Lớp SpringLayout trong Java SwingLớp SpringLayout đặt vị trí các con của Container liên kết với nó tuân theo một tập hợp các ràng buộc. Cú pháp để khai báo lớp javax.swing.SpringLayout là:

public class SpringLayout
  extends Object
   implements LayoutManager2

Lớp này có SpringLayout() constructor để tạo một SpringLayout mới.

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

 • java.lang.Object

Lớp SpringLayout bao gồm các trường sau:

 • static String BASELINE: Xác định baseline của một thành phần.

 • static String EAST: Xác định cạnh phải của hình chữ nhật bao của một thành phần.

 • static String HEIGHT: Xác định chiều cao của hình chữ nhật bao của một thành phần.

 • static String HORIZONTAL_CENTER: Xác định sự căn chỉnh ngang của hình chữ nhật bao của một thành phần.

 • static String NORTH: Xác định cạnh trên của hình chữ nhật bao của một thành phần.

 • static String SOUTH: Xác định cạnh dưới của hình chữ nhật bao của một thành phần.

 • static String VERTICAL_CENTER: Xác định sự căn chỉnh dọc của hình chữ nhật bao của một thành phần.

 • static String WEST: Xác định cạnh trái của hình chữ nhật bao của một thành phần.

 • static String WIDTH: Xác định độ rộng của hình chữ nhật bao của một thành phần.

Quảng cáo

Ví dụ lớp SpringLayout

package com.vietjack.gui;

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class SwingLayoutDemo {
  private JFrame mainFrame;
  private JLabel headerLabel;
  private JLabel statusLabel;
  private JPanel controlPanel;
  private JLabel msglabel;

  public SwingLayoutDemo(){
   prepareGUI();
  }

  public static void main(String[] args){
   SwingLayoutDemo swingLayoutDemo = new SwingLayoutDemo(); 
   swingLayoutDemo.showSpringLayoutDemo();    
  }
   
  private void prepareGUI(){
   mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
   mainFrame.setSize(400,400);
   mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));

   headerLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER );
   statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);    

   statusLabel.setSize(350,100);
   mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
     public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
	    System.exit(0);
     }    
   });  
   controlPanel = new JPanel();
   controlPanel.setLayout(new FlowLayout());

   mainFrame.add(headerLabel);
   mainFrame.add(controlPanel);
   mainFrame.add(statusLabel);
   mainFrame.setVisible(true); 
  }

  private void showSpringLayoutDemo(){

   headerLabel.setText("Layout in action: SpringLayout");  
   SpringLayout layout = new SpringLayout();

   JPanel panel = new JPanel();
   panel.setLayout(layout);
   JLabel label = new JLabel("Enter Name: ");
   JTextField textField = new JTextField("", 15);
   panel.add(label);
   panel.add(textField);

   layout.putConstraint(SpringLayout.WEST, label,5,
     SpringLayout.WEST, controlPanel);
   layout.putConstraint(SpringLayout.NORTH, label,5,
     SpringLayout.NORTH, controlPanel);
   layout.putConstraint(SpringLayout.WEST, textField,5,
     SpringLayout.EAST, label);
   layout.putConstraint(SpringLayout.NORTH, textField,5,
     SpringLayout.NORTH, controlPanel);
   layout.putConstraint(SpringLayout.EAST, panel,5,
     SpringLayout.EAST, textField);
   layout.putConstraint(SpringLayout.SOUTH, panel,5,
     SpringLayout.SOUTH, textField);
   controlPanel.add(panel);
   mainFrame.setVisible(true); 
  } 
}

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


layout_trong_java_swing.jsp


Tài liệu giáo viên