Đề kiểm tra Hình Học 11 Chương 1 (Đề 2)Đề kiểm tra Hình Học 11 Chương 1 (Đề 2)

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (0,25 điểm)

Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải là phép dời hình?

Quảng cáo

A.Phép chiếu vuông góc lên 1 đường thẳng

B.Phép đồng nhất

C.Phép vị tử tỉ số -1

D.Phép đối xứng trục

Câu 2 (0,25 điểm)

Cho 4 đường thẳng a,b,a’,b’ trong đó a//a’, b//b’, a cắt b. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường thẳng a và b lần lượt thành các đường thẳng a’ và b’ .

A.Không có phép tịnh tiến nào    B.Có duy nhất 1 phép tịnh tiến

C.Chỉ có 2 phép tịnh tiến    D.Có rất nhiều phép tịnh tiến

Quảng cáo

Câu 3 (0,25 điểm)

Trong các hình sau đây, hình nào có 4 trục đối xứng.

A.Hình bình hành    B.Hình chữ nhật

C.Hình thoi    D.Hình vuông

Câu 4 (0,25 điểm)

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

A.Có 1 phép tịnh tiến biến mọi điểm thành chính nó

B.Có 1 phép đối xứng trục biến mọi điểm thành chính nó

C.Có 1 phép quay biến mọi điểm thành chính nó

D.Có 1 phép vị tự biến mọi điểm thành chính nó.

Quảng cáo

Câu 5 (0,25 điểm)

Hình vuông có mấy trục đối xứng?

A.1    B.2    C.4    D.Vô số

Câu 6 (0,25 điểm)

Cho hình vuông ABCD tâm O. Xét phép quay Q có tâm quay O và phép quay φ. Với giá trị nào sau đây của φ, phép quay Q biến hình vuông ABCD thành chính nó?

A.φ=π/6    B.φ=π/4    C.φ=π/3    D.φ=π/2

Câu 7 (0,25 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng (d): 3x-y+2=0. Ảnh của đường thẳng (d) qua phép đối xứng trục Oy có phương trình:

A.x+y-2=0    B.2x+y+2=0

C.3x+y-2=0    D.3x+y+2=0

Câu 8 (0,25 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng (d): 3x+y+1=0. Ảnh của (d) qua phép đối xứng qua gốc tọa độ có phương trình:

A.3x+y-1=0    B.3x+y+1=0

C.x+y-1=0    D.x+y+1=0

Câu 9 (0,25 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ v =(-1;2) và đưởng thẳng

(d): x-2y+3=0 .Đường thẳng (d’) là ảnh của (d) qua phép tịnh tiến theo v có phương trình:

A.x-2y+6=0    B.x-2y+8=0

C.2x-y+6=0    D.2x-y+8=0

Câu 10 (0,25 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho v (2;-1) và điểm M(-3;2). Ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ v là điểm có tọa độ nào trong các tọa độ sau đây?

A.(5;3)    B.(1;1)    C.(-1;1)    D.(1;-1)

Câu 11 (0,25 điểm)

Phép biến hình nào sau đây không có tính chất: “Biến 1 đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó”?

A.Phép tịnh tiến    B.Phép đối xứng tâm

C.Phép đối xứng trục    D.Phép vị tự

Câu 12 (0,25 điểm)

Cho 2 đường thẳng song song d và d’. Có bao nhiêu phép vị tự với tỉ số k=100 biến đường thẳng d thành đường thẳng d’?

A.Không có phép nào B.Có duy nhất 1 phép

C.Chỉ có 2 phép D.Có rất nhiều phép

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (4 điểm)

Cho đường tròn (O) và dây cung AB cố định, M là 1 điểm di động trên (O), M không trùng A,B. Hai đường tròn (O1), (O2) qua M, theo thứ tự tiếp xúc với AB tại A và B. Gọi N là giao điểm thứ hai của (O1), (O2).

a. Chứng minh rằng đường thẳng MN luôn qua 1 điểm cố định

b. Tìm tập hợp N khi M di động trên (O)

Bài 2 (3 điểm)

Qua điểm K lấy trong hình vuông ABCD và đường thẳng cắt các cạnh AB, CD lần lượt tại P,Q. Chứng minh rằng giao điểm thứ hai của đường tròn qua K,P,B với đường tròn qua K,Q,D nằm trên đường chéo BD.

Tham khảo thêm Đáp án Đề kiểm tra Hình học 11 Chương 1 (Đề 2)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-hinh-hoc-11.jsp


2005 - Toán Lý Hóa