dùng bếp này thì đun sôi được 1,5 lít nước từ nhiệt độ ban đầu 250C trong thời gian 20 phút. Nhiệt dung riêng của nước là c = 4200J/kg.K. Tính hiệu suất của bếp?

Đáp án đề số 3

PHẦN

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

TRẮC NGHIỆM

(4 điểm)

Câu 1. Chọn đáp án C         

Cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế

A – đúng

B – đúng

C – sai

D – đúng

Câu 2. Chọn đáp án A

vì điện trở của dây dẫn luôn không thay đổi, chỉ có thể thay đổi hiệu điện thế rồi đo cường độ dòng điện theo từng hiệu điện thế khác nhau.

Câu 3. Chọn đáp án B

Ta có: 1MΩ = 103kΩ = 106Ω ta suy ra:

A - sai

B - đúng

C - sai

D - sai

Câu 4. Chọn đáp án C

Ta có: Rnt = R+ R= 10 + 15 = 25Ω

Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là:[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Câu 5. Chọn đáp án D

Đoạn mạch gồm điện trở R1 mắc song song với điện trở R2 mắc vào mạch điện thì

U = U= U2 và I.R = I1.R+ I2.R2 và [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Câu 6. Chọn đáp án B

Ta có: [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

=> Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào khối lượng của dây dẫn

Câu 7. Chọn đáp án B

Ta có: Q = I2Rt

Trong đó:

+ Q: nhiệt lượng tỏa ra (J)

+ I: cường độ dòng điện (A)

+ R: điện trở (Ω)

+ t: thời gian (s)

Câu 8. Trong quạt điện, điện năng được chuyển hóa thành cơ năng và nhiệt năng.

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

TỰ LUẬN

(6 điểm)

Bài 1. (2 điểm)

Ta có: [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Trong đó I2 = I1 + 0,5 A = 1,5 + 0,5 = 2,0 A

Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5A thì hiệu điện thế phải là: 

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Bài 2. (2 điểm)

+ Áp dụng biểu thức tính điện trở tương đương của mạch: 

      Rtđ = R+ R= 15 + 20 = 35Ω

+ Vận dụng biểu thức định luật Ôm tính hiệu điện:

U = IR = 0,3 . 35 = 10,5V

Bài 3. (2 điểm)

+ Nhiệt lượng dùng để đun sôi nước là:

Q= mcΔt = 1,5.4200(100 - 25) = 472500J

+ Nhiệt lượng bếp tỏa ra trong 20 phút:

Q= I2Rt = UIt = 220.2.20.60 = 528000J

Hiệu suất của bếp là:

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)


1 điểm1 điểm1 điểm1 điểm1 điểm
1 điểm


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Vật Lí lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1. Điều nào sau đây phát biểu đúng

A. Cường độ dòng điện tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế

B. Cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế

C. Cường độ dòng điện tăng thì hiệu điện thế giảm

D. Cường độ dòng điện tỉ lệ giảm thì hiệu điện thế tăng

Câu 2. Đơn vị nào dưới dây là đơn vị đo điện trở?

A. Ôm (Ω)             B. Oát (W)                 C. Ampe (A)                  D. Vôn (V)

Câu 3. Đặt một hiệu điện thế (U = 12V ) vào hai đầu một điện trở. Cường độ dòng điện là (2A ). Nếu tăng hiệu điện thế lên (1,5 ) lần thì cường độ dòng điện là:

A. 3A                   B. 1A                    C. 0,5A                 D. 0,25A

Câu 4. Cho mạch điện gồm R= 10Ω, R= 15Ω được mắc nối tiếp vào nguồn điện có hiệu điện thế 9V. Tính điện trở tương đương

A. 6Ω                   B. 25Ω                  C. 10Ω                 D. 15Ω

Câu 5. Phát biểu nào dưới đây đúng đối với đoạn mạch gồm các điện trở mắc song song?

A. Cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện trong các mạch rẽ.

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch.

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch

D. cả A và C

Câu 6. Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài dây dẫn, cần phải xác định và so sánh điện trở của các dây dẫn có những đặc điểm nào?

A. Các dây dẫn này phải có cùng tiết diện, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều dài khác nhau.

B. Các dây dẫn này phải có cùng chiều dài, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có tiết diện khác nhau.

C. Các dây dẫn này phải có cùng chiều dài, cùng tiết diện, nhưng được làm bằng các vật liệu khác nhau.

D. Các dây dẫn này phải được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều dài và tiết diện khác nhau.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,3A. Một bạn học sinh nói rằng: Nếu giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đi 2V thì dòng điện chạy qua dây khi đó là bao nhiêu?

Bài 2. (2 điểm) Sơ đồ mạch điện như hình bên, R1 = 25.Biết khi khóa K đóng ampe kế chỉ 4A còn khi khóa K mở thì ampe kế chỉ 2,5A. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và điện trở R2?

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Bài 3. (2 điểm) Khi cho dòng điện có cường độ I1 = 1A chạy qua một thanh kim loại trong thời gian τ thì nhiệt độ của thanh tăng lên là Δt1 = 800 C. Khi cho cường độ dòng điện I2 = 2A chạy qua thì trong thời gian đó nhiệt độ của thanh tăng thêm là Δt2 bằng bao nhiêu?

Bài 4: (2 điểm) Một bàn là được sử dụng với hiệu điện thế định mức là 220V trong 15 phút thì tiêu thụ một lượng điện năng là 720kJ. Điện trở của bàn là có giá trị là bao nhiêu?


Đáp án đề số 4

PHẦN

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

TRẮC NGHIỆM

(3 điểm)

Câu 1. Chọn đáp án B

Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm tỉ lệ với hiệu điện thế.

=> Cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế

Câu 2. Chọn đáp án A

Ta có:      

- Ôm (Ω) : đơn vị đo của điện trở

- Oát (W): đơn vị đo của công suất

- Ampe (A) : đơn vị đo của cường độ dòng điện

- Vôn (V): đơn vị đo của hiệu điện thế 

Câu 3. Chọn đáp án A

Ta có, cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch.

Khi hiệu điện thế U1 = 12V thì cường độ dòng điện là I1 = 2A

=> khi tăng hiệu điện thế lên 1,5 lần thì cường độ dòng điện cũng tăng lên 1,5 → I2 = 1,5I1 = 1,5.2 = 3A

Câu 4. Chọn đáp án B

Ta có: Rnt = R+ R2 = 10 + 15 = 25Ω

Câu 5. Chọn đáp án D

A, C, D - đúng

B - sai vì: Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ:

U = U1 = U2 = … = Un

Câu 6. Chọn đáp án A

Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài dây dẫn, cần phải so sánh các dây có cùng tiết diện, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều dài khác nhau.

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

TỰ LUẬN

(7 điểm)

Bài 1. (1 điểm)

Ta có:[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề) 

Với:  U2 = U1 – 2V = 6 – 2 = 4 V

Nếu giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đi 2V thì dòng điện chạy qua dây dẫn khi đó có cường độ là [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Bài 2. (2 điểm)

- Khi khóa K đóng thì dòng điện không đi qua điện trở R2, nên số chỉ của ampe kế là số chỉ cường độ dòng điện chạy trong mạch

Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là : U = IR= 4.25 = 100V

- Khi khóa K mở , hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp, nên điện trở của đoạn mạch là: 

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Điện trở R= R12 - R= 40 - 25 = 15Ω

Bài 3. (2 điểm)

Ta có: Nhiệt lượng được tính bởi các công thức

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Gọi Q1, Q2 lần lượt là nhiệt lượng của thanh kim loại khi có cường độ dòng điện I1, I2 chạy qua

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Từ (1) và (2), ta suy ra:

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Bài 4. (2 điểm)

Ta có: 

+ A = Pt => công suất của bàn là là:

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

+ Mặt khác: [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

0,5 điểm0,5 điểm
1 điểm


1 điểm

1 điểm1 điểm
1 điểm


1 điểm


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Vật Lí lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm thì:

A. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không thay đổi.

B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm tỉ lệ với hiệu điện thế.

C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, lúc giảm.

D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm tỉ lệ với hiệu điện thế.

Câu 2: Điện trở của dây dẫn nhất định có mối quan hệ phụ thuộc nào dưới đây?

A. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn

B. Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn

C. Không phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn

D. Giảm khi cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm

Câu 3: Đặt vào hai đầu một điện trở (R ) một hiệu điện thế (U = 12V ), khi đó cường độ dòng điện chạy qua điện trở là (1,2A ). Nếu giữ nguyên hiệu điện thế nhưng muốn cường độ dòng điện qua điện trở là (0,8A ) thì ta phải tăng điện trở thêm một lượng là:

A. 4,0Ω               B. 4,5Ω                C. 5,0Ω                D. 5,5Ω 

Câu 4: Cho đoạn mạch như hình vẽ: 

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Khi công tắc K mở, hai đèn có hoạt động không?

A. Đèn 1 sáng, đèn 2 không hoạt động

B. Hai đèn không hoạt động , vì mạch hở không có dòng điện chạy qua hai đèn

C. Hai đèn hoạt động bình thường

D. Đèn 1 không hoạt động, đèn 2 sáng

Câu 5: Muốn đo hiệu điện thế chạy qua vật dẫn cần các dụng cụ gì và mắc dụng cụ đó với vật cần đo là

A. Vôn kế mắc song song với vật cần đo

B. Vôn kế mắc nối tiếp với vật cần đo

C. Ampe kế mắc nối tiếp với vật cần đo

D. Ampe kế mắc song song với vật cần đo

Câu 6: Lập luận nào sau đây là đúng?

Điện trở của dây dẫn

A. tăng lên gấp đôi khi chiều dài tăng lên gấp đôi và tiết diện dây tăng lên gấp đôi.

B. giảm đi một nửa khi chiều dài tăng lên gấp đôi và tiết diện dây tăng lên gấp đôi.

C. giảm đi một nửa khi chiều dài tăng lên gấp đôi và tiết diện dây tăng lên gấp bốn.

D. tăng lên gấp đôi khi chiều dài tăng lên gấp đôi và tiết diện dây giảm đi một nửa.

Câu 7: Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị của điện năng?

A. Jun (J)                                 B. Niutơn (N)

C. Kiloat giờ (kWh)                  D. Số đếm của công tơ điện

Câu 8: Bóng đèn ghi 12V- 100W. Tính điện trở của đèn

A. 2Ω                    B. 7,23Ω                        C. 1, 44Ω                        D. 23Ω

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Khi đặt hiệu điện thế 12V vào hai đầu một dây thì dòng điện chạy qua có cường độ 6mA. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó có cường độ giảm đi 4mA thì hiệu điện thế là bao nhiêu?

Bài 2. (2 điểm) Sơ đồ mạch điện như hình bên . Biết UAE = 75V, UAC = 37,5V, UBE = 67,5V. Cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn 1,5A. Điện trở R2 có giá trị là bao nhiêu?

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Bài 3: (2 điểm) Một bàn là được sử dụng với hiệu điện thế định mức là 220V trong 15 phút thì tiêu thụ một lượng điện năng là 720kJ. Điện trở của bàn là có giá trị là bao nhiêu?

Đáp án đề số 5

PHẦN

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

TRẮC NGHIỆM

(4 điểm)

Câu 1. Chọn đáp án D

Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm tỉ lệ với hiệu điện thế.

Câu 2. Chọn đáp án C

Ta có: điện trở của dây dẫn được xác định:[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề) 

Điện trở, R là xác định với mỗi dây dẫn nó không phụ thuộc vào hiệu điện thế hay cường độ dòng điện

Biểu thức rút ra từ định luật Ôm:[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)chỉ là biểu thức tính toán về mặt toán học

Câu 3. Chọn đáp án C

+ Áp dụng biểu thức định luật Ôm, ta có: 

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

+ Khi giữ nguyên hiệu điện thế nhưng muốn 

I′ = 0,8A, ta suy ra điện trở khi đó:[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề) 

=> Ta cần tăng điện trở thêm một lượng là: ΔR = R′ − R = 15 – 10 = 5Ω

Câu 4. Chọn đáp án B

Khi công tắc K mở thì hai đèn không hoạt động vì mạch hở không có dòng điện chạy qua hai đèn

Câu 5. Chọn đáp án A

Muốn đo hiệu điện thế chạy qua vật dẫn cần vôn kế và mắc song song với vật cần đo

Câu 6. Chọn đáp án C

Điện trở của dây dẫn giảm đi một nửa khi chiều dài tăng lên gấp đôi và tiết diện dây tăng lên gấp bốn.

Câu 7. Chọn đáp án B

Đơn vị không phải là đơn vị của điện năng là Niutơn (N)

Câu 8. Chọn đáp án C

Ta có:

+ U = 12V, P = 100W

+ Áp dụng biểu thức:[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề) 

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

TỰ LUẬN

(6 điểm)

Bài 1. (2 điểm)

Ta có: [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

trong đó I2 = I1 – 0,004 A = 0,006 – 0,004 = 0,002 A

→ Muốn cho dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ giảm đi 4mA thì hiệu điện thế là

 [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề) 

Bài 2. (2 điểm)

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

+ Điện trở của đoạn mạch [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

Vậy suy ra: R= 5Ω, R= 20Ω, R= 25Ω 

Bài 3. (2 điểm)

Ta có: 

+ A = Pt => công suất của bàn là là:

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề)

+ Mặt khác:[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án (10 đề) 

1 điểm

1 điểm

1 điểm
1 điểm


1 điểm


1 điểm


Tải xuống để xem đề thi Vật Lí lớp 9 Giữa học kì 1 năm học 2021 - 2022 đầy đủ!

..........................

..........................

..........................

Tải xuống

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi các môn học lớp 9 năm học 2021 - 2022 học kì 1 và học kì 2 được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề thi mới Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm học tập 2k7