Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 2)Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 2)

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho v (2;3) và điểm M(1;-2). Ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ v là điểm có tọa độ nào trong các tọa độ sau đây?

A.(3;1)    B.(1;5)    C.(-1;-5)    D.(-3;-1)

Quảng cáo

Câu 2 (0,5 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng (d): 2x+y+1=0. Để phép tịnh tiến theo vectơ v biến (d) thành chính nó thì v phải là vectơ nào trong các trường hợp sau:

A.v (2;1)    B.v (2;-1)    C.v(1;2)    D.v (-1;2)

Câu 3 (0,5 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng (d): (x-1)/2=(y-1)/3. Ảnh của đường thẳng (d) qua phép đối xứng trục Ox có phương trình là:

A.3x+2y-1=0    B.3x+2y+1=0

C.3x-2y-1=0    D.3x-2y+1=0

Quảng cáo

Câu 4 (0,5 điểm)

Khi x thay đổi trong khoảng (5π/4;7π/4) thì y=sinx lấy mọi giá trị thuộc:

A.[√2/2;1]    B.[-1;-√2/2]    C.[-√2/2;0]    D.[-1;1]

Câu 5 (0,5 điểm)

Biết hệ số của x2 trong khai triển (1-3x)n là 90. Giá trị của n là:

A.8    B.5    C.3    D.2

Câu 6 (0,5 điểm)

Cho dãy số (un) biết un=3n. Số hạng u2n-1 bằng:

A.32.3n-1    B.3n.3n-1    C.32n-1    D.32n

Phần tự luận (7 điểm)

Quảng cáo

Bài 1 (1 điểm)

Cho ΔABC chứng minh rằng:

sin2 A+ sin2B+ sin22C = 2+2cosA.cosB.cosC

Bài 2 (2 điểm)

Cho phương trình: cot2x+ m/sinx+ 2m-1=0

a. Giải phương trình với m=1.

b. Tìm m để phương trình có nghiệm thuộc (-π/6;π/6).

Bài 3 (2 điểm)

Với 5 chữ số 1,2,3,4,5 có thể lập được bao nhiêu số gồm 5 chữ số phân biệt và là:

a. Số lẻ

b. Số chẵn

Bài 4 (2 điểm)

Cho 2 hình vuông ABCD và AMNP có cạnh bằng a. Chứng minh rằng tồn tại 1 phép đối xứng trục biến hình vuông ABCD thành AMNP.

Tham khảo thêm Đáp án Đề kiểm tra Học kì 1 11 (Đề 2)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-11-hoc-ki-1.jsp


2005 - Toán Lý Hóa