Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 9)Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 9)

Xem lại Đề kiểm tra Học kì 1 11 (Đề 9)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án A

Lời giải:

Quảng cáo

Ta biết rằng phép tịnh tiến theo vectơ v biến điểm M(x;y) thành điểm M’(x’;y’) với:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 2: Đáp án B

Lời giải:

Để phép tịnh tiến theo vectơ biến (d) thành chính nó thì vectơ v phải có giá song song với đường thẳng (d).

Nhận xét rằng đường thẳng (d) có vectơ chỉ phương a (2;0)// (10;0)

Do đó, chúng ta chọn đáp án B.

Quảng cáo

Câu 3: Đáp án B

Lời giải:

Chuyển phương trình đường thẳng (d) về dạng tổng quát: (d):2x+y-7=0

Mỗi điểm M’(x;y) ∈ (d') là ảnh của 1 điểm M(xo;yo) qua phép đối xứng trục Oy, ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Phương trình (*) chính là phương trình của (d’).

Câu 4: Đáp án C

Lời giải:

Ta có:

sin(πsin2x) = 1 ⇔ πsin2x = π/2 + 2;π

⇔ sin2x = 1/2 + 2l, l∈ Z

Quảng cáo

Phương trình (1) có nghiệm

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Khi đó (1) có dạng:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Vậy phương trình có 2 họ nghiệm.

Câu 5: Đáp án A

Lời giải:

Nhận thấy:

Không gian mẫu là Ω có số phần tử là C325

Số cách chọn 5 quân bài thỏa mãn điều kiện là 1.

Từ đó ta được xác suất là: 1/C325

Câu 6: Đáp án A

Lời giải:

Ta có: u4=u1.q3 ⇔ 8/21 = u1. (2/3)3 ⇔ u1= 9/7

Vậy ta được u1= 9/7 .

Phần tự luận

Bài 1:

Lời giải:

a. Chứng minh vế trái ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

b. Chứng minh vế phải

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 2:

Lời giải:

Ta có nhận xét:

cos13 x ≤ cos2 x

sin14 x ≤ sin2 x

=> VT = cos13 + sin14 ≤ sin2 x + cos2 x = 1

Do đó phương trình tương đương với hệ:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Vậy phương trình có 2 họ nghiệm.

Bài 3:

Lời giải:

Đặt E={0,1,2,3,4,5}. Một số 5 chữ số được ký hiệu: Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án và a5 {0,2,4,6}.

Ta xét 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Nếu a5=0 =>Có 1 cách chọn.

Khi đó: a1,a2, a3, a4 là 1 bộ phân biệt thứ tự được chọn từ E\{0} do đó nó là 1 chỉnh hợp 6 chập 4 => Có A64 cách chọn.

Vậy trong trường hợp này chúng ta nhận được: 1. A64 =360 số.

Trường hợp 2: Nếu a5 được chọn từ tập {2,3,6} =>Có 3 cách chọn.

a1 được chọn từ tập E\{0,a5} => Có 5 cách chọn.

a2,a3,a4 là 1 bộ phân biệt thứ tự được chọn từ E\{a1,a5} do đó là 1 chỉnh hợp 5 chập 3 => Có A53 cách chọn.

Vậy trong trường hợp này chúng ta nhận được: 3.5.A53=900 số.

Vậy số các số chẵn gồm 5 chữ số phân biệt, hình thành từ tập E, bằng: 360+900=1260 số.

Bài 4:

Lời giải:

Ta có: u1=1, u2=3, u3=1, u4=3.

Từ đó, bằng phương pháp quy nạp ta chứng minh được rằng:

un = 1 khi n lẻ

un = 3 khi n chẵn

Bài 5:

Lời giải:

Đường thẳng y=x+2 là trục đối xứng của đồ thị hàm số ⇔ các đường thẳng vuông góc với đường thẳng y=x+2 (có dạng y=-x+m) nếu cắt đồ thị tại A và B thì trung điểm I của AB phải thuộc đường thẳng y=x+2.

Hoành độ giao điểm A,B là các nghiệm của phương trình:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Giả sử xA, xB là các nghiệm của (1) thì:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Gọi I là trung điểm của AB ta có

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Thay tọa độ của I vào phương trình đường thẳng y=x+2 ta được:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

⇔ I thuộc đường thẳng y=x+2

Vậy đường thẳng y=x+2 là trục đối xứng của đồ thị hàm số.

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-11-hoc-ki-1.jsp


2005 - Toán Lý Hóa