Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 21: Câu lệnh lặp while

Với tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Bài 21: Câu lệnh lặp while sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Tin 10.

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 21: Câu lệnh lặp while

1. Lệnh While

Quảng cáo

- while là lệnh lặp với số lần không biết trước. Số lần lặp của while phụ thuộc vào điều kiện.

Cú pháp của lệnh while như sau:

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 21: Câu lệnh lặp while (ảnh 1)

Ví dụ. Quan sát đoạn chương trình sau và cho biết S là giá trị của biểu thức toán học nào?

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 21: Câu lệnh lặp while (ảnh 2)

Quảng cáo

Giải thích:

Đoạn chương trình tính tổng 12+22+...+k2 với điều kiện k2<100 . Vậy S chính là tổng bình phương các số tự nhiên nhỏ hơn 10.

2. Cấu trúc lập trình

Ba cấu trúc lập trình cơ bản của ngôn ngữ lập trình bậc cao là:

- Cấu trúc tuần tự: các lệnh được thực hiện theo trình tự từ trên xuống dưới. Được thể hiện bằng các câu lệnh như gán giá trị, nhập/xuất dữ liệu.

- Cấu trúc rẽ nhánh: các lệnh chỉ được thực hiện tùy thuộc vào điều kiện đúng hay sai. Được thể hiện bằng câu lệnh điều kiện if.

- Cấu trúc lặp: các lệnh được thực hiện lặp đi lặp lại theo điều kiện nào đó vẫn còn đúng hay sai. Được thể hiện bằng lệnh for, while.

THỰC HÀNH

Sử dụng lệnh lặp while và các lệnh đã học

Quảng cáo

Nhiệm vụ 1. Viết chương trình in toàn bộ dãy các số tự nhiên từ 1 đến 100 trên một hàng ngang.

Hướng dẫn:

Mở phần mềm Python và nhập chương trình sau:

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 21: Câu lệnh lặp while (ảnh 3)

Kết quả chạy chương trình:

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 21: Câu lệnh lặp while (ảnh 4)

Nhiệm vụ 2. Viết chương trình in ra màn hình các chữ cái tiếng Anh từ “A” đến “Z” theo ba hàng ngang trên màn hình, hai hàng ngang đầu có 10 chữ cái, hàng thứ ba có 6 chữ cái.

Quảng cáo

Hướng dẫn:

Chúng ta đã biết các chữ cái tiếng Anh từ A – Z chiếm các vị trí từ 65 đến 90 trong bảng mã ASCII. Với số thứ tự k của bảng mã ASCII, chúng ta sử dụng chr(k) trả lại kí tự tương ứng trong bảng mã này.

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 21: Câu lệnh lặp while (ảnh 5)

Để in kết quả cần thêm dòng print(i)

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 21: Câu lệnh lặp while (ảnh 6)

Kết quả chương trình:

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 21: Câu lệnh lặp while (ảnh 7)

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Kết nối tri thức hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác