Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh 9 mới có đáp án (Đề 3)Đề thi Tiếng Anh lớp 9 Giữa học kì 1

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Pick out the word that has the underlined part pronounced differently from the rest

Quảng cáo

1. A. climb      B. limb

    C. lime      D. crime

2. A. garage      B. storage

    C. shortage      D. encourage

3. A. ticked      B. looked

    C. booked      D. naked

4. A. shelf      B. knif e

    C. of      D. leaf

5. A. dry      B. carry

    C. bury      D. lorry

II. Choose the best option to complete each sentence. 

1. I don’t know how to drive a car. I wish   I ….drive it.

    A. could                 B. couldn’t

    C. can                     D. can’t

Quảng cáo

2. Peter isn’t here. I wish he ……here.

    A. is                       B. was  

    C. were                  D. weren’t

3.  I ….. him since 1990 .

    A. have known      B. know

    C. knew                  D. has known

4.  Rice …..   in tropical country .

    A. grow                 B. aren’t grown

    C. grows               D. is grown

5. Her …………. handkerchief looks very nice. She has spent the whole week making it.

    A. embroidery

    B. embroidering

    C. embroiders

    D. embroidered

III. Use the correct tense or form of verb in brackets.  

1.  You ever (use)………………………... a computer?

    - Yes, I (have) ………………

    When you last (use)………………………… it?

    - I (use)…………………………… it last night.

2.  They (be)…………………….. pen pals  for two years.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

IV. Rewrite these sentences.

1 . He often played the piano at night.

He used to …………………………………..

2 . They built this house last month.

This house ……………………………………

3 . What about playing soccer?

Why don’t we …………………………………………

4.  How long is it since you saw Tom?

When ………………………………………………

5 . They have worked in that factory for 10 years.

They started ……………………………….

6 . She enjoys going swimming

She is interested in ……………………………..

Đáp án

I. Pick out the word that has the underlined part pronounced differently from the rest

1. B 2. A 3. D 4. C 5. A

II. Choose the best option to complete each sentence. 

1. A 2. C 3. A 4. D 5. D

III. Use the correct tense or form of verb in brackets.

1.  Have you ever used – have – did you last use – used

2.  have been

IV. Rewrite these sentences.

1.  play the piano at night

2.  was built last month

3.  play soccer?

4.  did you last see Tom

5.  working in that factory 10 years ago

6.  going swimming

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-tieng-anh-9-thi-diem-hoc-ki-1.jsp


Nhóm hỏi bài 2k6