Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 2 (Đề 2)Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 2 (Đề 2)

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (0,25 điểm)

Nếu A, B là hai tập hợp hữu hạn, không giao nhau, và n(A)=3, n(B)=2 thì:

Quảng cáo

A. n(A∪B)=1    B. n(A∪B)=2

C. n(A∪B)=3    D. n(A∪B)=5

Câu 2 (0,25 điểm)

Nếu một công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp. Nếu có 4 cách thực hiện hành động thứ nhất và ứng với mỗi cách đó có 2 cách thực hiện hành động thứ hai thì số cách để hoàn thành công việc là:

A. 8 cách    B. 6 cách    C.4 cách    D. 2 cách

Câu 3 (0,25 điểm)

Từ các chữ số 1,2,3,4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau:

A.8 số    B.10 số    C.12 số    D.16 số

Quảng cáo

Câu 4 (0,25 điểm)

Có ba kiểu mặt đồng hồ đeo tay (vuông, tròn, elip) và bốn kiểu dây (kim loại, da, vải và nhựa). Số cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây là:

A.3 cách    B.4 cách    C.7 cách    D.12 cách

Câu 5 (0,25 điểm)

Từ các chữ số 1,5,6,7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên 4 chữ số:

A.24 số    B.48 số    C.160 số    D.256 số

Câu 6 (0,25 điểm)

Lựa chọn công thức đúng:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 7 (0,25 điểm)

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

A.0    B.1    C.2n    D.4n

Quảng cáo

Câu 8 (0,25 điểm)

Hệ số của x25y10 trong khai triển [(x3+xy)]15là:

A.1001    B.2002    C.3003    D.4004

Câu 9 (0,25 điểm)

Gieo ba con súc sắc. Xác suất để số chấm xuất hiện trên ba con như nhau là:

A.12/216    B. 1/216    C. 6/216    D. 3/216

Câu 10 (0,25 điểm)

Năm người được xếp vào ngồi quanh một bàn tròn với 5 ghế. Số cách xếp là:

A.50    B.100    C.120    D.24

Câu 11 (0,25 điểm)

Một đội xây dựng gồm 10 công nhân, 3 kĩ sư. Để lập một tổ công tác, cần chọn một tổ kĩ sư làm tổ trưởng, một công nhân làm tổ phó và 5 công nhân làm tổ viên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

A.3780    B.3680    C.3760    D.3520

Câu 12 (0,25 điểm)

Hai xạ thủ độc lập với nhau cùng bắn vào một tấm bia. Mỗi người bắn được một viên. Xác suất bắn trúng của xạ thủ thứ nhất là 0,7; của xạ thủ thứ hai là 0,8. Gọi X là số viên đạn trúng bia. Tính kì vọng của X.

A.1,75    B.1,5    C.1.54    D.1,6

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 ( điểm)

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 2 ( điểm)

Một câu lạc bộ có 25 thành viên. Có bao nhiêu cách chọn 4 thành viên vào ủy ban thường trực?

Bài 3 ( điểm)

Tính giá trị của biểu thức

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 4 ( điểm)

Xác xuất để một học sinh thi đỗ đại học lần đầu là 0,6. Nếu thi trượt thì học sinh đó thi lại và xác suất đỗ của lần thi lại là 0,75. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Tính xác suất để anh ta thi đỗ.

Tham khảo thêm Đáp án Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 2 (Đề 2)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-dai-so-va-giai-tich-11.jsp


2005 - Toán Lý Hóa