Đáp án Đề kiểm tra Hình học 11 Chương 1 (Đề 3)Đáp án Đề kiểm tra Hình học 11 Chương 1 (Đề 3)

Xem lại Đề kiểm tra Hình học 11 Chương 1 (Đề 3)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án B

Lời giải:

Quảng cáo

Phép đối xứng trục biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó chỉ trong trường hợp trục đối xứng song song hoặc trùng với đường thẳng đó.

Câu 2: Đáp án C

Lời giải:

Đó chính là hai đường phân giác của góc tạo bởi d và d’

Câu 3: Đáp án C

Lời giải:

Quảng cáo

Hai đường thẳng song song có vô số tâm đối xứng là điểm thuộc đường thẳng song song và cách đều hai đường thẳng đó

Câu 4: Đáp án D

Câu 5: Đáp án A

Lời giải:

Chúng ta biết rằng phép tịnh tiến theo vecto v(-1;2) biến điểm M(x;y) thành điểm M’(x’;y’) với:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 6: Đáp án B

Lời giải:

Quảng cáo

Mỗi điểm M(x,y) ∈ (C’) là ảnh của một điểm M0 (x0;y0 )∈(C) qua phép đối xứng có trục Oy, ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

=> (-x)2 + y2 - 4(-x) + 5y + 1 = 0 → x2+ y2 + 4x + 5y + 1=0. (*)

Phương trình (*) chính là phương trình của (C’).

Câu 7: Đáp án C

Lời giải:

Lấy hai điểm A(-3;0) và B(1;2) thuộc (d), khi đó ta lần lượt có:

ĐO(A) = A’(3;0); ĐO(B) = B’(-1;-2).

ĐO(d) = A’(d’) đi qua hai điểm A’ và B’, tức là:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

⇔ (d'):2x-4y-6=0 ⇔ (d'):x-2y-3=0.

Câu 8: Đáp án A

Câu 9: Đáp án B

Lời giải:

Ta có (d) ∩ Ox = {A(2;0)}, suy ra:

QO90°

QO90°

Ta lần lượt thấy:

(d’) vuông góc với (d) nên (d’): x – y + C = 0.

(d’) đi qua A’ nên 0 – 2 + C = 0 ⟺ C = 2.

Từ đó, ta nhận được (d’): x – y + 2 =0.

Câu 10: Đáp án A

Lời giải:

Mỗi điểm M’(x,y) ∈ (d’) là ảnh của một điểm M(x0,y0) ∈(d) qua phép đối xứng trục Ox, ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Phương trình (*) chính là phương của của (d’).

Câu 11: Đáp án D

Câu 12: Đáp án A

Phần tự luận

Bài 1:

Lời giải:

Giả sử đã dựng được △ABC có trọng tâm G, hai đỉnh B và C lần lượt thuộc (d1), (d2). Gọi M là trung điểm cạnh BC thì M được xác định bởi:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Thực hiện phép đối xứng tâm M: S(M): C↦B,(d2 )↦ (d’2).Ta đó B ∈ (d’2).

Vậy B là giao điểm của (d’2) và (d1).

Cách dựng: Ta thực hiện:

Dựng Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

(d’2) cắt (d1) tại B

Dựng điểm C với C= S(M)[(d2)]

Khi đó △ABC là tam giác cần dựng.

Chứng minh: Dựa vào cách dựng ta có:

B∈(d1 ); B∈(d2 )

S(M)[(d’2)] = (d’2) và C = S(M)(B) => C∈(d2)

M là trung điểm cạnh BC và Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

=> G là trọng tâm △ABC.

Biện luận: số nghiệm hình của bài toán bằng số điểm chung của (d1) và (d’2)

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 2:

Lời giải:

a. Ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Vì QO90° (A)=H,QO90° (C)=F nên QO90° AC= HF

Vì P là trung điểm của AC nên theo tính chất của phép quay ta có ảnh của P qua phép quay trên trung điểm M và HF.

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Mặt khác: BM= 1/2 DF và DF ⊥ BP.

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-hinh-hoc-11.jsp


2005 - Toán Lý Hóa