Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 20: Câu lệnh lặp For

Với tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Bài 20: Câu lệnh lặp For sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Tin 10.

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 20: Câu lệnh lặp For

1. Lệnh For

Quảng cáo

- for là lệnh lặp với số lần biết trước. Số lần lặp thường được xác định bởi vùng giá trị của lệnh range(). Cú pháp của lệnh lặp với số lần biết trước for như sau:

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 20: Câu lệnh lặp For (ảnh 1)

Khi thực hiện, ở mỗi vòng lặp biến i sẽ được gán lần lượt các giá trị trong vùng giá trị của lệnh range() và thực hiện <khối lệnh lặp>.

Ví dụ 1. Tính tổng các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn n, với n cho trước (n = 10).

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 20: Câu lệnh lặp For (ảnh 2)

2. Lệnh Range

Lệnh tạo vùng giá trị range() có các dạng sau:

Quảng cáo

+ range(stop) trả lại vùng giá trị từ 0 đến stop – 1.

+ range(start, stop) trả lại vùng giá trị start đến stop – 1.

Ví dụ: range(n) cho vùng gồm các số 0,1, …, n – 1.

range(1, n + 1) cho vùng gồm các số 1, 2, …, n.

range(0, 99) cho vùng giá trị gồm các số 0, 1, 2, …, 98.

range(100, 1) cho vùng rỗng.

THỰC HÀNH

Lệnh lặp for và lệnh range()

Nhiệm vụ 1. Nhập số tự nhiên n từ bàn phím và in ra máy tính dãy các số của n theo chiều ngang màn hình. Ví dụ nếu n = 10 thì chương trình sẽ in ra dãy số 1, 2, 5, 10.

Hướng dẫn:

Các ước số của n là các số tự nhiên k thỏa mãn: n%k = 0. Muốn in các số trên một hàng ngang cần dùng tham số end = “ ” trong lệnh print().

Quảng cáo

Chương trình có thể như sau:

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 20: Câu lệnh lặp For (ảnh 3)

Nhiệm vụ 2. Nhập số tự nhiên n từ bàn phím và đếm số các ước số thực sự của n. Ước số thực sự của n là số tự nhiên k < n và là ước của n.

Hướng dẫn:

Tương tự như chương trình ở nhiệm vụ 1, điểm khác là cần đếm số các ước này và không tính n. Tạo một biến có tên count để đếm số các ước số thực sự của n.

Chương trình có thể như sau:

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 20: Câu lệnh lặp For (ảnh 4)

Quảng cáo

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Kết nối tri thức hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác