Sách bài tập Toán 6 Ôn tập chương 3 - Phần Hình học

Sách bài tập Toán 6 Ôn tập chương 3 - Phần Hình học

Bài II.1 trang 97 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Cho nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng a và 3 điểm M, N, P (phân biệt). Nếu hai điểm M, N khác phía với đường thẳng a và hai điểm N, P.

(A) khác phía với đường thẳng a thì hai điểm M, P khác phía với đường thẳng a;

(B) cùng phía với đường thẳng a thì hai điểm M, P cùng phía với đường thẳng a;

(C) cùng phía với đường thẳng a thì hai điểm M, P khác phía với đường thẳng a;

(D) cùng phía với đường thẳng a thì đôi một trong số các điểm M, P, N khác phía so với đường thẳng a.

Lời giải:

Đáp án C

Bài II.2 trang 97 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Số góc có trong hình được tạo bởi 6 tia phân biệt, chung gốc bằng

(A) 5;

(B) 6;

(C) 15;

(D) 30.

Lời giải:

Nếu có n tia phân biệt, số góc được tính theo công thức: Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11 (góc)

Số góc được tạo bởi 6 tia phân biệt là: Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11 (góc)

Đáp án C

Bài II.3 trang 97 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Biết rằng ∠MNP = 180°, câu nào sau đây không đúng?

(A) Ba điểm M, N, P thẳng hàng;

(B) Hai tia MP và MN đối nhau;

(C) Hai tia NP và NM đối nhau;

(D) MNP là góc bẹt.

Lời giải:

Đáp án B

Bài II.4 trang 98 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Vẽ ∠mOn = 36°. Vẽ tiếp góc nOp kề bù với góc nOm. Vẽ tiếp góc pOt phụ với góc mOn và tia Ot ở trong góc pOn (h.bs.6). Khi đó, số đo của góc nOt bằng bao nhiêu?

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

(A) 54°;

(B) 72°;

(C) 90°;

(D) 144°.

Lời giải:

Đáp án C

Bài II.5 trang 98 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Vẽ ∠mOn = 64°. Vẽ tiếp góc nOp kề bù với góc nOm. Vẽ tiếp Ox là tia phân giác của góc mOn. Vẽ tiếp Oy là tia phân giác của góc pOn (h.bs.7). Khi đó, số đo của góc xOy bằng bao nhiêu?

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

(A) 90°;

(B) 58°;

(C) 36°;

(D) 116°.

Lời giải:

Đáp án A

Bài II.6 trang 98 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Vẽ ∠mOn = 100° (h.bs.8). Vẽ tiếp ∠mOx = 90° và tia Ox ở trong góc mOn. Vẽ tiếp ∠mOy = 10° và tia Oy ở trong góc mOn. Vẽ tiếp Oz là hai tia phân giác của góc mOn. Khi đó số đo của góc xOz bằng bao nhiêu?

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

(A) 10°;

(B) 40°;

(C) 50°;

(D) 80°.

Lời giải:

Đáp án B

Bài II.7 trang 98 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Biết rằng hai góc mOn và nOp kề bù, hơn nữa ∠mOn = 5∠nOp. Khi đó

(A) ∠mOn = 30° và ∠nOp = 150°;

(B) ∠mOn = 150° và ∠nOp = 30°;

(C) ∠mOn = 144° và ∠nOp = 36°;

(D) ∠mOn = 36° và ∠nOp = 144°.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Đáp án B

Bài II.8 trang 99 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Trên đường tròn tâm O bán kính R (R > 0) lấy 5 điểm M, N, P, Q, S. Khi đó, số các cung có hai đầu mút lấy trong số các điểm đã cho bằng

(A) 20;

(B) 10;

(C) 40;

(D) 200.

Lời giải:

Số các cung có hai mút lấy trong số các điểm đã cho là: 5 . 4 = 20 (cung)

Đáp án A

Bài II.9 trang 99 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Cho hình bs.9. Khi đó

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

(A) MP = MQ = MN = PQ;

(B) MP = MQ = NQ = NP;

(C) MP = MQ = NP = PQ;

(D) MP = MQ > NQ = NP;

Lời giải:

Đáp án B

Bài II.10 trang 99 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Tam giác MNP có MP = 6cm, MN = PN = 5cm. Góc MNx kề bù với góc MNP. Điểm Q trên tia Nx sao cho NQ = NM (h.bs.10). Khi đó, độ dài của đoạn thẳng PQ bằng

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

(A) 5;

(B) 6;

(C) 8;

(D) 10.

Lời giải:

Đáp án D

Xem thêm các bài giải sách bài tập Toán lớp 6 chọn lọc, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sách bài tập Toán 6 | Giải SBT Toán 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách bài tập Toán 6 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học