Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 32: Ôn tập lập trình Python

Với tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Bài 32: Ôn tập lập trình Python sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Tin 10.

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 32: Ôn tập lập trình Python

Quảng cáo

Nhiệm vụ 1. Viết chương trình nhập họ tên đầy đủ từ bàn phím, tách riêng phần tên, họ, đệm và in ra màn hình.

Hướng dẫn. Trong Bài 25 chúng ta đã biết cách tách phần họ đệm và tên từ một xâu họ và tên. Bài này yêu cầu thêm tách phần đệm, từ là phần nằm giữa tên và họ ra bằng cách sử dụng lệnh join(). Xâu kí tự ban đầu được tách thành một danh sách dùng hàm split(). Sau khi lấy họ và tên, phần đệm sẽ lấy ra theo lệnh sau:

dem = “ ”.join(slist[1:n-1]).

Trong đó slist là danh sách được tách từ xâu ban đầu, n là độ dài của xâu slit.

Nhập, chạy thử và kiểm tra chương trình sau:

hoten = input("Nhập họ tên đầy đủ của em: ")

slist = hoten.split()

n = len(slist)

ho = slist[0]

ten = slist[n-1]

dem = " ".join(slist[1:n-1])

Quảng cáo

print("Tên của em là", ten)

print("Họ của em là", ho)

if n > 2:

print("Đệm của em là", dem)

Kết quả chạy thử:

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 32: Ôn tập lập trình Python (ảnh 1)

Nhiệm vụ 2. Trọng lượng của em trên các hành tinh khác.

Chương trình yêu cầu nhập trọng lượng của em (tính theo đơn vị N - Newton) trên Trái Đất và tính trọng lượng của em trên một hành tinh khác (ví dụ Mặt Trăng, Hoả tinh, Kim tinh, Thổ tinh, Mộc tinh, Mặt Trời).

Hướng dẫn:

Quảng cáo

Trọng lượng đo lực hút của Trái Đất (hay hành tinh) lên vật thể. Trọng lượng có đơn vị đo N (Newton). Khối lượng vật thể tính bằng kg và giá trị này không thay đổi. Chúng ta có công thức:

P = m × g. (1)

Trong đó P là trọng lượng tính bằng N, m là khối lượng tính bằng kg, g là gia tốc trọng trường của Trái Đất (hay hành tinh), tính theo m/s2. Trên Trái Đất, g = 9,8 m/s2. Trên mỗi hành tinh các giá trị g sẽ khác nhau. Danh sách các hành tinh được lưu trong biên planet, các trọng lực tương ứng lưu trong danh sách gravities.

Biết trọng lượng của một người trên Trái Đất (ví dụ Po) thì sẽ dễ dàng tính được trọng lượng của người này trên một hành tinh khác nếu biết giá trị g của hành tinh đó. Gọi P là trọng lượng cần tìm, khi đó ta có công thức sau, suy trực tiếp từ công thức (1).

m = Po/9.8 = P/g, vậy suy ra P = Po × g/9.8 (2)

Em hãy nhập chương trình sau và kiểm tra tính đúng đắn của chương trình.

Quảng cáo

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 32: Ôn tập lập trình Python (ảnh 2)

Nhiệm vụ 3. Kiểm tra tính hợp lệ của ba tham số ngày, tháng, năm.

Chương trình sẽ yêu cầu nhập ba số tự nhiên: ngày, tháng, năm từ bàn phím theo khuôn dạng, ví dụ nhập 08-02-2021. Chương trình sẽ thông báo bộ dữ liệu đã nhập là hợp lệ hay không hợp lệ.

Hướng dẫn:

Bộ dữ liệu chỉnh cần nhập sẽ đặt tên là day, month, year. Nhiệm vụ của bài toán là nhập bộ dữ liệu này và kiểm tra tính hợp lệ theo các yêu cầu về lịch của ngày, tháng, năm.

Điểm đặc biệt nhất cần chú ý là kiểm tra năm year có phải là nhuận không, nếu là nhuận thì tháng 2 phải có 29 ngày so với các năm không nhuận tháng 2 có 28 ngày. Chúng ta sử dụng biên danh sách số thang để lưu số ngày của các tháng trong năm. Sau mỗi lần nhập ba số day, month, year cần kiểm tra năm nhuận để cập nhật tháng 2. Khi đó, chương trình kiểm tra có thể viết đơn giản như sau:

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 32: Ôn tập lập trình Python (ảnh 3)

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Kết nối tri thức hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác