Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 18: Các lệnh vào ra đơn giản

Với tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Bài 18: Các lệnh vào ra đơn giản sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Tin 10.

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 18: Các lệnh vào ra đơn giản

1. Các lệnh vào ra đơn giản

Quảng cáo

- Lệnh input() có chức năng nhập dữ liệu từ thiết bị vào với nôi dung là số, biểu thức hay xâu cho kết quả là xâu kí tự. Cú pháp lệnh input() như sau:

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 18: Các lệnh vào ra đơn giản (ảnh 1)

- Nhập xâu kí tự có thể dùng input() tương tự như sau:

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 18: Các lệnh vào ra đơn giản (ảnh 2)

- Lệnh print() có chức năng đưa dữ liệu ra thiết bị ra. Thông tin đưa ra gồm một hay nhiều dữ liệu với kiểu khác nhau, cả biểu thức tính toán.

2. Chuyển đổi kiểu dữ liệu cơ bản và Python

- Một số kiểu dữ liệu cơ bản của Python bao gồm: int (số nguyên), float (số thực), str (xâu kí tự), bool (lôgic).

- Kiểu dữ liệu lôgic là kiểu dữ liệu cơ bản, chỉ có hai giá trị là True (đúng) và False (sai).

Ví dụ:

Quảng cáo

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 18: Các lệnh vào ra đơn giản (ảnh 3)

- Lệnh type() dùng để nhận biết kiểu dữ liệu của biến trong Python.

Cách chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu:

- Lệnh int() có chức năng chuyển đổi số thực hoặc xâu có số nguyên thành số nguyên.

- Lệnh float() dùng để chuyển đổi số nguyên và xâu kí tự thành số thực.

- Lệnh str() dùng để chuyển đổi dữ liệu thành xâu kí tự.

- Các lệnh int(), float() không thực hiện xâu là biểu thức toán.

Quảng cáo

Nhập dữ liệu kiểu số nguyên hoặc số thực từ bàn phím:

- Nếu cần nhập sang số nguyên thì sau khi nhập giá trị dùng lệnh int() để chuyển đổi sang kiểu số nguyên như sau:

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 18: Các lệnh vào ra đơn giản (ảnh 4)

- Nếu cần nhập số thực thì sau khi nhập giá trị cần dùng lệnh float() để chuyển đổi sang kiểu số thực như sau:

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 18: Các lệnh vào ra đơn giản (ảnh 5)

THỰC HÀNH

Nhập dữ liệu từ bàn phím bằng lệnh input().

Nhiệm vụ 1. Viết chương trình nhập lần lượt ba số tự nhiên m, n, p sau đó in ra tổng của ba số này.

Hướng dẫn:

Cần thực hiện lần lượt ba lệnh nhập số m, n, p. Chú ý cách nhập số nguyên cần dùng int() để chuyển đổi dữ liệu từ bàn phím. Chương trình có thể viết như sau:

Quảng cáo

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 18: Các lệnh vào ra đơn giản (ảnh 6)

Nhiệm vụ 2. Viết chương trình nhập họ tên, sau đó nhập tuổi học sinh. Chương trình đưa ra thông báo, ví dụ: Bạn Nguyễn Hòa Bình 15 tuổi

Hướng dẫn:

Cần thực hiện lệnh nhập dữ liệu, một lệnh nhập tên học sinh, lệnh thứ hai nhập tuổi, sau đó thông báo ra màn hình. Chú ý khi nhập tuổi cần chuyển đổi dữ liệu.

Gợi ý:

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 18: Các lệnh vào ra đơn giản (ảnh 7)

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Kết nối tri thức hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên