Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 24: Xâu kí tự

Với tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Bài 24: Xâu kí tự sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Tin 10.

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 24: Xâu kí tự

1. Xâu là một dãy các kí tự

Quảng cáo

- Xâu có thể được coi là danh sách các kí tự Unicode nhưng không thay đổi từng kí tự của xâu.

- Truy cập từng kí tự của xâu qua chỉ, chỉ số từ 0 đến độ dài len()-1.

Ví dụ 1. Xâu kí tự và cách truy cập đến từng kí tự của xâu.

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 24: Xâu kí tự (ảnh 1)

2. Lệnh duyệt kí tự của xâu

Duyệt từng kí tự của xâu kí tự bằng lệnh for. Có hai cách duyệt như sau:

- Cách thứ nhất, biến i lần lượt chạy theo chỉ số của xâu s, từ 0 đến len(s) – 1. Kí tự tại chỉ số i là s[i].

Quảng cáo

Ví dụ:

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 24: Xâu kí tự (ảnh 2)

- Cách thứ hai, duyệt theo từng kí tự của xâu s. Biến ch sẽ được gán lần lượt các kí tự của xâu s từ đầu đến cuối.

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 24: Xâu kí tự (ảnh 3)

- S1 in S2 trả lại giá trị True nếu S1 là xâu con của S2.

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 24: Xâu kí tự (ảnh 4)

Quảng cáo

THỰC HÀNH

Các lệnh cơ bản làm việc với xâu kí tự

Nhiệm vụ 1. Viết chương trình nhập số tự nhiên n là số học sinh, sau đó nhập họ và tên học sinh. Lưu họ và tên học sinh vào một danh sách. In danh sách ra màn hình, mỗi họ tên trên một dòng.

Hướng dẫn:

Chương trình có thể như sau:

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 24: Xâu kí tự (ảnh 5)

Quảng cáo

Nhiệm vụ 2. Nhập một xâu kí tự S từ bàn phím rồi kiểm tra xem xâu S có chứa xâu con “10” không.

Hướng dẫn:

Cách 1. Nếu xâu S chứa xâu con “10” thì sẽ có chỉ số k mà S[k] = “1” và S[k+1] = “0”.

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 24: Xâu kí tự (ảnh 6)

Cách 2. Dùng toán tử in để kiểm tra xâu “10” có là xâu con của S.

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 24: Xâu kí tự (ảnh 7)

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Kết nối tri thức hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác