Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 27: Tham số của hàm

Với tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Bài 27: Tham số của hàm sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Tin 10.

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 27: Tham số của hàm

1. Tham số và đối số của hàm

Quảng cáo

- Tham số của hàm được định nghĩa khi khai báo và được dùng như biến trong định nghĩa hàm.

- Đối số là giá trị được truyền vào khi gọi hàm, các tham số (parameter) sẽ được truyền bằng giá trị thông qua đối số (argument), số lượng truyền vào bằng với số tham số trong khai báo của hàm.

2. Cách sử dụng chương trình con

- Sử dụng chương trình con giúp phân chia việc giải bài toán lớn thành các bài toán nhỏ và phát huy tinh thần làm việc nhóm.

- Chương trình chính có cấu trúc rõ ràng, dễ hiểu hơn, cần hiệu chỉnh, phát triển và nâng cấp cũng thuận tiện hơn.

THỰC HÀNH

Truyền giá trị cho đối số của hàm.

Quảng cáo

Nhiệm vụ 1. Thiết lập hàm f_sum(A, b) có chức năng tính tổng các số của danh sách A theo quy định sau:

- Nếu b = 0 thì tính tổng các số của danh sách A.

- Nếu b khác 0 thì chỉ tính tổng các số dương của A.

Hương dẫn:

Chương trình luôn kiểm tra giá trị của đối số b khi tính tổng các số của danh sách A.

Chương trình có thể như sau:

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 27: Tham số của hàm (ảnh 1)

Quảng cáo

Nhiệm vụ 2. Thiết lập hàm f_dem(msg, sep) có chức năng đếm số các từ của một xâu msg với kí tự tách từ sep.

Ví dụ:

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 27: Tham số của hàm (ảnh 2)

Hướng dẫn:

Để tách xâu msg thành các từ, chúng ta dùng lệnh split(). Tham số sep chính là tham số của lệnh split().

Chương trình có thể như sau:

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 27: Tham số của hàm (ảnh 3)

Nhiệm vụ 3. Thiết lập hàm merge_str(s1, s2) với s1, s2 là hai xâu cần gộp.

Quảng cáo

Hàm này sẽ gộp hai xâu s1, s2 theo cách, lấy lần lượt từng kí tự của s1, s2 đưa vào xâu kết quả. Nếu có một xâu hết kí tự thì đưa phần còn lại của xâu dài hơn vào xâu kết quả. Ví dụ nếu s1 = “1111”, s = “0000”, c = 1 thì xâu kết quả là “10101010”.

Hướng dẫn:

Gọi S là xâu kết quả sau khi gộp hai xâu s1 và s2, chương trình có thể như sau:

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 27: Tham số của hàm (ảnh 4)

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Kết nối tri thức hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác