Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 3)Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 3)

Xem lại Đề kiểm tra Học kì 1 11 (Đề 3)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án B

Lời giải:

Quảng cáo

Ta biết rằng phép tịnh tiến theo vectơ v biến điểm M(x;y) thành điểm M’(x’;y’) với:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 2: Đáp án D

Lời giải:

Để phép tịnh tiến theo vectơ v biến (d) thành chính nó thì vectơ v phải có giá song song với đường thẳng (d).

Nhận xét rằng đường thẳng (d) có vectơ chỉ phương a (-3;6)//(-1;2).

Do đó, chúng ta chọn đáp án D.

Câu 3: Đáp án A

Lời giải:

Quảng cáo

Chuyển phương trình đường thẳng (d) về dạng tổng quát: (d):2x+y-7=0.

Mỗi điểm M’(x;y) là ảnh của 1 điểm qua phép đối xứng trục Ox, ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Phương trình (*) chính là phương trình của (d’).

Câu 4: Đáp án A

Lời giải:

Sử dụng đường tròn đơn vị

Câu 5: Đáp án C

Lời giải:

Ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Số hạng không chứa x, thỏa mãn: 24-4k=0 ⇔ k=6

Vậy số hạng không chứa x bằng C86 = 28

Quảng cáo

Câu 6: Đáp án A

Lời giải:

Gọi q là công bội của cấp số nhân.

Các số x, 2y, 3z lập thành 1 cấp số cộng, suy ra:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Vậy cấp số nhân có công bội q=1 hoặc q = 1/3 .

Phần tự luận

Bài 1:

Lời giải:

Ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Tương tự:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Cộng theo vế (1), (2), (3) ta được:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 2:

Lời giải:

Điều kiện cosx ≠ 0

Viết lại phương trình dưới dạng:

4tan2x - 2m(1 + tan2x)tanx + 4(1 + tan2x)2 = 0

Chia cả 2 vế của phương trình cho (1 + tan2x)2 , ta được:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Khi đó, phương trình có dạng: f(t)=2t2-mt+2 (1)

a. Với m=-5, ta được:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

⇔ tanx = -1 ⇔ x = π/4 + kπ, k ∈ Z

Vậy với m=-5 phương trình có 1 họ nghiệm.

b. Phương trình có nghiệm.

⇔ Phương trình (1) có nghiệm t ∈ (-1/2; 1/2)

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Vậy với |m| ≤ 5 thỏa mãn điều kiện đầu bài.

Bài 3:

Lời giải:

Một số 5 chữ số được ký hiệu: Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Sử dụng kiến thức hoán vị:

a5 được chọn từ tập F={2,4,6} => có 3 cách chọn.

a1,a2,a3,a4 là 1 bộ phân biệt thứ tự được chọn từ E\{a5} do đó nó là 1 chỉnh hợp 6 chập 4 => có A64 cách chọn.

Theo quy tắc nhân, số các số lẻ gồm 5 chữ số phân biệt, hình thành từ tập E, bằng: 3.A64 = 1080 số.

Bài 4:

Lời giải:

Ta có u3 = 3 là số lẻ.

Giả sử công thức đúng với uk lẻ, suy ra uk-1 lẻ.

Ta đi chứng minh uk+1 lẻ, thật vậy:

uk+1=2uk-1 + uk là tổng của 1 số chẵn và 1 số lẻ, nên uk+1 lẻ.

Vậy mọi số hạng của dãy số này đều là số lẻ.

Bài 5:

Dựng đường thẳng (d) qua A song song với BC.

Gọi B1, C1 lần lượt là điểm đối xứng của B,C qua đường thẳng (d).

Ta có: AC1 = AC = b, AB1 = AB = c

BB1= CC1 = 2AH = 2ha,

BB' ⊥ BC.

Xét ΔAB1C ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

đpcm.

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-11-hoc-ki-1.jsp


2005 - Toán Lý Hóa