Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter Lesson 6 trang 9 - Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter Lesson 6 trang 9

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter Lesson 6 trang 9 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

1. (trang 9). Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và nhắc lại.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter Lesson 6 | Chân trời sáng tạo

Nội dung bài nghe

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Hướng dẫn dịch: 

Thứ 2 (hai)

Thứ 3 (ba)

Thứ 4 (tư)

Thứ 5 (năm)

Thứ 6 (sáu)

Thứ 7 (bảy)

Chủ nhật

2. (trang 9). Listen and chant. (Nghe và vè.)

Nội dung bài nghe

(Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday) x3

Hướng dẫn dịch: 

Thứ 2 (hai)

Thứ 3 (ba)

Thứ 4 (tư)

Thứ 5 (năm)

Thứ 6 (sáu)

Thứ 7 (bảy)        

Chủ nhật

3. (trang 9). Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter Lesson 6 | Chân trời sáng tạo

Nội dung bài nghe:

1. It’s a little teddy bear

2. It’s a big teddy bear

Hướng dẫn dịch:

1. Đó là một con gấu bông nhỏ

2. Đó là một con gấu bông lớn

4. (trang 9). Point and say. (Chỉ và nói.)

Hướng dẫn: 

Con xem tranh, chỉ và từng bức tranh và miêu tả nó bằng cấu trúc:

It’s a little + đồ vật trong tranh (khi đồ vật đó bé/nhỏ)

It’s a big + đồ vật trong tranh (khi đồ vật đó to/lớn)

Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter Lesson 6 | Chân trời sáng tạo

Đáp án: 

1. It’s a little chair.

2. It’s a big chair.

3. It’s a big cookie.

4. It’s a little cookie.

Hướng dẫn dịch: 

1. Đó là một chiếc ghế nhỏ/bé.

2. Đó là một chiếc ghế lớn.

3. Đó là một cái bánh quy to/lớn.

4. Đó là một cái bánh quy nhỏ/bé.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác