Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter Lesson 5 trang 8 - Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter Lesson 5 trang 8

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter Lesson 5 trang 8 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

1. (trang 8). Listen, point, and repeat. Write. (Nghe, chỉ theo, và nhắc lại. Tập viết.)

Hướng dẫn: Con nghe băng, chỉ vào ảnh tương ứng với âm thanh và chữ cái xuất hiện trong băng, nhắc lại. Sau đó hãy viết các chữ, các từ trong bài số 1 vào vở. 

Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter Lesson 5 | Chân trời sáng tạo

Bức tranh số

Đáp án

Phiên âm 

1

Letter G.

G – Goat

G – Dog

/ˈlɛtə ʤiː/

/g/ 

/g/ – /gəʊt/ 

/g/ – /dɒg/

2

Letter H 

H

H – Hat

/ˈlɛtə eɪʧ /

/h/

/h/ - / hæt/

3

Letter I

I

I – Ink

/ˈlɛtər aɪ/ 

/ɪ/

/ɪ/ – /ɪŋk/ 

4

Letter J

J – Jelly

/ˈlɛtə ʤeɪ/

/ʤ/  

/ʤ/– /ˈʤɛli/ 

5

Letter K

K

K – Kite

K – Yak

/ˈlɛtə keɪ/

/k/ 

/k/– /kaɪt/ 

/k/ – /jæk/

6

Letter L

L

L – Lion

L – ill

/ˈlɛtər ɛl/
/l/
/l/ – /ˈlaɪən/
 /l/ – /ɪl/

7

Letter M

M – Mom

/ˈlɛtər ɛm /

/m/  

/m/ – /mɒm/

Hướng dẫn dịch:

1. Chữ G

/g/ - phát âm /g/

/g/ - Con dê

/g/ - Con chó 


2. Chữ H

/h/ - phát âm /hờ/

/h/ - Cái mũ


3. Chữ I

/ɪ/ - phát âm /i/

/ɪ/ - Mực


4. Chữ J

/ dʒ/ - phát âm /zzờ/

/ dʒ/ - Mứt


5. Chữ K

/k/ - phát âm /k/

/k/ - Cái diều

/k/ - Con bò Tây Tạng


6. Chữ F

/l/ - phát âm /llờ/

/l/ - Con sư tử

/f/ - Ốm


7. Chữ M

/m/ - phát âm /mờ/

/m/ - Mẹ

2. (trang 8). Listen and chant. (Nghe và vè.)

Nội dung bài nghe:

What’s that over there?

It’s g - g -  Goat.


And, what’s is here? 

It’s h – h – hat.

What’s that over there?

It’s i – i – ink.


And, what’s is here? 

It’s j – j – jelly. 


What’s that over there?

It’s k – k – kite.


And, what’s is here? 

It’s l – l – lion.


And who’s coming now?

It’s m – m – mom.

Hướng dẫn dịch:

Chữ gì ở đằng kia vậy nhỉ?

À. Đó là chữ g, g – goat (con dê).


Vậy, đây là chữ gì?

Đây là chữ h, h – hat (cái mũ).


Chữ gì ở đằng kia vậy nhỉ?

À. Đó là chữ i, i – ink (mực).


Vậy, đây là chữ gì?

Đây là chữ j, j – jelly (mứt).


Chữ gì ở đằng kia vậy nhỉ?

À. Đó là chữ k, k – kite (cái diều).

Vậy, đây là chữ gì?

Đây là chữ l, l – lion (con sư tử).


Vậy, ai đang tới đây thế nhỉ?

Đó là m, m – mom (mẹ).

3. (trang 8). Listen to the sounds. Connect the letters. (Nghe các âm. Nối các chữ.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter Lesson 5 | Chân trời sáng tạo

Đáp án:

I – k – g – l – h – m – j

Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter Lesson 5 | Chân trời sáng tạo

4. (trang 8). Look and point to the sounds and m.  (Xem các câu dưới đây, chỉ vào các âm m.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter Lesson 5 | Chân trời sáng tạo

Đáp án: 

Âm /k/ được khoanh tròn màu đỏ.

Âm /m/ được khoanh tròn màu xanh nước biển. 

Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter Lesson 5 | Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác