Đề kiểm tra Hình Học 11 Chương 3 (Đề 3)Đề kiểm tra Hình Học 11 Chương 3 (Đề 3)

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (0,25 điểm)

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Quảng cáo

A.Hai đường thẳng cùng vuông góc với 1 mặt phẳng thì song song.

B.Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với 1 đường thẳng thì song song.

C.Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với 1 đường thẳng thì song song.

D.Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với 1 mặt phẳng thì song song.

Câu 2 (0,25 điểm)

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A.Nếu hình hộp có 2 mặt là hình chữ nhật thì nó là hình hộp chữ nhật.

B.Nếu hình hộp có 3 mặt là hình chữ nhật thì nó là hình hộp chữ nhật.

C.Nếu hình hộp có 4 mặt là hình chữ nhật thì nó là hình hộp chữ nhật.

D.Nếu hình hộp có 5 mặt là hình chữ nhật thì nó là hình hộp chữ nhật.

Quảng cáo

Câu 3 (0,25 điểm)

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A.Đường vuông góc chung của 2 đường thẳng chéo nhau thì nằm trong mặt phẳng chứa đường thẳng này và vuông góc với đường thẳng kia.

B.Đường vuông góc chung của 2 đường thẳng chéo nhau thì vuông góc với mặt phẳng chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia.

C.Đường vuông góc chung của 2 đường thẳng chéo nhau nếu nó vuông góc với cả 2 đường thẳng đó.

D.Cả 3 mệnh đề trên đều sai.

Câu 4 (0,25 điểm)

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng?

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 5 (0,25 điểm)

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng?

A.Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với 1 mặt phẳng thì song song với nhau.

B.Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với 1 mặt phẳng thì cắt nhau.

C.Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với 1 đường thẳng thì vuông góc với nhau.

D.Một mặt phẳng (α) và 1 đường thẳng a không thuộc (α) cùng vuông góc với đường thẳng b thì (α) song song với a.

Quảng cáo

Câu 6 (0,25 điểm)

Cho hình bình hành ABCD. Gọi S là 1 điểm nằm ngoài mặt phẳng hình bình hành. Lựa chọn đẳng thức đúng:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 7 (0,25 điểm)

Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh đều bằng a.Góc tạo bởi cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng 30o. Hình chiếu H của điểm A trên mặt phẳng (A’B’C’) thuộc đường thẳng B’C’. Khoảng cách giữa 2 mặt phẳng đáy bằng:

A. a/2    B. 2a/3    C. a/3    D. a/4

Câu 8 (0,25 điểm)

Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi 1 vuông góc với nhau và OA=a, OB=b, OC=c. Gọi H là hình chiếu của O trên mặt phẳng (ABC). Diện tích tam giác HAB bằng:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 9 (0,25 điểm)

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Độ dài đoạn vuông góc chung của AB’ và BC’ bằng:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 10 (0,25 điểm)

Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Góc giữa cặp vectơ AB và DH bằng:

A.30o    B.45o    C.60o    D.90o

Câu 11 (0,25 điểm)

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a, cạnh bên bằng 2a. Khoảng cách từ S tới mặt đáy (ABC) bằng:

A.a    B.a/2    C.a/3    D.a/4

Câu 12 (0,25 điểm)

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB=a, BC=b, CC’=c. Khoảng cách giữa 2 đường thẳng BB’ và AC’ bằng:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (3 điểm)

Cho tứ diện OABC. Ba điểm M, N, P trong không gian thỏa mãn:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Xác định t để 3 vectơ OM,ON,OP đồng phẳng.

Cho t=0 hãy biểu diễn vectơ Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án theo 3 vectơ OM, ON ,OP.

Bài 2 (4 điểm)

Cho ∆ACD và ∆BCD nằm trong 2 mặt phẳng vuông góc với nhau, AC=AD=BC=BD=a và CD=2x. Gọi I, J theo thứ tự là trung điểm của AB và CD.

a. Chứng minh rằng IJ vuông góc với AB và CD.

b. Tính AB và IJ theo a và x.

c. Xác định x sao cho (ABC) ⊥ (ABD).

Tham khảo thêm Đáp án Đề kiểm tra Hình học 11 Chương 3 (Đề 3)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-hinh-hoc-11.jsp


2005 - Toán Lý Hóa