Sách bài tập Toán 6 Bài 3: Số đo góc

Sách bài tập Toán 6 Bài 3: Số đo góc

Bài 11 trang 84 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Xem hình dưới đây:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

a) Ước lượng bằng mắt số đo mỗi góc rồi ghi vào bảng.

b) Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc rồi ghi vào bảng.

c) Sắp xếp các góc theo thứ tự lớn dần.

Tên góc Số đo ước lượng Số đo bằng thước
∠xAy
∠mCn
...

Lời giải:

Dùng thước đo góc để đo và ghi vào bảng

a, b)

Tên góc Số đo ước lượng Số đo bằng thước
∠xAy 20o 23o
∠zBt 60o 53o
∠sDr 120o 128o
∠mCn 100o 106o
∠BAC 30o 30o
∠BDC 45o 45o
∠ACD 100o 105o
∠BCD 45o 45o
∠BCA 60o 60o
∠ABC 90o 90o
∠CBD 90o 90o

c) Sắp xếp các góc theo thứ tự lớn dần:

∠xAy < ∠BAC < ∠zBt < ∠BDC = ∠BCD < ∠BCA < ∠ABC = ∠CBD < ∠ACD < ∠mCn < ∠sDr

Bài 12 trang 84 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Một học sinh làm một mặt đồng hồ như hình 4. Hãy đo để kiểm tra xem đồng hồ đó kẻ đúng hay sai?

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Đo các góc ta thấy ba góc liền kề không bằng nhau, đồng hồ đó kẻ sai.

Bài 13 trang 85 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Hỏi lúc mấy giờ đúng thì kim phút và kim giờ của đồng hồ tạo thành góc 0o, 60o, 90o, 150o, 180o?

Lời giải:

   + Kim giờ và kim phút tạo thành góc 0o lúc 12 giờ.

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

   + Kim giờ và kim phút tạo thành góc 60o lúc 2 giờ hoặc 10 giờ.

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

   + Kim giờ và kim phút tạo thành góc 90o vào lúc 3 giờ hoặc 9 giờ.

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

   + Kim giờ và kim phút tạo thành góc 150o lúc 5 giờ hoặc 7 giờ.

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

   + Kim giờ và kim phút tạo thành góc 180o lúc 6 giờ.

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 14 trang 85 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Đo các góc CED, CGD, BED, DCE ở hình dưới

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Dùng thước đo góc, chúng ta đo được số đo các góc như sau:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 15 trang 85 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Đổi thành độ, phút:

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

30,5o= …..=…..=…..

60,75o= …..=…..=…..

90,2o= …..=…..=…..

45,15o= …..=…..=…..

Lời giải:

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Bài 1 trang 85 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Hãy cho biết mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Góc có số đo 135o là góc nhọn;

b) Góc có số đo 75o là góc tù;

c) Góc có số đo 90o là góc bẹt;

d) Góc có số đo 180o là góc vuông;

e) Một góc không phải là góc tù thì phải là góc nhọn;

f) Một góc không phải là góc vuông thì phải là góc tù;

g) Một góc bé hơn góc bẹt thì phải là góc tù;

h) Góc nhỏ hơn 1v là góc nhọn;

i) Góc tù nhỏ hơn góc bẹt.

Lời giải:

Chỉ có hai câu h) và i) đúng.

a) sai vì góc 135o > 90o là góc tù.

b) Sai vì góc 75o < 90o là góc nhọn,

c) Sai vì góc có số đo 90o là góc vuông.

d) Sai vì góc có số đo 180o là góc bẹt.

e) Sai vì góc không phải góc tù có thể là một trong các góc: góc nhọn, góc vuông, góc bẹt.

f) Sai vì một góc không phải góc vuông có thể là một trong các góc: góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

g) Sai vì mọi góc khác góc bẹt đều bé hơn góc bẹt, không nhất thiết là góc tù.

Bài 2 trang 86 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Cho hình bs.4

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

a) Hãy đọc tên các góc đỉnh O có trong hình đó;

b) Cho biết số đo của góc nhọn đỉnh O, một cạnh là Ot có trong hình đó;

c) Cho biết số đo của góc nhọn đỉnh O, một cạnh Om có trong hình đó;

d) Hãy đo và cho biết tên của các góc vuông đỉnh O có trong hình đó;

e) Cho biết số đo của các góc tù đỉnh O có trong hình đó;

f) Hãy đo và cho biết tên của góc bẹt đỉnh O có trong hình đó.

Lời giải:

a) Ta có các góc đỉnh O là: mOt, mOz, mOw,mOn, nOt, nOz, nOw, wOt, wOz, zOt.

b) ∠(tOz) = 45o

c) ∠(mOn) = 30o

d) ∠(mOw) = 90o và ∠(tOw) = 90o

e) ∠(tOn) = 150o và ∠(mOz) = 135o

f) ∠(tOm) = 180o

Bài 3 trang 86 sách bài tập Toán 6 Tập 2: a) Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhai tại điểm O và ∠(xOy) ̂=90o. Hãy đo và cho biết số đo của các góc yOx’, x’Oy’, y’Ox.

b) Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhai tại điểm O và ∠(xOy) = 30o. Hãy đo và cho biết số đo của các góc yOx’, x’Oy’, y’Ox.

Lời giải:

a) Các góc đó đều có số đo bằng 90o

b) ∠(x'Oy') = 30o , ∠(x'Oy) = 150o , ∠(xOy') = 150o.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Toán lớp 6 chọn lọc, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sách bài tập Toán 6 | Giải SBT Toán 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách bài tập Toán 6 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học