Đáp án Đề kiểm tra Hình học 11 Chương 2 (Đề 1)Đáp án Đề kiểm tra Hình học 11 Chương 2 (Đề 1)

Xem lại Đề kiểm tra Hình học 11 Chương 2 (Đề 1)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án C

Lời giải:

Quảng cáo

Nếu a và b cùng song song với mặt phẳng (P) thì chúng có thể cắt nhau hoặc chéo nhau.

Câu 2: Đáp án B

Câu 3: Đáp án A

Lời giải:

Với ba đường thẳng phân biệt a,b,c. Giả sử:

a∩b= {A},b∩c={B},c∩a{C}.

Xét hai trường hợp:

Trường hợp 1: Ba điểm A,B,C là ba điểm không thẳng hàng. Vậy chúng các định một mặt phẳng (ABC).

Quảng cáo

Ta có:

Đường thẳng a có hai điểm A,C thuộc (ABC), nên a∈(ABC).

Tương tự b∈(ABC)và c∈(ABC).

Vậy ba đường thẳng a,b,c cùng thuộc một mặt phẳng (ABC).

Trường hợp 2: Hai trong ba điểm A,B,C trùng nhau, giả sử A≡ B.

Nếu A≠C thì a≡c,mâu thuẫn.

Do đó ta phải có: A≡C⟺A≡B≡C⟺a,b,c đồng quy.

Vậy ba đường thẳng a,b,c đồng quy.

Câu 4: Đáp án D

Câu 5: Đáp án C

Lời giải:

Nhận xét rằng:

AB∈(ABD)và IJ∈(IJK)

AB//IJ

(ABD)∩(IJK)=Kx

=> Kx // AB // IJ.

Quảng cáo

Câu 6: Đáp án D

Câu 7: Đáp án A

Câu 8: Đáp án C

Câu 9: Đáp án A

Câu 10: Đáp án D

Câu 11: Đáp án C

Câu 12: Đáp án A

Phần tự luận

Bài 1:

Lời giải:

Ta xét hai trường hợp:

Trường hợp 1: Nếu I ∈ OA thì:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

=> Ix||BD và Ix cắt AB,AD theo thứ tự M và N.

Lập luận tương tự ta cũng có:

α cắt mặt phẳng (SAB) theo đoạn giao tuyến MP song song với SB.

α cắt mặt phẳng (SAD) theo đoạn giao tuyến NP song song với SD.

Trường hợp 2: Nếu I ∈ OC thì:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

=> Ix||BD vàcắt Ix cắt CB, CD theo thứ tự H và L

Lập luận tương tự ta có:

α cắt mặt phẳng (SAC) theo đoạn giao tuyến HK song song với SB.

α cắt mặt phẳng (SCD) theo đoạn giao tuyến LK song song với SD.

Trước tiên, ta có ngay: SΔSBD = (BD2 √3)/4=(b2√3)/4.

Ta lần lượt nhận xét hai trường hợp của thiết diện:

Trường hợp 1: Nếu I ∈ OA thì 0 < x < a/2.

Ta có Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Trường hợp 2: nếu I ∈ OC thì a/2 < x < a.

Ta có: Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Tóm lại ta có: Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 2:

Lời giải:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Từ giả thiết ta được: GK || AD,

AG ∩ DK = E là trung điểm BC,

=> EK/KD = EG/GA = 1/2

=> K là trọng tâm ∆BCD.

Ta lần lượt thực hiện:

Trong (ABD) dựng Mx song song với AD và cắt BD tại M’, khi đó M’ chính là hình chiếu song song của điểm M trong phép chiếu song song ở câu a).

Vì N thuộc AD nên D chính là hình chiếu song song của điểm N trong phép chiêu song song ở câu a).

Trong (ACD) dựng Ny song song với AD và cắt CD tại N’, khi đó N’ chính là hình chiếu song song của điểm N trong phép song song ở câu a).

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-hinh-hoc-11.jsp


2005 - Toán Lý Hóa