Tạo Open Dialog Box sử dụng Java SwingTrong chương này, chúng ta cùng tìm hiểu code để tạo Open Dialog Box bởi sử dụng Java Swing:

import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
import java.awt.event.*; 
import java.io.*; 
 
public class OpenMenu extends JFrame implements ActionListener{ 
JMenuBar mb; 
JMenu file; 
JMenuItem open; 
JTextArea ta; 
OpenMenu(){ 
open=new JMenuItem("Open File"); 
open.addActionListener(this); 
     
file=new JMenu("File"); 
file.add(open); 
     
mb=new JMenuBar(); 
mb.setBounds(0,0,800,20); 
mb.add(file); 
     
ta=new JTextArea(800,800); 
ta.setBounds(0,20,800,800); 
     
add(mb); 
add(ta); 
     
} 
public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
if(e.getSource()==open){ 
openFile(); 
} 
} 
   
void openFile(){ 
JFileChooser fc=new JFileChooser(); 
int i=fc.showOpenDialog(this); 
     
if(i==JFileChooser.APPROVE_OPTION){ 
File f=fc.getSelectedFile(); 
String filepath=f.getPath(); 
       
displayContent(filepath); 
       
} 
     
} 
 
void displayContent(String fpath){ 
try{ 
BufferedReader br=new BufferedReader(new FileReader(fpath)); 
String s1="",s2=""; 
       
while((s1=br.readLine())!=null){ 
s2+=s1+"\n"; 
} 
ta.setText(s2); 
br.close(); 
}catch (Exception e) {e.printStackTrace(); } 
} 
 
public static void main(String[] args) { 
  OpenMenu om=new OpenMenu(); 
  om.setSize(800,800); 
  om.setLayout(null); 
  om.setVisible(true); 
  om.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); 
} 
} 
Quảng cáo

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


swing_control_trong_java_swing.jsp


Tài liệu giáo viên