Lớp GroupLayout trong Java SwingGroupLayout nhóm các thành phần theo cấu trúc thứ bậc để đặt chúng trong một Container. Cú pháp khai báo cho lớp javax.swing.GroupLayout là:

public class GroupLayout
  extends Object
   implements LayoutManager2

Lớp GroupLayout này có một contructor là GroupLayout(Container host) để tạo một GroupLayout cho container đã cho.

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

 • java.lang.Object

Lớp GroupLayout có các trường sau:

 • static int DEFAULT_SIZE: Chỉ kích cỡ từ đó các thành phần hoặc khoảng cách gap nên được sử dụng cho một giá trị dãy cụ thể.

 • static int PREFERRED_SIZE: Chỉ kích cỡ được ưu tiên từ đó các thành phần hoặc khoảng cách gap nên được sử dụng cho một giá trị dãy cụ thể.

Quảng cáo

Ví dụ lớp GroupLayout

package com.vietjack.gui;

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class SwingLayoutDemo {
  private JFrame mainFrame;
  private JLabel headerLabel;
  private JLabel statusLabel;
  private JPanel controlPanel;
  private JLabel msglabel;

  public SwingLayoutDemo(){
   prepareGUI();
  }

  public static void main(String[] args){
   SwingLayoutDemo swingLayoutDemo = new SwingLayoutDemo(); 
   swingLayoutDemo.showGroupLayoutDemo();    
  }
   
  private void prepareGUI(){
   mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
   mainFrame.setSize(400,400);
   mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));

   headerLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER );
   statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);    

   statusLabel.setSize(350,100);
   mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
     public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
      System.exit(0);
     }    
   });  
   controlPanel = new JPanel();
   controlPanel.setLayout(new FlowLayout());

   mainFrame.add(headerLabel);
   mainFrame.add(controlPanel);
   mainFrame.add(statusLabel);
   mainFrame.setVisible(true); 
  }

  private void showGroupLayoutDemo(){
   headerLabel.setText("Layout in action: GroupLayout");   

   JPanel panel = new JPanel();
   // panel.setBackground(Color.darkGray);
   panel.setSize(200,200);
   GroupLayout layout = new GroupLayout(panel);
   layout.setAutoCreateGaps(true);
   layout.setAutoCreateContainerGaps(true);
   JButton btn1 = new JButton("Button 1");
   JButton btn2 = new JButton("Button 2");
   JButton btn3 = new JButton("Button 3");

   layout.setHorizontalGroup(layout.createSequentialGroup()
     .addComponent(btn1)
     .addGroup(layout.createSequentialGroup()
      .addGroup(layout.createParallelGroup(
        GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addComponent(btn2)
        .addComponent(btn3)    
      )
     )  
   );
  
   layout.setVerticalGroup(layout.createSequentialGroup()
     .addComponent(btn1)
     .addComponent(btn2)
     .addComponent(btn3)                  
   );
   panel.setLayout(layout);    
   controlPanel.add(panel);

   mainFrame.setVisible(true); 
  }
}
Quảng cáo

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


layout_trong_java_swing.jsp


Tài liệu giáo viên