Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam - Đặc điểm dân cư, đô thị hóa có đáp án

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam - Đặc điểm dân cư, đô thị hóa

Câu 1 : (THPT QG 2017 – Đề minh họa – MĐ 003). Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết các đô thị nào sau đây có quy mô dân số trên 1 triệu người?

A. TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng.

B. Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng.

C. Hải Phòng, Cần Thơ, Hà Nội.

D. Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, ta thấy các đô thị có quy mô dân số trên 1 triệu người là Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh (Chú ý bảng chú giải – kí hiệu ô vuông có chấm tròn ở giữa).

Câu 2 : (THPT QG 2019 – Đề tham khảo – MĐ 001). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây thuộc tỉnh Quảng Trị?

A. Đồng Hới.

B. Đông Hà.

C. Hồng Lĩnh.

D. Cửa Lò.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, ta thấy các đô thị thuộc tỉnh Quảng Trị là Đông Hà và Quảng Trị.

Câu 3 : (THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An 2018 L2). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết thành phố nào sau đây không trực thuộc Trung ương?

A. Biên Hòa.        B. Hà Nội.        C. Đà Nẵng.       D. Cần Thơ.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, ta thấy thành phố không trực thuộc Trung ương là Biên Hòa (Chú ý kí hiệu ở bảng chú giải).

Câu 4 : (THPT Thị Xã Quảng Trị - Quảng Trị 2018 L1 – MĐ 132). Căn cứ vào Át Lát Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết các đô thị nào sau đây ở nước ta là đô thị loại 3?

A. Đồng Hới, Hưng Yên, Tân An, Kon Tum.

B. Thái Bình, Đà Lạt, Cà Mau, Trà Vinh.

C. Sơn La, Thái Nguyên, Pleiku, Cao Bằng

D. Lạng Sơn, Quy Nhơn, Vĩnh Long, Quảng Trị.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Át Lát Địa lí Việt Nam trang 15, các đô thị ở nước ta là đô thị loại 3 là Đồng Hới, Hưng Yên, Tân An, Kon Tum.

Câu 5 : (THPT Thị Xã Quảng Trị - Quảng Trị 2018 L1 – MĐ 132). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, các lễ hội truyền thống ở Đồng bằng sông Hồng là:

A. Đền Hùng, Chùa Hương, Bà Chúa Xứ.

B. Hội chọi trâu, Phú Giầy, Tây Sơn.

C. Yên Tử, Hội chọi trâu, Cổ Loa.

D. Cổ Loa, Phú Giầy, Chùa Hương.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, các lễ hội truyền thống ở Đồng bằng sông Hồng là Cổ Loa, Phú Giầy, Chùa Hương.

Câu 6 : (THPT Đô Lương 2 – Nghệ An 2018 L2 – MĐ 101). Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 15, các đô thị có quy mô dân số từ 500.001 đến 1.000.000 người là:

A. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

B. Hải Phòng, Hà Nội, Cần Thơ.

C. Cần Thơ, Biên Hòa, Đà Nẵng.

D. Nha Trang, Cần Thơ, Đà Nẵng.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 15, các đô thị có quy mô dân số từ 500.001 đến 1.000.000 người là Cần Thơ, Biên Hòa, Đà Nẵng.

Câu 7 : (THPT Khánh Sơn – Khánh Hòa 2017). Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 15, các đô thị không có quy mô dân số trên 1.000.000 người là:

A. TP. Hồ Chí Minh.

B. Hà Nội.

C. Cần Thơ.

D. Hải Phòng.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 15, các đô thị có quy mô dân số trên 1.000.000 người là Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh.

Câu 8 : (THPT Trường Chinh – Lâm Đồng 2017). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào sau đây là đô thị loại 1 ở nước ta?

A. Thành phố Hồ Chí Minh.        B. Hải Phòng.

C. Hà Nội.        D. Cần Thơ.

Đáp án: B

Câu 9 : (THPT Nguyễn Thị Giang – Vĩnh Phúc 2018). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết các đô thị nào sau đây là đô thị đặc biệt ở nước ta?

A. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.        C. TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

B. Hà Nội, Cần Thơ.        D. TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, các đô thị là đô thị đặc biệt ở nước ta là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Câu 10 : (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc 2018 L3 – MĐ 101). Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, xác định đô thị của nước ta có quy mô dân số dưới 1 triệu người?

A. Hà Nội.        B. Hải Phòng.

C. Thành phố Hồ Chí Minh        D. Đà Nẵng.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, ta thấy đô thị của nước ta có quy mô dân số dưới 1 triệu người Đà Nẵng. Các đô thị còn lại có quy mô dân số trên 1 triệu người.

Câu 11 : (THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc 2018 – MĐ 401). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về phân bố dân cư nước ta?

A. Số dân thành thị nước ta tăng chậm hơn số dân nông thôn.

B. Phần lớn dân cư nước ta sống ở khu vực nông thôn.

C. Các tỉnh miền núi Tây Nguyên, Tây Bắc có dân cư thưa thớt.

D. Vùng có mật độ dân số cao nhất là Đồng bằng sông Hồng.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhận xét không đúng về phân bố dân cư nước ta là số dân thành thị nước ta tăng chậm hơn số dân nông thôn.

Câu 12 : (THPT Hà Trung – Thanh Hóa 2018 L1). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, đô thị có quy mô dân số (năm 2007) lớn thứ hai ở Đông Nam Bộ là:

A. Vũng Tàu.        B. TP. Hồ Chí Minh.

C. Thủ Dầu Một.        D. Biên Hòa.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, đô thị có quy mô dân số (năm 2007) lớn thứ hai ở Đông Nam Bộ là Biên Hòa, sau đô thị TP. Hồ Chí Minh.

Câu 13 : (THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh 2017 – MĐ 253). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, hãy cho biết nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ Me được phân bố nhiều nhất ở vùng:

A. Tây Nguyên        B. Tây Bắc

C. Đông Bắc        D. Bắc Trung Bộ

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ Me được phân bố nhiều nhất ở vùng Tây Nguyên.

Câu 14 : (THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp 2018 L4 – MĐ 132). Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 15 hãy cho biết các thành phố nào sau đây có quy mô dân số trên 1.000.000 dân?

A. Biên Hoà.

B. Hải Phòng.

C. Đà Nẵng.

D. Cần Thơ.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 15, ta thấy các thành phố có quy mô dân số trên 1.000.000 dân là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng.

Câu 15 : (THPT Hồng Quang 2019 L1 – Hải Dương – MĐ 406). Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 15, hãy cho biết phần lớn diện tích vùng Tây Nguyên có mật độ dân số (năm 2017) ở mức:

A. từ 201 – 500 người/km2

B. trên 500 người/km2

C. từ 101 – 200 người/km2

D. dưới 100 người/km2

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 15, phần lớn diện tích vùng Tây Nguyên có mật độ dân số (năm 2017) ở mức dưới 100 người/km2.

Câu 16 : (THPT Hồng Quang 2019 L1 – Hải Dương – MĐ 406). Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 16, hãy cho biết phần lớn dân cư thuộc nhóm ngôn ngữ Hán ở nước ta tập trung tại các vùng là

A. Trung du miền núi Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng.

B. Trung du miền núi Bắc Bộ và Đông Nam Bộ.

C. Trung du miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

D. Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 16, ta thấy phần lớn dân cư thuộc nhóm ngôn ngữ Hán ở nước ta tập trung tại các vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và Đông Nam Bộ. Ngoài ra còn có 1 phần ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 17 : (THPT Phan Đình Phùng 2019 L1 – Hà Tĩnh – MĐ 101). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết mật độ dân số nước ta cao nhất là ở vùng nào sau đây?

A. Hải đảo.

B. Trung du.

C. Miền núi.

D. Đồng bằng.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, ta thấy mật độ dân số nước ta cao nhất là ở vùng đồng bằng. Đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 18 : (THPT Nguyễn Thị Minh Khai 2019 – Hà Nội). Căn cứ vào Atlat Việt Nam trang 15, đô thị có quy mô dân số (năm 2007) từ 100 000 đến 200 000 người ở Đông Nam Bộ là:

A. TP. Hồ Chí Minh.

B. TP. Vũng Tàu.

C. TP. Biên Hòa.

D. TP. Thủ Dầu Một.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Đô thị có quy mô dân số (năm 2007) từ 100 000 đến 200 000 người ở Đông Nam Bộ là: Thủ Dầu Một.

TP.Hồ Chí Minh: trên 1 triệu người, Biên Hòa từ 500 đến 1 triệu người, TP Vũng Tàu dưới 100 nghìn người

Câu 19 : (THPT Chuyên Nguyễn Trãi 2019 L1 – Hải Dương - MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây thuộc tỉnh Hà Tĩnh?

A. Cửa Lò.        B. Đồng Hới.        C. Hồng Lĩnh.       D. Đông Hà.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, ta thấy Hồng Lĩnh là đô thị thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Còn các đô thị Cửa Lò (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình) và Đông Hà (Quảng Trị).

Câu 20 : (THPT Chuyên ĐH Vinh 2019 L2 – Nghệ An – MĐ 132). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, đô thị có quy mô dân số từ 500.001-1.000.000 người là

A. Thái Nguyên.

B. Biên Hoà.

C. Hải Phòng.

D. Đà Lạt.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, đô thị có quy mô dân số từ 500.001-1.000.000 người là Biên Hòa (Xem kí hiệu quy mô dân số - bảng chú giải).

Câu 21 : (THPT Chuyên Lam Sơn 2019 L3 – Thanh Hóa – MĐ 209). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết nhận định nào sau đây không chính xác về đặc điểm dân cư ở vùng Bắc Trung Bộ ?

A. Phân bố dân cư có sự tương phản rõ rệt giữa vùng ven biển phía đông và vùng núi biên giới phía tây.

B. Các đồng bằng sông Mã, sông Cả là nơi dân cư tập trung đông đúc nhất vùng.

C. Hai đô thị có quy mô dân số lớn nhất vùng là Thanh Hóa và Vinh.

D. Phân bố dân cư không đều giữa các tỉnh trong vùng.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, ta thấy hai đô thị có quy mô dân số lớn nhất vùng Bắc Trung Bộ là Vinh và Huế (từ 200 001 – 500 000 người) ⇒ Ý C sai.

Câu 22 : (Phòng QLCL 2019 – Bắc Ninh – MĐ 401). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây có số dân trên một triệu người?

A. Vĩnh Long.       B. Biên Hòa.        C. Việt Trì.        D. Hà Nội.

Đáp án: D

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, ta thấy Hải Phòng, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là các đô thị có số dân trên một triệu người.

Câu 23 : (Sở GD và ĐT 2019 – Nam Định – MĐ 201). Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 15, quy mô dân số các đô thị sau đây ở vùng Đồng bằng sông Hồng (năm 2007) xếp theo thứ tự giảm dần là

A. Hà Nội, Nam Định, Hải Dương.

B. Hà Nội, Hải Dương, Nam Định.

C. Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương,

D. Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 15, quy mô dân số các đô thị ở vùng Đồng bằng sông Hồng (năm 2007) xếp theo thứ tự giảm dần là Hà Nội, Hải Phòng (trên 1 000 000 người), Nam Định (từ 200 0001 đến 500 000 người) và Hải Dương (100 000 đến 200 000 người).

Câu 24 : (Liên trường THPT 2019 L1 – Nghệ An – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây có qui mô dân số dưới 500 nghìn người (năm 2007)?

A. Cần Thơ.

B. Biên Hòa.

C. Hạ Long.

D. Đà Nẵng.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, xác định kí hiệu đô thị có qui mô dân số dưới 500 nghìn người (năm 2007).  Hạ Long.

Cần Thơ, Đà Nẵng, Biên Hòa có quy mô từ 500 001 đến 1000 000 người.

Câu 25 : (Liên trường THPT 2019 L1 – Nghệ An – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết phần lớn dân cư thuộc nhóm ngữ hệ Nam Đảo tập trung ở vùng nào sau đây?

A. Đông Nam Bộ.

B. Tây Nguyên.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, phần lớn dân cư thuộc nhóm ngữ hệ Nam Đảo (Gia-rai, Ê-đê,..) tập trung ở vùng Tây Nguyên.

Câu 26 : (Sở GD và ĐT 2019 – Hưng Yên – MĐ 513). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết hai đô thị nào sau đây thuộc loại 1 ở nước ta năm 2007?

A. Hải Phòng và Đà Nẵng.        B. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

C. TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.        D. Hà Nội và Hải Phòng.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, xác định kí hiệu đô thị loại 1. . Hồ Chí Minh và Hà Nội là đô thị đặc biệt nên B, C, D loại.

Câu 27 : (Sở GD và ĐT 2019 – Điện Biên – MĐ 305). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây thuộc tỉnh Phú Yên?

A. Cam Ranh.

B. Tam Kỳ.

C. Hội An.

D. Tuy Hòa.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, ta thấy Tuy Hòa là đô thị thuộc tỉnh Phú Yên.

Câu 28 : (Hội 8 trường chuyên 2019 L2 – MĐ 562). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây được xếp vào cấp đặc biệt?

A. Hạ Long.        B. Hà Nội.        C. Huế.        D. Đà Nẵng.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 (dân số), ta thấy đô thị được xếp vào cấp đô thị đặc biệt là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Câu 29 : (THPT Trần Quang Diệu 2019 – Hà Nội). Dựa vào Atlat địa lý phân bố dân cư trang 15 cho biết thành phố có quy mô dân số lớn nhất ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:

A. Đà Nẵng.

B. Quy Nhơn.

C. Nha Trang.

D. Phan Thiết.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Dựa vào Atlat địa lý phân bố dân cư trang 15 cho biết thành phố có quy mô dân số lớn nhất ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là Đà Nẵng (từ 500 001 – 1 000 000 người), còn các đô thị còn lại có quy mô dân số dưới 500 000 người.

Câu 30 : (THPT Chuyên Hưng Yên 2019 L3 – Hưng Yên – MĐ 455). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, hãy cho biết phát biểu nào sau đây không đúng về đề điểm phân bố dân tộc nước ta?

A. Các dân tộc ít người phân bổ chủ yếu ở miền núi.

B. Trung du và miền núi Bắc Bộ có nhiều ngữ hệ nhất.

C. Ở đồng bằng chỉ có nhóm ngôn ngữ Việt Mường.

D. Tây Nguyên các dân tộc phân bố khá tập trung.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, ta thấy ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long ngoài nhóm ngôn ngữ Việt – Mương thì còn có nhóm ngôn ngữ Môn – Khơ Me, Nam Đảo, Ka – Đai ⇒ Ý C. Ở đồng bằng chỉ có nhóm ngôn ngữ Việt Mường là sai.

Xem thêm Bộ câu hỏi trắc nghiệm 28 chuyên đề Địa Lí có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

28-chuyen-de-on-thi-dai-hoc-mon-dia-li-co-dap-an.jsp

2004 - Toán Lý Hóa