Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter Lesson 4 trang 7 - Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter Lesson 4 trang 7

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter Lesson 4 trang 7 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

1. (trang 7). Listen, point, and repeat. Write. (Nghe, chỉ theo, và nhắc lại. Tập viết.)

Hướng dẫn: Con nghe băng, chỉ vào ảnh tương ứng với chữ số xuất hiện trong băng, nhắc lại. Sau đó hãy tô nét các chữ số đó ở trong sách. 

Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter Lesson 4 | Chân trời sáng tạo

Đáp án:

Number

(Số)

Word

(Chữ)

Phonetic transcription

(Phiên âm)

Meaning

(Nghĩa)

1

One

/wʌn/  

Số 1

2

Two

/tuː  

Số 2

3

Three

/θriː/ 

Số 3

4

Four

/fɔː/ 

Số 4

5

Five

/faɪv/ 

Số 5

6

Six

/sɪks/ 

Số 6

7

Seven

/ˈsɛvn/  

Số 7

8

Eight

/eɪt/ 

Số 8

9

Nine

/naɪn/

Số 9

10

Ten 

/tɛn/

Số 10


2. (trang 7). Point and sing. (Chỉ và hát.)

Hướng dẫn: Con hãy chỉ vào từng chữ số và chữ viết của chữ số đó, hát theo băng

Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter Lesson 4 | Chân trời sáng tạo

Nội dung bài hát:

Count, count, count with me.

Count these apples in the tree.

One - 1

Two - 2

Three - 3

Four - 4

Five - 5


Oh my

Count, count, count with me.

Count these apples in the tree.

Six - 6

Seven - 7

Eight - 8

Nine - 9

Ten - 10

Again!

(x2)

Hướng dẫn dịch:

Hãy đếm, đếm, đếm cùng tớ.

Hãy đếm những quá táo trên cây.

1

2

3

4

5


Ôi!

Hãy đếm, đếm, đếm cùng tớ.

Hãy đếm những quá táo trên cây.

6

7

8

9

10

Đếm lại lần nữa nào!

3. (trang 7). Count and say. (Đếm và nói.)

Hướng dẫn: Con đếm số quả bóng có màu tương ứng với đề bài, và nói lên số quả bóng bằng tiếng anh.

Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter Lesson 4 | Chân trời sáng tạo

Example: 1. Orange – Four (Màu cam – Có 4 quả bóng màu cam)

Đáp án: 


Colour (Màu sắc)

Number (Số)

Phiên âm 

1

Purple

Six - 6

/ˈpɜːpl - sɪks/

2

Pink

Three - 3

/pɪŋk - θriː/

3

Blue

Seven - 7

/bluː - ˈsɛvn/

4

Green

Eight - 8

/griːn - eɪt/

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác