Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 25: Một số lệnh làm việc với xâu kí tự

Với tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Bài 25: Một số lệnh làm việc với xâu kí tự sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Tin 10.

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 25: Một số lệnh làm việc với xâu kí tự

1. Xâu con và lệnh tìm vị trí xâu con

Quảng cáo

- Để tìm một xâu trong một xâu khác có thể dùng toán tử in hoặc lệnh find().

+ Biểu thức kiểm tra <xâu 1> nằm trong <xâu 2> là:

<xâu 1> in <xâu 2>

+ Lệnh find() trả về vị trí của xâu con trong xâu mẹ. Có cú pháp đầy đủ như sau:

<xâu mẹ>.find(<xâu con>, start)

2. Một số lệnh thường dùng với xâu kí tự

- Python có các lệnh đặc biệt để xử lí xâu là split() dùng để tách xâu thành danh sách. Cú pháp lệnh split()

<xâu mẹ>.split(<kí tự cách>)

Ví dụ 1. Lệnh split() tách xâu thành danh sách các từ.

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 25: Một số lệnh làm việc với xâu kí tự (ảnh 1)

Quảng cáo

- Lệnh join() có chức năng nối các phần tử của một danh sách thành một xâu. Cú pháp như sau:

"kí tự nối".joint(<danh sách>)

Ví dụ:

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 25: Một số lệnh làm việc với xâu kí tự (ảnh 2)

THỰC HÀNH

Một số bài toán liên quan đến xâu kí tự.

Nhiệm vụ 1. Viết chương tình nhập nhiều số nguyên từ bàn phím, các số cách nhau bởi dấu cách. Khi nhập xong thông báo số lượng các số đã nhập và in các số này thành hàng ngang.

Hướng dẫn:

Dữ liệu nhập vào là một xâu. Dùng lệnh split() để tách thành danh sách. Chuyển các phần tử của danh sách này thành số và in ra màn hình.

Quảng cáo

Chương trình:

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 25: Một số lệnh làm việc với xâu kí tự (ảnh 3)

Nhiệm vụ 2. Viết chương trình nhập một xâu kí tự có thể có nhiều dấu cách giữa các từ. Sau đó chỉnh sửa xâu kí tự đó sao cho giữa các từ chỉ có một dấu cách. In xâu kết quả ra màn hình.

Hướng dẫn:

Chuyển xâu kí tự ban đầu thành danh sách các từ đơn bằng lệnh split(), sau đó nối cá từ đơn này bằng lệnh join().

Quảng cáo

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 25: Một số lệnh làm việc với xâu kí tự (ảnh 4)

Nhiệm vụ 3. Viế chương trình nhập số tự nhiện n, rồi nhập họ tên của n học sinh. Sau đó in ra danh sách tên học sinh theo hai cột, cột 1 là tên, cột 2 là họ đệm.

Hướng dẫn:

Họ tên ban đầu tách ra thành tên và họ đệm bằng lệnh split(). Các tên được đưa vào danh sách ten, các họ đệm đưa vào danh sách hodem. Sau đó in ra danh sách theo yêu cầu.

Lý thuyết Tin 10 Kết nối tri thức Bài 25: Một số lệnh làm việc với xâu kí tự (ảnh 5)

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Kết nối tri thức hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác