Trắc nghiệm Địa lí Đông Nam Á và ASEAN có đáp án

Trắc nghiệm Địa lí Đông Nam Á và ASEAN

Câu 1 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Phát biểu nào sau đây đúng về Đông Nam Á lục địa?

A. Mưa lớn thường xuyên quanh năm.

B. Nền nhiệt cao đều, không phân hóa.

C. Có khí hậu chủ yếu là cận xích đạo.

D. Nhiệt đới ẩm gió mùa chiếm ưu thế.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/99, địa lí 11 cơ bản.

Câu 2 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Giải pháp chủ yếu để các nước Đông Nam Á tích lũy vốn cho công nghiệp hóa là

A. liên kết với nước ngoài, đẩy mạnh xuất khẩu.

B. hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển hàng hóa.

C. tăng khai thác tài nguyên, mở rộng dịch vụ.

D. đầu tư trang bị máy móc, đổi mới công nghệ.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/103, địa lí 11 cơ bản.

Câu 3 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 302). Một số nước Đông Nam Á có sản phẩm công nghiệp cạnh tranh được trên thị trường thế giới nhờ

A. hoàn thiện hạ tầng và tăng cường đầu tư.

B. mở rộng thị trường và sản xuất hàng hóa.

C. liên kết với nước ngoài và hiện đại hóa.

D. đổi mới sản xuất và chất lượng lao động.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Những năm gần đây, các ngành công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy, thiết bị điện tử… do liên doanh với các hãng nổi tiếng ở nước ngoài nên sản phẩm đã có sức cạnh tranh và trở thành thế mạnh của nhiều nước trong khu vực.

Câu 4 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 303). Ý nghĩa chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các nước Đông Nam Á là

A. đa dạng sản phẩm hàng hóa xuất khẩu.

B. phát huy tiềm năng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

C. giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường.

D. tạo nhiều việc làm, sử dụng hợp lý các tài nguyên.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Vì các nước Đông Nam Á phần lớn đang trong quá trình công nghiệp hoá-hiện đại hoá – là quá trình tận dụng mọi khả năng để đạt trình độ công nghệ ngày càng hiện đại, năng suất lao động cao, giúp chuyển biến từ cơ cấu kinh tế lạc hậu sang nền kinh tế với cơ cấu hiện đại.

Câu 5 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 304). Biện pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở các nước Đông Nam Á hiện nay là

A. hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh đô thị hóa.

B. tăng cường đầu tư, đẩy mạnh công nghiệp hóa.

C. tập trung khai thác khoáng sản, tăng xuất khẩu.

D. nâng cao trình độ lao động, chuyển dịch cơ cấu.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Biện pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở các nước Đông Nam Á hiện nay là tăng cường đầu tư, đẩy mạnh công nghiệp hóa.

Câu 6 : (THPT QG 2019 – Đề minh họa – MĐ 001). Phát biểu nào sau đây đúng với tự nhiên Đông Nam Á lục địa?

A. Chủ yếu là đồng bằng ven biển nhỏ hẹp.

B. Nhiều đồi núi và núi lửa, sông ngòi ngắn.

C. Tập trung rất nhiều đảo và các quần đảo.

D. Có khí hậu chủ yếu là nhiệt đới gió mùa.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/99, địa lí 11 cơ bản.

Câu 7 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Phát biểu nào sau đây không đúng với tự nhiên Đông Nam Á biển đảo?

A. Khí hậu có một mùa đông lạnh.

B. Đồng bằng có đất đai màu mỡ.

C. Tập trung nhiều đảo, quần đảo.

D. Ít đồng bằng, nhiều đồi núi.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/99, địa lí 11 cơ bản.

Câu 8 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Phát biểu nào sau đây không đúng với ASEAN hiện nay?

A. Mở rộng liên kết với các nước bên ngoài.

B. Là một tổ chức lớn mạnh hàng đầu thế giới.

C. Trình độ phát triển khác nhau giữa các nước.

D. Quan tâm đến nâng cao trình độ nhân lực.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/108, địa lí 11 cơ bản.

Câu 9 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Công nghiệp chế biến thực phẩm phân bố rộng khắp các nước Đông Nam Á là do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

A. Cơ sở vật chất kĩ thuật tương đối tốt.

B. Cơ sở hạ tầng ngày càng hiện đại.

C. Chất lượng lao động ngày càng cao.

D. Nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/103-104, địa lí 11 cơ bản.

Câu 10 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Đông Nam Á có nhiều loại khoáng sản là do

A. có diện tích rừng xích đạo lớn.

B. địa hình chủ yếu là đồi núi.

C. có nhiều đảo, quần đảo và núi lửa.

D. nằm trong vành đai sinh khoáng.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/100, địa lí 11 cơ bản.

Câu 11 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Phát biểu nào sau đây đúng về thành tựu của ASEAN hiện nay?

A. Nhiều quốc gia thuộc vào nhóm nước phát triển.

B. Các quốc gia đều có trình độ phát triển giống nhau.

C. Tình trạng đói nghèo của người dân đã được xóa bỏ.

D. Tốc độ tăng GDP của một số quốc gia khá cao.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/107, địa lí 11 cơ bản.

Câu 12 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Công nghiệp chế biến thực phẩm của Đông Nam Á phát triển dựa trên các thế mạnh chủ yếu nào sau đây?

A. Nguồn lao động rất dồi dào và cơ sở vật chất kĩ thuật tốt.

B. Nguồn lao động dồi dào và cơ sở hạ tầng khá hiện đại.

C. Nguồn nguyên liệu phong phú và thị trường tiêu thụ rộng.

D. Nguồn vốn đầu tư nhiều và thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/103-104, địa lí 11 cơ bản.

Câu 13 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Phát biểu nào sau đây không đúng về tự nhiên của Đông Nam Á lục địa?

A. Địa hình bị chia cắt mạnh.

B. Nhiều nơi núi lan ra sát biển.

C. Có rất nhiều núi lửa và đảo.

D. Nhiều đồng bằng châu thổ.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/99, địa lí 11 cơ bản.

Câu 14 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Thành tựu lớn nhất của ASEAN đạt được là

A. tốc độ tăng trưởng kinh tế các nước khá cao.

B. hầu hết các nước trong khu vực là thành viên.

C. đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

D. cơ sở hạ tầng ngày càng được hiện đại hóa.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/107, địa lí 11 cơ bản.

Câu 15 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Ngành công nghiệp điện tử trở thành thế mạnh của nhiều nước Đông Nam Á hiện nay chủ yếu là do

A. nâng cao trình độ kĩ thuật cho người lao động.

B. mở rộng thị trường tiêu thụ trong, ngoài nước.

C. liên doanh với các hãng nổi tiếng nước ngoài.

D. tiến hành hiện đại hóa cơ sở vật chất kĩ thuật.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/103, địa lí 11 cơ bản.

Câu 16 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Phát biểu nào sau đây không đúng với Đông Nam Á lục địa?

A. Có một số sông lớn nhiều nước.

B. Địa hình bị chia cắt mạnh.

C. Nhiều quần đảo, đảo và núi lửa.

D. Có các đồng bằng phù sa.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/99, địa lí 11 cơ bản.

Câu 17 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Phát biểu nào sau đây không đúng với các quốc gia trong ASEAN hiện nay?

A. Chú trọng việc bảo vệ môi trường.

B. Có trình độ phát triển giống nhau.

C. Phong tục, tập quán có sự tương đồng.

D. Tăng cường sự hợp tác giữa các quốc gia.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/108, địa lí 11 cơ bản.

Câu 18 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô của Đông Nam Á phát triển nhanh trong những năm gần đây chủ yếu là do

A. thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn trong nước.

B. nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động.

C. liên doanh với các hãng nổi tiếng ở nước ngoài.

D. tiến hành hiện đại hóa cơ sở vật chất kĩ thuật.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/103, địa lí 11 cơ bản.

Câu 19 : (THPT QG 2018 – Đề minh họa – MĐ 001). Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á?

A. Khí hậu nóng ẩm.

B. Khoáng sản nhiều loại.

C. Đất trồng đa dạng.

D. Rừng ôn đới phổ biến.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/99, địa lí 11 cơ bản.

Câu 20 : (THPT QG 2018 – Đề minh họa – MĐ 001). Phát biểu nào sau đây không đúng về ASEAN sau hơn 50 năm phát triển?

A. Đời sống của nhân dân được cải thiện.

B. Phát triển ở các nước còn chênh lệch.

C. Bộ mặt nhiều quốc gia thay đổi nhanh.

D. Kinh tế các nước tăng trưởng còn thấp.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/107, địa lí 11 cơ bản.

Câu 21 : (THPT QG 2018 – Đề minh họa – MĐ 001). Một số nước Đông Nam Á có tốc độ tăng trưởng công nghiệp nhanh trong những năm gần đây chủ yếu là do

A. mở rộng thu hút đầu tư nước ngoài.

C. phát triển mạnh các hàng xuất khẩu.

B. tăng cường khai thác khoáng sản.

D. nâng cao trình độ người lao động.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/103, địa lí 11 cơ bản.

Câu 22 : (Liên trường THPT – Nghệ An 2018 – MĐ 301). ASEAN được thành lập vào năm:

A. 1999.        B. 1995.        C. 1967.        D. 1957.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/106, địa lí 11 cơ bản.

Câu 23 : (THPT Cù Huy Cận – Hà Tĩnh 2017). Dân số Việt Nam hiện nay đứng thứ mấy ở khu vực Đông Nam Á?

A. Thứ 5.        B. Thứ 4.        C. Thứ 3.        D. Thứ 2.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/101, địa lí 11 cơ bản.

Câu 24 : (THPT Chuyên Bắc Ninh – Bắc Ninh 2018 L2). Do nằm trong khu vực có hoạt động của áp thấp nhiệt đới nên ở Đông Nam á thường xảy ra thiên tai nào sau đây?

A. Động đất        B. Bão        C. núi lửa        D. Sóng thần

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/100, địa lí 11 cơ bản.

Câu 25 : (THPT Chuyên Bắc Ninh – Bắc Ninh 2018 L2). Cây công nghiệp lâu năm nhiệt đới được phát triển mạnh Đông Nam Á là do các nước có điều kiện thuận lợi nào sau đây?

A. Đất phù sa diện thích rộng khí hậu nhiệt đới và cận xích đạo

B. Đất đa dạng nhiều loại tốt, khí hậu xích đạo và nhiệt đới gió mùa

C. Diện tích đất rộng, cơ cấu đa dạng, khí hậu nhiệt đới và cận xích đạo

D. Đất feralit rộng, nhiều loại màu mỡ, khí hậu nhiệt đới và cận xích đạo

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/100, địa lí 11 cơ bản.

Câu 26 : (THPT Chuyên Quốc Học Huế - Thừa Thiên Huế 2018 L1). ASEAN là tên viết tắt của tổ chức nào?

A. Tổ chức thương mại tự do khu vực Đông Nam Á.

B. Trại hè thanh niên Đông Nam Á.

C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

D. Tổ chức các nước theo khu vực Đông Nam Á.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/106, địa lí 11 cơ bản.

Câu 27 : (Liên trường THPT – Nghệ An 2018 – MĐ 301). Một trong những cơ sở thuận lợi để các quốc gia khu vực Đông Nam Á hợp tác và cùng phát triển là có sự tương đồng về

A. phong tục, tập quán và văn hóa.        B. trình độ phát triển kinh tế.

C. tài nguyên khoáng sản.        D. dân số và lực lượng lao động.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/101, địa lí 11 cơ bản.

Câu 28 : (THPT Chuyên Sơn La – Sơn La 2018 – MĐ 361). Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa của biển và đại dương đối với sự phát triển kinh tế ở Đông Nam Á?

A. Mang lại nguồn khoáng sản và hải sản khổng lồ.

B. Giao thông buôn bán dễ dàng.

C. Giao lưu văn hóa, xã hội thuận lợi.

D. Mang đến nhiều bão và áp thấp nhiệt đới.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/100, địa lí 11 cơ bản.

Câu 29 : (THPT Chuyên Hưng Yên – Hưng Yên 2018). Điểm khác nhau Đông Nam Á lục địa với Đông Nam Á biển đảo ở đặc điểm có

A. các đảo, quần đảo        B. nhiều đồng bằng phù sa màu mỡ

C. khí hậu xích đạo        D. các sông lớn hướng Bắc-Nam.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/99, địa lí 11 cơ bản.

Câu 30 : (THPT Chuyên Hưng Yên – Hưng Yên 2018). Phát biểu nào sau đây không đúng về Đông Nam Á?

A. Nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương

B. Là nơi giao thoa giữa các nền văn hóa lớn

C. Vị trí cầu nối giữa lục địa Á- Âu và lục địa Ôxtrâylia

D. Là nơi các cường quốc muốn cạnh tranh ảnh hưởng

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/98-99, địa lí 11 cơ bản.

Câu 31 : (Sở GD và ĐT Kiên Giang – đề chính thức – Kiên Giang 2018 – MĐ 136). Trong khi tiến hành công nghiệp hóa, các nước Đông Nam Á vẫn coi trọng nông nghiệp vì:

A. Nông nghiệp cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và tạo nguồn hàng xuất khẩu.

B. Nông nghiệp đáp ứng nhu cầu lương thực cho dân số đông và cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.

C. Nông nghiệp là ngành truyền thống và đáp ứng nhu cầu lương thực cho nhân dân.

D. Nông nghiệp là ngành truyền thống và là nguồn thu thập chính của các quốc gia.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/103-104, địa lí 11 cơ bản.

Câu 32 : (THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc 2018 – MĐ 401). Phát biểu nào sau đây thể hiện khái quát nhất mục tiêu của ASEAN?

A. Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển.

B. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước thành viên.

C. Giải quyết những khác biệt nội bộ liên quan đến mối quan hệ giữa ASEAN với các nước, khối nước hoặc tổ chức quốc tế khác.

D. Xây dựng Đông Nam Á trở thành một khu vực hòa bình, ổn định, có nền kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/106, địa lí 11 cơ bản.

Câu 33 : (THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc 2018 – MĐ 401). Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á biển đảo?

A. Ít đồng bằng, nhiều đồi, núi và núi lửa.

B. Nằm trong đới khí hậu nhiệt đới gió mùa và xích đạo.

C. Bao gồm nhiều quần đảo và hàng vạn đảo lớn, nhỏ.

D. Tiếp giáp với hai nước lớn là Trung Quốc và Ấn Độ.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/99, địa lí 11 cơ bản.

Câu 34 : (THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh 2018 L1 – MĐ 101). Đông Nam Á biển đảo có dạng địa hình chủ yếu nào?

A. Đồi, núi và núi lửa.        B. Núi và cao nguyên.

C. Các thung lũng rộng.        D. Đồng bằng châu thổ rộng lớn.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/99, địa lí 11 cơ bản.

Câu 35 : (THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh 2018 L1 – MĐ 101). Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước Đông Nam Á những năm gần đây chuyển dịch theo hướng

A. tăng tỉ trọng khu vực I, giảm tỉ trọng khu vực II và III.

B. giảm tỉ trọng khu vực I và III, tăng tỉ trọng khu vực II.

C. giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và III.

D. tăng tỉ trọng khu vực I và III, giảm tỉ trọng khu vực II.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/102, địa lí 11 cơ bản.

Câu 36 : (THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh 2018 L1 – MĐ 101). Mục đích chủ yếu của việc trồng cây công nghiệp ở các nước Đông Nam Á là

A. thay thế cây lương thực.        B. nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

C. mặt hàng xuất khẩu thu ngoại tệ.        D. khai thác thế mạnh về đất đai.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/104, địa lí 11 cơ bản.

Câu 37 : (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc 2018 L3). Đặc điểm không đúng với các nước Đông Nam Á là

A. Dân số đông, cơ cấu dân số trẻ.

B. Lao động có chuyên môn kĩ thuật chiếm tỉ lệ lớn.

C. Có nhiều nét tương đồng về phong tục, tập quán và sinh hoạt văn hóa.

D. Dân cư tập trung đông ở các đồng bằng châu thổ.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/101, địa lí 11 cơ bản.

Câu 38 : (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc 2018 L3). Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) là biểu hiện cho cơ chế hợp tác nào của Hiệp hội các nước Đông Nam Á?

A. Thông qua các diễn đàn, hội nghị.

B. Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao.

C. Thông qua các dự án, chương trình phát triển.

D. Thông qua các hiệp ước.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/107, địa lí 11 cơ bản.

Câu 39 : (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc 2018 L3). Nguyên nhân chính làm cho các nước Đông Nam Á chưa phát huy được lợi thế của tài nguyên biển để phát triển ngành khai thác hải sản là

A. các nước chưa chú trọng phát triển các ngành kinh tế biển.

B. thời tiết diễn biến thất thường, nhiều thiên tai đặc biệt là bão.

C. môi trường biển bị ô nhiễm nghiêm trọng.

D. phương tiện khai thác lạc hậu, chậm đổi mới công nghệ.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/100, địa lí 11 cơ bản.

Câu 40 : (Liên trường THPT 2019 L1 – Nghệ An – MĐ 301). Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp tăng nhanh và ngày càng trở thành thế mạnh của nhiều nước Đông Nam Á là:

A. các ngành tiểu thủ công nghiệp.

B. lắp ráp ô tô, xe máy, thiết bị điện tử.

C. dệt may, da dày.

D. khai thác than và khoáng sản kim loại.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/103, địa lí 11 cơ bản.

Xem thêm Bộ câu hỏi trắc nghiệm 28 chuyên đề Địa Lí có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

28-chuyen-de-on-thi-dai-hoc-mon-dia-li-co-dap-an.jsp

2004 - Toán Lý Hóa