PDF Sách lớp 9 (đầy đủ các môn học)

Bài viết hướng dẫn chi tiết cách xem trực tuyến và cách tải PDF Sách lớp 9 đầy đủ các môn học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Địa lí, Sinh học, Công nghệ, Giáo dục công dân, Âm nhạc và Mĩ thuật. Qua bài viết này các bạn dễ dàng xem được trọn bộ sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên 9. Mời các bạn đón xem:

PDF Sách lớp 9 (đầy đủ các môn học)


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Toán

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Toán 9

I. Cách xem trực tuyến Sách giáo khoa/ sách bổ trợ Toán 9

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Hành trang số nhà xuất bản Giáo dục:

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu?book_active=0&classes=1

Bước 2: Chọn mục Lớp 9, chọn Sách giáo khoa hoặc sách bổ trợ

Sách Toán 9 (ảnh 1)

Sách Toán 9 (ảnh 1)

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Toán:

- Xem pdf sách giáo khoa Toán tập 1,2:

Tập 1: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu/toan-9-tap-mot-90

Tập 2: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu/toan-9-tap-hai-92

Sách Toán 9 (ảnh 1)

- Xem pdf vở bài tập Toán tập 1,2:

Tập 1: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu/bai-tap-toan-9-tap-mot-98

Tập 2: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu/bai-tap-toan-9-tap-hai-102

Sách Toán 9 (ảnh 1)

Bước 4: Click trực tiếp vào sách để xem.

- Xem pdf sách giáo khoa Toán tập 1,2

Tập 1:

Sách Toán 9 (ảnh 1)

Sách Toán 9 (ảnh 1)

Sách giáo khoa Toán tập 1

Tập 2:

Sách Toán 9 (ảnh 1)

Sách Toán 9 (ảnh 1)

Sách giáo khoa Toán tập 2

- Xem pdf vở bài tập Toán tập 1,2:

Tập 1:

Sách Toán 9 (ảnh 1)

Sách Toán 9 (ảnh 1)

Vở bài tập Toán tập 1

Tập 2:

Sách Toán 9 (ảnh 1)

Sách Toán 9 (ảnh 1)

Vở bài tập Toán tập 2

II. Cách tải tuyến Sách giáo khoa Toán 9

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web: https://hieusach24h.com/  

Bước 2: Chọn mục Sách giáo khoa, chọn Sách giáo khoa lớp

https://hieusach24h.com/danh-muc/lop-9/sach-giao-khoa-lop-9/

Sách Toán 9 (ảnh 1)

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Toán:

Tập 1: https://hieusach24h.com/sach/toan-9-tap-1/

Sách Toán 9 (ảnh 1)

Tập 2: https://hieusach24h.com/sach/toan-9-tap-2/

Sách Toán 9 (ảnh 1)

Bước 4:

- Nhấn vào Tải ngay

Tập 1:

Sách Toán 9 (ảnh 1)

Tập 2:

Sách Toán 9 (ảnh 1)

- Click vào mũi tên tải xuống

Tập 1:

Sách Toán 9 (ảnh 1)

Tập 2:

Sách Toán 9 (ảnh 1)

- Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Tập 1:

Sách Toán 9 (ảnh 1)

Sách giáo khoa Toán 9 Tập 1

Tập 2:

Sách Toán 9 (ảnh 1)

Sách giáo khoa Toán 9 Tập 2

III. Cách xem, tải trực tuyến Sách bổ trợ Toán 9

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web: https://hieusach24h.com/

Bước 2: Chọn mục Sách bổ trợ, chọn Sách bổ trợ 9

https://hieusach24h.com/danh-muc/lop-9/sach-bo-tro-lop-9/

Sách Toán 9 (ảnh 1)

Bước 3:

Nhấn chọn sách Vở bài tập Toán 9 tập 1 hoặc Vở bài tập Toán 9 tập 2

Tập 1: https://hieusach24h.com/sach/bai-tap-toan-9-tap-1/

Sách Toán 9 (ảnh 1)

Tập 2: https://hieusach24h.com/sach/bai-tap-toan-9-tap-2/

Sách Toán 9 (ảnh 1)

Bước 4:

- Nhấn vào Tải ngay

Tập 1:

 Sách Toán 9 (ảnh 1)

Tập 2:

Sách Toán 9 (ảnh 1)

- Click vào mũi tên tải xuống

Tập 1:

Sách Toán 9 (ảnh 1)

Tập 2:

Sách Toán 9 (ảnh 1)

- Mở sách vừa tải để xem và đọc

Tập 1:

Sách Toán 9 (ảnh 1)

Vở bài tập Toán 9 tập 1

Tập 2:

Sách Toán 9 (ảnh 1)

Vở bài tập Toán 9 tập 2


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Ngữ văn

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Ngữ văn 9

I. Cách xem trực tuyến Sách giáo khoa Ngữ văn 9

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Hành trang số nhà xuất bản Giáo dục:

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu?book_active=0&classes=1

Bước 2: Chọn mục Lớp 9, chọn Sách giáo khoa

Sách Ngữ văn 9 (ảnh 1)

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Ngữ Văn:

Tập 1: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu/ngu-van-9-tap-mot-332

Tập 2:

Sách Ngữ văn 9 (ảnh 1)

Bước 4: Click trực tiếp vào sách để xem.

- Xem pdf sách giáo khoa Ngữ văn tập 1, 2:

Tập 1:

Sách Ngữ văn 9 (ảnh 1)

Sách Ngữ văn 9 (ảnh 1)

Sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập 1

Tập 2:

Sách Ngữ văn 9 (ảnh 1)

Sách Ngữ văn 9 (ảnh 1)

Sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập 2

II. Cách tải trực tuyến Sách giáo khoa Ngữ văn 9

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web: https://hieusach24h.com/

Bước 2: Chọn mục Sách giáo khoa, chọn Sách giáo khoa lớp 9

https://hieusach24h.com/danh-muc/lop-9/sach-giao-khoa-lop-9/  

  Sách Ngữ văn 9 (ảnh 1)

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Ngữ văn: 

Tập 1: https://hieusach24h.com/sach/ngu-van-9-tap-1/

 Sách Ngữ văn 9 (ảnh 1)

Tập 2: https://hieusach24h.com/sach/ngu-van-9-tap-2/

Sách Ngữ văn 9 (ảnh 1)

Bước 4:

- Nhấn vào Tải ngay

Tập 1:

Sách Ngữ văn 9 (ảnh 1)

Tập 2:

Sách Ngữ văn 9 (ảnh 1)

- Click vào mũi tên tải xuống

Tập 1:

Sách Ngữ văn 9 (ảnh 1)

Tập 2: 

Sách Ngữ văn 9 (ảnh 1)

- Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Tập 1:

Sách Ngữ văn 9 (ảnh 1)

Sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập 1

Tập 2:

Sách Ngữ văn 9 (ảnh 1)

Sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập 2


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Tiếng Anh

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Tiếng anh 9

I. Cách xem trực tuyến Sách giáo khoa Tiếng anh 9

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Hành trang số nhà xuất bản Giáo dục:

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu?book_active=0&classes=1

Bước 2: Chọn mục Lớp 9, chọn Sách giáo khoa

Sách Tiếng Anh 9 (ảnh 1)

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Tiếng Anh:

Tập 1: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu/tieng-anh-9-tap-mot-10950

Tập 2: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu/tieng-anh-9-tap-hai-10952

Sách Tiếng Anh 9 (ảnh 1)

Bước 4: Click trực tiếp vào sách để xem.

- Xem pdf sách giáo khoa Tiếng Anh 9 tập 1,2:

Tập 1:

Sách Tiếng Anh 9 (ảnh 1)

Sách Tiếng Anh 9 (ảnh 1)

Sách giáo khoa Tiếng Anh 9 tập 1

Tập 2:

Sách Tiếng Anh 9 (ảnh 1)

Sách Tiếng Anh 9 (ảnh 1)


Sách giáo khoa Tiếng Anh 9 tập 2

II. Cách tải trực tuyến Sách giáo khoa Tiếng anh 9

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web: https://hieusach24h.com/

Bước 2: Chọn mục Sách giáo khoa, chọn Sách giáo khoa lớp 9

https://hieusach24h.com/danh-muc/lop-9/sach-giao-khoa-lop-9/

Sách Tiếng Anh 9 (ảnh 1)

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Tiếng anh:

Tập 1: https://hieusach24h.com/sach/tieng-anh-9-tap-1/

Sách Tiếng Anh 9 (ảnh 1)

Tập 2: https://hieusach24h.com/sach/tieng-anh-9-tap-2/

Sách Tiếng Anh 9 (ảnh 1)

Bước 4:

- Nhấn vào Tải ngay

Tập 1:

Sách Tiếng Anh 9 (ảnh 1)

Tập 2:

Sách Tiếng Anh 9 (ảnh 1)

- Click vào mũi tên tải xuống

Tập 1:

Sách Tiếng Anh 9 (ảnh 1)

Tập 2:

Sách Tiếng Anh 9 (ảnh 1)

- Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Tập 1:

Sách Tiếng Anh 9 (ảnh 1)

Sách giáo khoa Tiếng anh 9 tập 1

Tập 2:

Sách Tiếng Anh 9 (ảnh 1)

Sách giáo khoa Tiếng anh 9 tập 2

Xem thêm cách xem online, tải PDF các bộ sách mới khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 6 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Tiếng Anh 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên