Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 7)Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 7)

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho v (-1/2;2) và điểm M (1/2;3). Ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ v là điểm có tọa độ nào trong các tọa độ sau đây?

A.(1;1)    B.(0;-5)    C.(0;5)    D.(-1;-1)

Quảng cáo

Câu 2 (0,5 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng (d): (2x-1)/2=(1-y)/3. Để phép tịnh tiến theo vectơ v biến (d) thành chính nó thì v phải là vectơ nào trong các trường hợp sau:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 3 (0,5 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng (d): 3x-2y+2=0. Ảnh của đường thẳng (d) qua phép đối xứng tâm O có phương trình là:

A.3x+2y+2=0    B.3x-2y-2=0

C.3x+2y-2=0    D.3x-2y+2=0

Quảng cáo

Câu 4 (0,5 điểm)

Số nghiệm của phương trình sin3x/(cosx+1)=0 thuộc đoạn[2π;4π] là:

A.2    B.4    C.5    D.6

Câu 5 (0,5 điểm)

Cho 1 lục giác đều ABCDEF. Viết các chữ cái A,B,C,D,E,F vào 6 cái thẻ. Lấy ngẫu nhiên 2 thẻ. Xác suất sao cho đoạn thẳng mà các đầu mút là các điểm được ghi trên 2 thẻ đó là cạnh của lục giác là:

A.4/5    B.3/5    C.2/5    D.1/5

Câu 6 (0,5 điểm)

Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Số hạng đầu và công sai của cấp số cộng là:

A.u1=0 và d=3 hoặc u1=-12 và d=21/5

B.u1=0 và d=3 hoặc u1=12 và d=21/5

C.u1=1 và d=3 hoặc u1=-12 và d=21/5

D.u1=1 và d=3 hoặc u1=12 và d=21/5

Quảng cáo

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (1 điểm)

Cho ∆ABC, chứng minh rằng

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 2 (2 điểm)

Xác định m để phương trình :

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

có 2 nghiệm phân biệt thuộc khoảng (π/4;π/2).

Bài 3 (2 điểm)

Cho tập hợp E={0,1,2,3,4,5,6,7} có thể lập được bao nhiêu số gồm 5 chữ số khác nhau đôi 1 lấy từ E trong mỗi trường hợp sau:

a. Là số chẵn.

b. Một trong 3 chữ số đầu tiên phải =1.

Bài 4 (2 điểm)

Cho đường tròn (O;R) trên đó có 2 điểm A và B, 1 đường tròn (O1;R1) tiếp xúc ngoài với (O) tại A. Một điểm di động trên (O), tia MA cắt đường tròn (O1) tại điểm thứ hai A1. Qua A1 vẽ đường thẳng song song với AB cắt tia MB tại B1. Tìm tập hợp điểm B1.

Tham khảo thêm Đáp án Đề kiểm tra Học kì 1 11 (Đề 7)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-11-hoc-ki-1.jsp


2005 - Toán Lý Hóa