Sách bài tập Toán 6 Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Sách bài tập Toán 6 Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài 120 trang 34 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Tìm:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 121 trang 34 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Có bao nhiêu phút trong:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 122 trang 34 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Dùng số thập phân để biểu thị các số đo thời gian sau với đơn vị là giờ:

a) 3 giờ 30 phút

b) 2 giờ 15 phút

c) 0 giờ 45 phút

d) 6 giờ 12 phút

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 123 trang 34 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Biểu thị các số đo thời gian sau bằng giờ và phút:

a) 5,25 giờ

b) 10,5 giờ

c) 3,75 giờ

d) 2,1 giờ

e) 4,6 giờ

Lời giải:

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Bài 124 trang 34 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Một quả cam nặng 300g. Hỏi 3/4 quả cam nặng bao nhiêu?

Lời giải:

3/4 quả cam cân nặng là:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 125 trang 34 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Trên đĩa có 24 quả táo. Hạnh ăn 25% số táo. Sau đó Hoàng ăn 4/9 số táo còn lại. Hỏi trên đĩa còn mấy quả táo?

Lời giải:

Số táo bạn Hạnh đã ăn là:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Số táo còn lại sau khi ban Hạnh đã ăn:

24 - 6 = 18 (quả)

Số táo bạn Hoàng đã ăn:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Số táo còn lại sau khi Hoàng đã ăn là:

18 – 8 = 10 (quả)

Bài 126 trang 34 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Một lớp có 45 học sinh bao gồm 3 loại: Giỏi, khá và trung bình. Số học sinh trung bình chiếm 7/15 số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 5/8 số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp.

Lời giải:

Số học sinh trung bình của lớp là:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Số học sinh còn lại là:

45 - 21 = 24(Học sinh)

Số học sinh khá của lớp là:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Số học sinh giỏi của lớp là:

24 – 15 = 9 (Học sinh)

Bài 127 trang 35 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Bốn thửa ruộng thu hoạch được tất cả 1 tấn thóc. Số thóc thu hoạch ở ba thửa ruộng đầu lần lượt bằng 1/4; 0,4 và 15% tổng số thóc thu hoạch ở cả bốn thửa. Tính khối lượng thóc thu hoạch được ở thửa thứ tư.

Lời giải:

Cách 1:

Số thóc thu hoạch được ở thửa thứ nhất là:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Số thóc thu hoạch được ở thửa thứ hai là:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Số thóc thu hoạch được ở thửa thứ ba là:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Số thóc thu hoạch được ở thửa thứ tư là:

1000 – (250 + 400 + 150) = 1000 – 800 = 200 kg

Cách 2:

Số phần chỉ số thóc thu được ở thửa thứ tư là:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Số thóc thu hoạch ở thửa thứ tư là:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 1 trang 35 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết của 56 bằng :

(A) 168;            (B) 192 ;

(C) 200;            (D) 208.

Hãy chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn đán án C

Bài 2 trang 35 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Lớp 6A có 40 học sinh trong đó có 12,5% là học sinh giỏi. số học sinh giỏi của lớp 6A là

(A) 5;

(B) 6;

(C) 8;

(D) 10.

Hãy chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn đáp án A

Bài 3 trang 35 sách bài tập Toán 6 Tập 2: 2/5 của số a là 480. Tìm 12,5% của số a.

Lời giải:

Số a = 480 : 2/5 = 1200

12,5% của số a là 1200. 12,5% = 150.

Bài 4 trang 35 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Một số có ba chữ số, chữ số hàng trăm là 4.

Nếu chuyển chữ số 4 xuống sau chữ số hàng đơn vị thì được số mới bằng 3/4 số ban đầu. Tìm số ban đầu.

Lời giải:

Gọi số phải tìm 4ab

Theo đề bài, ta có: Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Suy ra:

4(10ab + 4) = 3.(400 + ab)

40ab + 16 = 1200 + 3ab

37ab = 1184

ab = 32

Số ban đầu là 432

Xem thêm các bài giải sách bài tập Toán lớp 6 chọn lọc, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sách bài tập Toán 6 | Giải SBT Toán 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách bài tập Toán 6 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học