So sánh Hiện tại hoàn thành tiếp diễn Vs Hiện tại hoàn thànhHiện tại hoàn thành vs Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Bạn theo dõi ví dụ sau:

- Ann's clothes are covered in paint. She has been painting the ceiling.

(Quần áo của Ann dính toàn sơn. Cô ấy đang sơn trần nhà.)

- The ceiling was white. Now it is blue. She has painted the ceiling.

(Trần nhà trước đây màu trắng. Bây giờ nó màu xanh. Cô ấy đã sơn trần nhà.)

    has been paiting là thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous): Ở đây chúng ta quan tâm đến hành động mà không quan tâm đến hành động đã hoàn tất hay chưa. Trong ví dụ trên, hành động sơn tường chưa kết thúc.

    has been là thì Hiện tại hoàn thành (Present Perfect): Với thì này, điều quan trọng là sự hoàn thành của hành động. has painted là một hành động đã hoàn tất. Chúng ta quan tâm đến kết quả của hành động chứ không phải bản thân hành động đó.

Bạn so sánh các ví dụ sau:

- My hands are very dirty. I've been repairing the car.

(Tay tôi rất bẩn. Tôi đang sửa xe.

- The car is OK again. I've repaired it.

(Chiếc xe giờ lại tốt rồi. Tôi đã sửa nó.

- She's been smoking too much recently. She should smoke less.

(Gấn đây cô ta hút rất nhiều thuốc. Cô ấy nên hút ít đi.

- Somebody has smoked all my cigarettes. The packet is empty.

(Ai đó đã hút toàn bộ thuốc của tôi. Gói thuốc đã trống rỗng.)

- It's nice to meet you again. What have you been doing since we last met?

(Rất mừng gặp lại bạn. Bạn đã làm gì từ khi chúng ta gặp nhau lần cuối?)

- Where's the book I gave you? What have you done with it?

(Cuốn sách tôi tặng bạn đâu rồi? Bạn đã làm gì với nó?)

- Where have you been? Have you been playing tennis?

(Bạn đã ở đâu vậy? Bạn đã chơi quần vợt phải không?)

- Have you ever played tennis?

(Bạn đã từng chơi quần vợt chưa?)

    Chúng ta thường dùng thì tiếp diễn để hỏi hay nói về how long - bao lâu (cho hành động vẫn còn đang diễn ra).

Ví dụ:

- How long have you been reading that book?

(Bạn đã đọc cuốn sách đó bao lâu rồi?)

- Mary is still writing letters. She's been writing letters all day.

(Mary vẫn còn đang viết thư. Cô ấy đã viết thư cả ngày hôm nay.)

- They've been playing tenis since 2 o'clock.

(Họ đã chơi quần vợt từ lúc 2h chiều.)

Quảng cáo

    Chúng ta sử dụng thì Hiện tại hoàn thành (Present Perfect) để hỏi hay nói how much, how many hay how many times (cho những hành động đã kết thúc).

Ví dụ:

- How many pages of that book have you read?

- Mary has written ten letters today.

- They've played tennis three times this week.

    Một số động từ (ví dụ như know/like/believe) không được sử dụng với các thì tiếp diễn.

Bạn tham khảo So sánh hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn (phần A).

Ví dụ:

- I've known about it for a long time. (không dùng "I've been knowing")

(Tôi đã được biết về điều đó lâu rồi.)

Bài tập phân biệt thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn và hiện tại hoàn thành

Để làm bài tập về phân biệt thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn và hiện tại hoàn thành, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập phân biệt thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn và hiện tại hoàn thành.

Các loạt bài khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.