Lớp Graphics trong Java SwingLớp java.awt.Graphics cung cấp nhiều phương thức để lập trình đồ họa. Dưới đây là một số phương thức được sử dụng phổ biến của lớp Graphics:

public abstract void drawString(String str, int x, int y): được sử dụng để vẽ chuỗi đã cho.

public void drawRect(int x, int y, int width, int height): vẽ một hình chữ nhật với độ rộng width và chiều cao height đã cho.

public abstract void fillRect(int x, int y, int width, int height): được sử dụng để điền màu mặc định và độ rộng và chiều cao đã cho vào hình chữ nhật.

public abstract void drawOval(int x, int y, int width, int height): được sử dụng để vẽ hình Ovan với độ rộng và chiều cao đã cho.

public abstract void fillOval(int x, int y, int width, int height): được sử dụng để điền màu mặc định và độ rộng và chiều cao đã cho vào hình Oval.

public abstract void drawLine(int x1, int y1, int x2, int y2): được sử dụng để vẽ line giữa hai điểm có tọa độ lần lượt là (x1, y1) và (x2, y2).

public abstract boolean drawImage(Image img, int x, int y, ImageObserver observer): được sử dụng để vẽ hình ảnh đã cho.

public abstract void drawArc(int x, int y, int width, int height, int startAngle, int arcAngle): được sử dụng để vẽ đường tròn circular hoặc elip.

public abstract void fillArc(int x, int y, int width, int height, int startAngle, int arcAngle): được sử dụng để điền một hình tròn hoặc elip.

public abstract void setColor(Color c): được sử dụng để thiết lập màu hiện tại của đồ họa thành màu color đã cho.

public abstract void setFont(Font font): được sử dụng để thiết lập font hiện tại của đồ họa thành font đã cho.

Chương trình ví dụ về lớp Graphics trong Java Swing

Quảng cáo
import java.awt.*; 
import javax.swing.JFrame; 
 
public class DisplayGraphics extends Canvas{ 
   
  public void paint(Graphics g) { 
    g.drawString("Hello",40,40); 
    setBackground(Color.WHITE); 
    g.fillRect(130, 30,100, 80); 
    g.drawOval(30,130,50, 60); 
    setForeground(Color.RED); 
    g.fillOval(130,130,50, 60); 
    g.drawArc(30, 200, 40,50,90,60); 
    g.fillArc(30, 130, 40,50,180,40); 
     
  } 
    public static void main(String[] args) { 
    DisplayGraphics m=new DisplayGraphics(); 
    JFrame f=new JFrame(); 
    f.add(m); 
    f.setSize(400,400); 
    //f.setLayout(null); 
    f.setVisible(true); 
  } 
 
} 

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


swing_control_trong_java_swing.jsp


Tài liệu giáo viên