Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam - Địa lí ngành dịch vụ có đáp án

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam - Địa lí ngành dịch vụ

Câu 1 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết sân bay Phù Cát thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Bình Định.

B. Phú Yên.

C. Quảng Nam.

D. Quảng Ngãi.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, ta thấy sân bay Phù Cát thuộc tỉnh Bình Định.

Câu 2 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết sân bay Liên Khương thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Kon Tum.

B. Gia Lai.

C. Đắk Lắk.

D. Lâm Đồng.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, ta thấy sân bay Liên Khương thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Câu 3 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết sân bay Buôn Ma Thuột thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Kon Tum.

B. Lâm Đồng.

C. Đắk Lắk.

D. Gia Lai.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, ta thấy sân bay Buôn Ma Thuột thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Câu 4 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết đường số 7 chạy qua tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Trị.

B. Thanh Hóa.

C. Nghệ An.

D. Quảng Bình.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, ta thấy đường số 7 chạy qua tỉnh Nghệ An.

Câu 5 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết sân bay Cam Ranh thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Bình Định.

B. Quảng Nam.

C. Khánh Hòa.

D. Ninh Thuận.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, ta thấy sân bay Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Câu 6 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết đường số 9 chạy qua tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Trị.

B. Thanh Hóa.

C. Quảng Bình.

D. Nghệ An.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, ta thấy đường số 9 chạy qua tỉnh Quảng Trị.

Câu 7 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết đường số 28 nối Gia Nghĩa với nơi nào sau đây?

A. Phan Thiết

B. Đà Lạt

C. Buôn Ma Thuột

D. Đồng Xoài

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, ta thấy đường số 28 nối Gia Nghĩa với Phan Thiết.

Câu 8 : (THPT QG 2019 – Đề tham khảo – MĐ 001). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết đường số 19 nối Pleiku với nơi nào sau đây?

A. Quy Nhơn.

B. Tuy Hòa.

C. Quảng Ngãi.

D. Nha Trang.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, ta biết đường số 19 nối Pleiku với Quy Nhơn.

Câu 9 : (THPT Hoàng Mai 2 – Nghệ An 2017 – MĐ 132). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết các trung tâm du lịch lớn nhất của nước ta gồm:

A. Hà Nội, Huế - Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh.

B. Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ.

C. Tp Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Hà Nội

D. Hà Nội, Hạ Long, Tp Hồ Chí Minh.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, ta thấy các trung tâm du lịch lớn nhất của nước ta gồm Hà Nội, Huế - Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh.

Câu 10 : (THPT Nguyễn Trãi – 2018 MĐ 003). Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết tuyến quốc lộ nào sau đây không kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Quốc lộ 24.       B. Quốc lộ 20.       C. Quốc lộ 25.       D. Quốc lộ 19.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, ta thấy tuyến quốc lộ không kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ là quốc lộ 20.

Câu 11 : (THPT Nguyễn Trãi – 2018 MĐ 003). Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về khách du lịch và doanh thu từ du lịch?

A. doanh thu du lịch liên tục.

B. khách nội địa luôn nhiều hơn khách quốc tế.

C. giai đoạn 1995-2007, khách nội địa tăng nhanh hơn khách quốc tế.

D. giai đoạn 1995-2007, khách nội địa tăng chậm hơn khách quốc tế.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, nhận xét không đúng về khách du lịch và doanh thu từ du lịch là giai đoạn 1995-2007, khách nội địa tăng chậm hơn khách quốc tế.

Câu 12 : (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc 2018 L3 – MĐ 101). Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trung tâm du lịch nào sau đây không phải là trung tâm du lịch quốc gia?

A. Hà Nội, Đà Nẵng.        B. Nha Trang, Vũng Tàu.

C. Hà Nội, Huế.        D. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 25, ta thấy trung tâm du lịch không phải là trung tâm du lịch quốc gia là Nha Trang, Vũng Tàu.

Câu 13 : (THPT Thị Xã Quảng Trị - Quảng Trị 2018 L1 – MĐ 132). Căn cứ vào Át Lát Địa lí Việt Nam trang 22, nhà máy thủy điện Cửa Đạt trên sông:

A. Cả.        B. Đà.        C. Chảy        D. Chu

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Át Lát Địa lí Việt Nam trang 22, nhà máy thủy điện Cửa Đạt trên sông Chu.

Câu 14 : (THPT Thị Xã Quảng Trị - Quảng Trị 2018 L1 – MĐ 132). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, lễ hội truyền thống ở Đồng bằng sông Hồng là:

A. Bà Chúa Xứ.

B. Tây Sơn.

C. Yên Tử.

D. Chùa Hương.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, các lễ hội truyền thống ở Đồng bằng sông Hồng là Cổ Loa, Phú Giầy, Chùa Hương.

Câu 15 : (THPT Trung Giã – Hà Nội 2017 L2 – MĐ 051). Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết tuyến đường biển ven bờ dài nhất ở nước ta?

A. Hải Phòng - Đà Nẵng.        B. Cửa Lò - Đà Nẵng.

C. Hải phòng - Tp. Hồ Chí Minh.        D. Đà Nẵng - Tp. Hồ Chí Minh.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, ta thấy tuyến đường biển ven bờ dài nhất ở nước ta là Hải phòng - Tp. Hồ Chí Minh.

Câu 16 : (THPT Trường Chinh – Lâm Đồng 2017). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết quốc lộ 1A không đi qua vùng kinh tế nào sau đây của nước ta?

A. Đồng bằng sông Hồng        B. Đông Nam Bộ

C. Đồng bằng sông Cửu Long        D. Tây Nguyên

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, ta thấy quốc lộ 1A không đi qua vùng kinh tế Tây Nguyên ở nước ta.

Câu 17 : (THPT Trần Hưng Đạo – TP. Hồ Chí Minh 2017 L1 – MĐ 214). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết Việt Nam có đường biên giới cả trên đất liền và trên biển với quốc gia nào sau đây?

A. Lào, Campuchia.        B. Trung Quốc, Lào.

C. Lào, Campuchia, Trung Quốc.       D. Trung Quốc, Campuchia.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, ta thấy Việt Nam có đường biên giới cả trên đất liền và trên biển với Trung Quốc, Campuchia.

Câu 18 : (THPT Hoàng Mai 2 – Nghệ An 2017 – MĐ 132). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết tuyến đường biển quan trọng nhất của nước ta là:

A. Hải Phòng – Cửa Lò.        . B. Đà Nẵng – Quy Nhơn.

C. Hải Phòng – Tp Hồ Chí Minh.        D. Phan Thiết – Vũng Tàu.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, ta thấy tuyến đường biển quan trọng nhất của nước ta là Hải Phòng – Tp Hồ Chí Minh.

Câu 19 : (THPT Trần Phú – Quảng Ninh 2017; Hội 8 trường chuyên 2019 L2 – MĐ 562). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biết nước ta nhập khẩu chủ yếu loại mặt hàng nào sau đây?

A. Máy móc, thiết bị, phụ tùng.

B. Công nghiệp nặng và khoáng sản.

C. Nông – lâm – thủy sản.

D. Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24 (thương mại), ta thấy nước ta nhập khẩu chủ yếu loại mặt hàng nguyên, nhiên, vật liệu (64%), máy móc, thiết bị, phụ tùng (28,6%) và hàng tiêu dùng chỉ chiếm (7,4%).

Câu 20 : (Phòng quản lí chất lượng Giáo Dục – Bắc Ninh 2018 – MĐ 401). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết trung tâm du lịch nào sau đây có ý nghĩa quốc gia?

A. Hạ Long.        B. Đà Lạt.        C. Huế.        D. Vũng Tàu.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, ta thấy trung tâm du lịch có ý nghĩa quốc gia là Huế.

Câu 21 : (THPT Phan Đình Phùng 2019 L1 – Hà Tĩnh – MĐ 101). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, tuyến đường quốc lộ nối đồng bằng sông Hồng với tỉnh Quảng Ninh là các tuyến

A. quốc lộ 18 và 4B.

B. quốc lộ 10 và 5.

C. quốc lộ 1A và 4A.

D. quốc lộ 10 và 18.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, tuyến đường quốc lộ nối đồng bằng sông Hồng với tỉnh Quảng Ninh là các tuyến đường quốc lộ số 10 và số 8.

Câu 22 : (THPT Nguyễn Thị Minh Khai 2019 – Hà Nội). Căn cứ vào Atlat Việt Nam trang 24, thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa (năm 2007) lớn nhất của nước ta là:

A. Hoa Kì.

B. Trung Quốc.

C. Nhật Bản.

D. Đài Loan.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Nhật Bản là thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa lớn nhất (hai nửa tròn đều có giá trị trên 6 tỉ đô la Mĩ). Các nước khác chỉ có 1 giá trị xuất/nhập khẩu đạt trên 6 tỉ đô la Mĩ.

Câu 23 : (THPT Nguyễn Thị Minh Khai 2019 – Hà Nội). Căn cứ vào Atlat Việt Nam trang 30, tỉnh/ thành phố nào dưới đây có GDP bình quân đầu người cao nhất?

A. TP. Hồ Chí Minh.

B. Bà Rịa – Vũng Tàu.

C. Bình Dương.

D. Quảng Ninh.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Bà Rịa – Vũng Tàu có GDP bình quân đầu người cao nhất (trên 50 triệu đồng/người)

Câu 24 : (THPT Chuyên Nguyễn Trãi 2019 L1 – Hải Dương - MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết tuyến đường ôtô nào sau đây không kết nối trực tiếp với Buôn Ma Thuột?

A. Đường số 14.       B. Đường số 26.       C. Đường số 27.       D. Đường số 25.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, ta thấy tuyến đường ôtô số 25 không kết nối trực tiếp với Buôn Ma Thuột. Đường số 25 bắt đầu từ Pleiku qua A Yun Pa đến sân bay Đông Tác (Tuy Hòa – Phú Yên).

Câu 25 : (THPT Yên Lạc 2 2019 L3 – Vĩnh Phúc – MĐ 132). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết địa danh nào sau đây là di sản văn hóa thế giới?

A. Vịnh Hạ Long.        B. Phong Nha – Kẻ Bàng.

C. Phố cổ Hội An.        D. Cát Tiên.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, ta thấy Phố Cổ Hội An là di sản văn hóa thế giới. Còn Phong Nha – Kẻ Bàng, Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới; Cát Tiên là vườn quốc gia.

Câu 26 : (THPT Chuyên ĐH Vinh 2019 L2 – Nghệ An – MĐ 132). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, tuyến quốc lộ nào sau đây kết nối vùng Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ?

A. Quốc lộ 19.

B. Quốc lộ 14.

C. Quốc lộ 27.

D. Quốc lộ 26.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, tuyến quốc lộ 14 là quốc lộ kết nối vùng Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ.

Câu 27 : (THPT Chuyên ĐH Vinh 2019 L2 – Nghệ An – MĐ 132). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, trung tâm du lịch nào sau đây có di sản văn hóa thế giới?

A. TP. Hồ Chí Minh.

B. Hạ Long.

C. Cố đô Huế.

D. Đà Nẵng.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, trung tâm du lịch có di sản văn hóa thế giới Cố Đô Huế với di sản thế giới chính là Cố Đô Huế.

Câu 28 : (THPT Chuyên Lam Sơn 2019 L3 – Thanh Hóa – MĐ 209). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết hàng xuất khẩu chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu hàng xuất khẩu của nước ta năm 2007 là

A. thủy sản.

B. công nghiệp nặng và khoáng sản.

C. nông, lâm sản.

D. công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, ta thấy hàng xuất khẩu chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu hàng xuất khẩu của nước ta năm 2007 là công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp (42,6%), tiếp đến là công nghiệp nặng và khoáng sản (34,3%), Nông – lâm sản (15,4%) và thủy sản (7,7%).

Câu 29 : (THPT Chuyên Lam Sơn 2019 L3 – Thanh Hóa – MĐ 209). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết nhận xét nào không đúng về cơ cầu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 2000-2007?.

A. Năm 2000 và 2007 du khách Trung Quốc luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất.

B. Ngành du lịch ngày càng thu hút được nhiều du khách quốc tế đến từ các quốc gia có thu nhập cao.

C. Tỉ trọng du khách từ Đông Nam Á tăng, Trung Quốc và Đài Loan giảm.

D. Tỉ trọng du khách từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Hoa Kỳ, Ôxtrâylia tăng.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cơ cầu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 2000-2007 là:

- Năm 2000 du khách Trung Quốc chiếm tỉ trọng lớn nhất nhưng đến năm 2007 khách du lịch Đông Nam Á chiếm tỉ trọng lớn nhất (16,5% so với 13,6%) ⇒ Ý A sai.

- Ngành du lịch ngày càng thu hút được nhiều du khách quốc tế đến từ các quốc gia có thu nhập cao.

- Tỉ trọng du khách từ Đông Nam Á tăng, Trung Quốc và Đài Loan giảm.

- Tỉ trọng du khách từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Hoa Kỳ, Ôxtrâylia tăng.

Câu 30 : (THPT Chuyên Lam Sơn 2019 L3 – Thanh Hóa – MĐ 209). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biệt tuyến quốc lộ nào sau đây không kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ ?

A. Quốc lộ 19.

B. Quốc lộ 20.

C. Quốc lộ 24.

D. Quốc lộ 25

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, các tuyến quốc lộ kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ là quốc lộ 19, 24, 25, 26, 27, 28. Còn quốc lộ 20 nối Đông Nam Bộ với Tây Nguyên.

Câu 31 : (THPT Chuyên Lam Sơn 2019 L3 – Thanh Hóa – MĐ 209). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết theo quốc lộ 1 từ Bắc vào Nam, lần lượt đi qua các con sông

A. sông Hồng, sông Mã, sông Ba, sông Thu Bồn, sông Tiền, sông Hậu.

B. sông Hồng, sông Mã, sông Thu Bồn, sông Ba, sông Hậu, sông Tiền.

C. sông Hồng, sông Mã, sông Thu Bồn, sông Ba, sông Tiền, sông Hậu.

D. sông Hồng, sông Thu Bồn, sông Mã, sông Ba, sông Tiền, sông Hậu.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, ta thấy quốc lộ 1 từ Bắc vào Nam, lần lượt đi qua các con sông, đó là sông Hồng, sông Mã, sông Thu Bồn, sông Ba, sông Tiền và sông Hậu.

Câu 32 : (Phòng QLCL 2019 – Bắc Ninh – MĐ 401). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết quốc lộ nào sau đây nối Biên Hòa với Vũng Tàu?

A. Quốc lộ 13.       B. Quốc lộ 51.       C. Quốc lộ 22.       D. Quốc lộ 20.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, ta thấy quốc lộ 51 là quốc lộ nối Biên Hòa với Vũng Tàu.

Câu 33 : (Sở GD và ĐT 2019 – Nam Định – MĐ 201). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, điểm du lịch biển nào sau đây không thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Đá Nhảy

B. Ninh Chữ.

C. Dốc Lết.

D. Mỹ Khê.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, các điểm du lịch biển của vùng duyên hải Nam Trung Bộ là Mỹ Khê (Quảng Ngãi), Dốc Lết (Khánh Hòa), Ninh Chữ (Ninh Thuận). Còn Đá Nhảy (Quảng Bình) thuộc vùng Bắc Trung Bộ).

Câu 34 : (THPT Ngô Quyền 2019 L2 – Hải Phòng – MĐ 210). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết trong cơ cấu xuất khẩu của nước ta, mặt hàng nào sau đây có tỉ trọng lớn nhất?

A. Công nghiệp nặng và khoáng sản.

B. Nông, lâm sản.

C. Thủy sản

D. Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24 (phần biểu đồ bát úp, phần nửa tròn ở trên). Mặt hàng có tỉ trọng lớn nhất là công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp (chiếm 42,6%).

Câu 35 : (Sở GD và ĐT 2019 – Hưng Yên – MĐ 513). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biết trong số các tỉnh/thành phố sau đây, tỉnh/thành phổ nào có giá trị xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu năm 2007?.

A. Lào Cai.       B. Hà Nội.        C. Hải Phòng.        D. Quảng Ninh.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, so sánh giá trị xuất khẩu và nhập khẩu năm 2007 của các tỉnh thành phố.

Quảng Ninh có giá trị xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu (cột xanh lớn hơn cột đỏ).

Câu 36 : (Sở GD và ĐT 2019 – Hưng Yên – MĐ 513). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết trung tâm du lịch nào sau đây không phải trung tâm du lịch quốc gia năm 2007?

A. Hà Nội.        B. Đà Nẵng.        C. Huế.        D. Vinh.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, xác định các trung tâm du lịch cấp quốc gia: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh.

Vậy, Vinh không phải là trung tâm du lịch quốc gia năm 2007. D sai.

Câu 37 : (Sở GD và ĐT 2019 – Điện Biên – MĐ 305). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết đường số 7 nối cảng Cửa Lò với cửa khẩu quốc tế nào sau đây?

A. Cầu Treo.

B. Nậm Cắn.

C. Na Mèo.

D. Tây Trang

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, ta thấy đường số 7 nối cảng Cửa Lò với cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.

Câu 38 : (THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh 2019 – Đắk Nông – MĐ 132). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết quốc gia nào trong các quốc gia sau đây là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam (năm 2007)?

A. Trung Quốc.

B. Đức.

C. Hoa Kì.

D. Ôxtrâylia.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, xác định và so sánh giá trị của các thị trường xuất khẩu:

Đức: Từ trên 2 - 4 tỉ đô la Mĩ.

Trung Quốc; Ôxtrâylia: Từ 4 - 6 tỉ đô la Mĩ.

Hoa Kì: Trên 6 tỉ đô la Mĩ.

Câu 39 : (THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh 2019 – Đắk Nông – MĐ 132). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết địa danh nào sau đây là di sản văn hóa thế giới?

A. Phố cổ Hội An

B. Vịnh Hạ Long

C. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

D. Phong Nha - Kẻ Bàng

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, di sản văn hóa thế giới là Phố Cổ Hội An. Phố cổ Hội An là một đô thị cổ nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam.

Câu 40 : (Hội 8 trường chuyên 2019 L2 – MĐ 562). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết các trung tâm công nghiệp nằm ven biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ được nối với nhau bởi tuyến đường nào sau đây?

A. Quốc lộ 19.        B. Quốc lộ 1.        C. Quốc lộ 24.       D. Quốc lộ 25.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28 (trang vùng Duyên hải Nam Trung Bộ), ta thấy các trung tâm công nghiệp như Đà Nẵng – Quảng Ngãi – Quy Nhơn – Nha Trang – Phan Thiết nằm ven biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ được nối với nhau bởi tuyến đường quốc lộ 1.

Xem thêm Bộ câu hỏi trắc nghiệm 28 chuyên đề Địa Lí có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

28-chuyen-de-on-thi-dai-hoc-mon-dia-li-co-dap-an.jsp

2004 - Toán Lý Hóa