Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 1 (Đề 1)Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 1 (Đề 1)

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (0,25 điểm)

Các hàm số y=sinx, y=cos2x có cùng tập xác định là đúng hay sai?

Quảng cáo

Câu 2 (0,25 điểm)

Các hàm số y=tan3x, y=cotx có cùng tập xác định là đúng hay sai?

Câu 3 (0,25 điểm)

Các hàm số y=sinx, y=tanx là những hàm số lẻ là đúng hay sai?

Câu 4 (0,25 điểm)

Các hàm số y=cosx, y=cotx là những hàm số chẵn là đúng hay sai?

Câu 5 (0,25 điểm)

Cho hàm số y = 1/(2cosx-1). Tập xác định của hàm số là:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án
Quảng cáo

Câu 6 (0,25 điểm)

Cho hàm số f(x)= sin2x+ 2cos3x. Chu kì tuần hoàn của hàm số bằng:

A. 2π/3    B. π    C. 2π    D. 4π

Câu 7 (0,25 điểm)

Giá trị lớn nhất của biểu thức sin4x + cos4x là:

A. 0    B. 1    C. 2    D. 1/2

Câu 8 (0,25 điểm)

Gía trị nhỏ nhất của hàm số y = cos2x – 4cosx là:

A. -5    B. -3    C. 0    D. 1

Câu 9 (0,25 điểm)

Tập giá trị của hàm số y = 2sin2x + 3 là:

A. [0;1]    B. [2;3]    C. [-2;3]    D. [1;5]

Quảng cáo

Câu 10 (0,25 điểm)

Số nghiệm của phương trình cos(x/2+π/4)= 0 thuộc đoạn [2π;4π] là:

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4

Câu 11 (0,25 điểm)

Phương trình cosx=sinx có số nghiệm thuộc đoạn [-π;π] là:

A. 2    B. 4    C. 5    D. 6

Câu 12 (0,25 điểm)

Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình: sinx + sin2x= cosx +2cos2x là:

A. π/6    B. 2π/3    C. π/4    D. π/3

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (1 điểm)

Hãy chứng tỏ hàm số sau là hàm tuần hoàn và xác định chu kỳ của nó: f(x)=2cos2x.

Bài 2 (2 điểm)

Rút gọn biểu thức:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 3 (4 điểm)

Giải phương trình sin(πcos2x)=1.

Tham khảo thêm Đáp án Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 1 (Đề 1)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-dai-so-va-giai-tich-11.jsp


2005 - Toán Lý Hóa