Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 10)Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 10)

Xem lại Đề kiểm tra Học kì 1 11 (Đề 10)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án D

Lời giải:

Quảng cáo
Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 2: Đáp án B

Lời giải:

Để phép tịnh tiến theo vectơ v biến (d) thành chính nó thì vectơ v phải có giá song song với đường thẳng (d).

Nhận xét rằng đường thẳng (d) có thể viết lại dưới dạng:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

=> (d) có vectơ chỉ phương a(-1/2;2)

Do đó, chúng ta chọn đáp án B.

Quảng cáo

Câu 3: Đáp án B

Lời giải:

Mỗi điểm M’(x;y) ∈ (d') là ảnh của 1 điểm M(xo;yo) ∈ (d) qua phép đối xứng trục Oy, ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Phương trình (*) chính là phương trình của (d’).

Câu 4: Đáp án C

Lời giải:

Ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Phương trình (1) có nghiệm

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án
Quảng cáo

Khi đó (1) có dạng:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Vậy phương trình có 2 họ nghiệm.

Câu 5: Đáp án B

Lời giải:

Ta có khai triển :

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Từ đó, suy ra hệ số của x8y9 trong khai triển là C178.38.29

Câu 6: Đáp án B

Lời giải:

Giả sử 192 là số hạng thứ n , khi đó:

un = u1.qn-1 ⇔ 192=3.(-2)n-1

⇔ (-2)n-1=64⇔ n-1=6 ⇔ n=7

Vậy 192 là số hạng thứ 7 của cấp số nhân.

Phần tự luận

Bài 1:

Lời giải:

a. Chứng minh vế trái ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

b. Sử dụng kết quả xy ≤ 1/2(x2 + y2) ta nhận được

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 2:

Lời giải:

Ta có nhận xét:

cos2000 x ≤ cos2x

sin2000 x ≤ sin2x

=> VT ≤ cos2x + sin2x = 1

Do đó, phương trình tương đương với hệ:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Vậy phương trình có 1 họ nghiệm.

Bài 3:

Lời giải:

Ta viết lại S= 6(1+11+111+...+(11...1)(n chữ số)

Xét 2 dãy số:

Cấp số nhân (un) có u1=1 và công bội q=10.

Dãy số (Sn)= 1+11+111+...+(11...1)(n chữ số)

Suy ra Sn là tổng n số hạng đầu của cấp số nhân (un) tức là: Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Khi đó ta nhận được:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 4:

Lời giải:

Hai điểm A, B đối xứng nhau qua đường thẳng (d) ⇔AB ⊥ d và trung điểm I của AB thuộc (d).

Vì AB ⊥ d : y=x-1 =>(AB): y=-x+m

Hoành độ giao điểm của A, B là nghiệm của phương trình:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Để A,B tồn tại thì phương trình (1) phải có 2 nghiệm phân biệt =>

⇔(m+1)2-8m > 0⇔m2-6m+1> 0⇔ m > 3 + √8 hoặc m < 3 - √8

Khi đó, giả sử xA, xB là các nghiệm của (1) thì:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Gọi I là trung điểm của AB, ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Điểm I ∈ (d) ⇔ 3m-1/4 = m+1/4 -1 ⇔ m = -1. Khi đó:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-11-hoc-ki-1.jsp


2005 - Toán Lý Hóa