Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 22: Kiểu dữ liệu danh sách

Với tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Bài 22: Kiểu dữ liệu danh sách sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Tin 10.

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 22: Kiểu dữ liệu danh sách

1. Kiểu dữ liệu danh sách

Quảng cáo

- List là kiểu dữ liệu danh sách (dãy, mảng) trong Python. Tạo list bằng lệnh gán với phần tử trong cặp dấu ngoặc [].

Kiểu dữ liệu danh sách trong Python khởi tạo như sau:

<tên list> = [<v1>, <v2>, …, <vn>]

- Sau khi khởi tạo danh sách, có thể thay đổi các giá trị của từng phần tử bằng lệnh gán hoặc xóa phần tử bằng lệnh del.

Ví dụ:

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 22: Kiểu dữ liệu danh sách (ảnh 1)

- Cách tạo danh sách rỗng (có độ dài 0) và các phép toán ghép danh sách (phép +).

Quảng cáo

Ví dụ:

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 22: Kiểu dữ liệu danh sách (ảnh 2)

- Chỉ số danh sách bắt đầu từ 0 đến len() – 1, trong đó len() là lệnh tính độ dài danh sách.

2. Duyệt các phần tử của danh sách

Có thể duyệt lần lượt các phần tử của danh sánh bằng lệnh for kết hợp với vùng giá trị của lệnh range( ).

Ví dụ 1. Duyệt và in từng phần tử của danh sách.

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 22: Kiểu dữ liệu danh sách (ảnh 3)

Ví dụ 2. Duyệt và in một phần của danh sách.

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 22: Kiểu dữ liệu danh sách (ảnh 4)

Quảng cáo

3. Thêm phần tử vào danh sách

- Python có một số lệnh riêng (phương thức) cho dữ liệu kiểu danh sách. Cú pháp như sau:

<danh sách>.<phương thức>

- Lệnh thêm phần tử vào cuối danh sách là <danh sách>.append().

Ví dụ. Thêm phần tử vào cuối danh sách.

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 22: Kiểu dữ liệu danh sách (ảnh 5)

THỰC HÀNH

Khởi tạo, nhập dữ liệu, thêm phần tử cho danh sách

Nhiệm vụ 1. Nhập số n từ bàn phím, sau đó nhập danh sách n tên các bạn lớp em và in ra danh sách các tên đó, mỗi tên một dòng.

Quảng cáo

Hướng dẫn:

Chương trình yêu cầu nhập số tự nhiên n, sau đó nhập từng tên trong danh sách, dùng phương thức append() để đưa dần vào danh sách.

Chú ý: Vì vùng giá trị của lệnh range(n) bắt đầu từ 0 nên trong thông báo nhập cần viết là str(i+1) để bắt đầu từ 1.

Chương trình như sau:

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 22: Kiểu dữ liệu danh sách (ảnh 6)

Nhiệm vụ 2. Nhập một dãy số từ bàn phím. Tính tổng, trung bình của dãy và in dãy số trên một hàng ngang.

Hướng dẫn:

Tương tự nhiệm vụ 1, chỉ khác là nhập số nguyên nền dùng lệnh int() để chuyển đổi dữ liệu.

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 22: Kiểu dữ liệu danh sách (ảnh 7)

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Kết nối tri thức hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác