Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 23: Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách

Với tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Bài 23: Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Tin 10.

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 23: Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách

1. Duyệt danh sách với toán tử in

Quảng cáo

- Toán tử in dùng để kiểm tra một phần tử có nằm trong danh sách đã cho hay không. Kết quả là True (đúng) hoặc False (sai) như sau:

<giá trị> in <danh sách>.

Ví dụ. Dùng toán tử để kiểm tra một giá trị có nằm trong danh sách hay không.

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 23: Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách (ảnh 1)

- Có thể duyệt nhanh phần tử của danh sách bằng toán tử in và lệnh for mà không cần sử dụng lệnh range().

Ví dụ:

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 23: Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách (ảnh 2)

Quảng cáo

2. Một số lệnh làm việc với danh sách

Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách:

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 23: Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách (ảnh 3)

Ví dụ 1. Với lệnh remove(value) sẽ xóa phần tử đầu tiên của danh sách có giá trị value. Nếu không có phần tử nào như vậy thì sẽ báo lỗi

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 23: Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách (ảnh 4)

Quảng cáo

Ví dụ 2. Lệnh insert có chức năng chèn phần tử vào danh sách tại vị chỉ số cho trước.

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 23: Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách (ảnh 5)

THỰC HÀNH

Các lệnh làm việc với dữ liệu danh sách

Nhiệm vụ 1. Nhập số n từ bàn phím, sau đó nhập danh sách n tên học sinh trong lớp và in ra danh sách học sinh này, mỗi tên học sinh trên một dòng. Yêu cầu danh sách được in ra theo đúng thứ tự ngược lại với thứ tự đã nhập.

Hướng dẫn:

Chương trình sẽ yêu cầu nhập số tự nhiên n, sau đó sẽ lần lượt yêu cầu nhập n tên học sinh. Tuy nhiên do yêu cầu in danh sách học sinh theo thứ tự ngược lại so với thứ tự nhập nên cần dùng lệnh insert() để chèn tên học sinh được nhập vào đầu danh sách. Chương trình như sau:

Quảng cáo

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 23: Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách (ảnh 6)

Nhiệm vụ 2. Cho trước dãy A. Viết chương trình xóa đi các phần tử có giá trị nhỏ hơn 0 từ A.

Hướng dẫn. Duyệt từng phần tử của dãy số A, kiểm tra nếu phần tử này nhỏ hơn 0 thì xóa đi.

Dùng lệnh remove() để duyệt từng phần tử của A.

Chương trình:

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 23: Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách (ảnh 7)

Kết quả:

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 23: Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách (ảnh 8)

Nhiệm vụ 3. Cho trước dãy số A. Viết chương trình tìm và chỉ ra vị trí đầu tiên của dãy số A mà ba số hạng liên tiếp có giá trị là 1, 2, 3. Nếu tìm thấy thông báo vị trí tìm thấy, nếu không thì thông báo “không tìm thấy mẫu”.

Hướng dẫn:

Soạn thảo chương trình sau rồi thực hiện và kiểm tra tính đúng đắn của chương trình.

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 23: Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách (ảnh 9)

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Kết nối tri thức hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác