Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 7)Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 7)

Xem lại Đề kiểm tra Học kì 2 11 (Đề 7)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án B

Lời giải:

Quảng cáo

Ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 2: Đáp án A

Lời giải:

Ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 3: Đáp án B

Lời giải:

Quảng cáo

Ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 4: Đáp án A

Lời giải:

Ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 5: Đáp án B

Lời giải:

Ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 6: Đáp án D

Lời giải:

Quảng cáo

Trước tiên, ta có: f(x) = -3sinx + 4cosx + 5

Khi đó, ta được: f(x) = 0 ⇔ -3sinx + 4cosx + 5 = 0

⇔ 3sinx - 4cosx = 5

⇔ 3/5 sinx - 4/5 cosx = 1

Đặt 3/5 = cosa thì 4/5 = sina, do đó ta được:

sinxcosa - sinacosx = 1

⇔ sin(x-a) = 1

⇔ x - a = π/2 + 2kπ

⇔ x = a + π/2 + 2kπ , k ∈ Z

Phần tự luận

Bài 1:

Lời giải:

Với mọi c < 0 tùy ý, xét:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Đặt δ = 1/c.

∀ c > 0 ∃ δ = 1/c > 0 sao cho |x| < δ ta có:

|f(x)| > c

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 2:

Lời giải:

Ta có ngay

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 3:

Lời giải:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Ta dựng:

AE vuông góc với BD tại E

CF vuông góc với BD tại F suy ra ∠AEM và ∠CFN theo thứ tự là góc nhị diện của (A, BD, M) và ( C, BD, N).

Ta có: (A, BD, M)+ (M, BD, N) + ( C, BD, N)= (A, BD, C)= 180°

Vậy, điều kiện cần và đủ để nhị diện (M, BD, N) có số đo góc bằng 60° là:

(A, BD, M) + ( C, BD, N)= 120°

⇔ ∠AEM + ∠CFN = 120o

⇔ tan⁡(∠AEM + ∠CFN )= tan⁡ 120° Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Trong ΔABD vuông tại A, ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Trong ΔAEM vuông tại A, ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Trong ΔCFN vuông tại C, ta có

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Thay (2), (3) vào (1), ta được:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 4:

Lời giải:

Ta chứng minh bằng quy nạp.

Với n = 1, ta có y’ = - sinx = cos⁡(x+π/2) đúng.

Giả sử công thức đúng với n = k, tức là y(k) = cos(x+ kπ/n)

Ta chứng minh công thức đúng với n = k +1, tức là chứng minh: y(k+1) = cos (x+ (k+1)π/n)

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Vậy, ta luôn có y(n) = cos(x + nπ/2)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-11-hoc-ki-2.jsp


2005 - Toán Lý Hóa