Trắc nghiệm giải phương trình, bất phương trình tổ hợp - Toán lớp 11Chuyên đề: Tổ hợp

Trắc nghiệm giải phương trình, bất phương trình tổ hợp

Bài 1: Cho biết Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án. Giá trị của n và k lần lượt là:

A.8 và 4.        B. 8 và 3.

C. 8 và 2.        D. Không thể tìm được.

Đáp án: C

Chọn C.

Thử đáp án, dễ dàng tìm được n = 8 và k = 2.

Bài 2: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. x = 10.        B. x = 11.        C. x = 11 hay x = 10.        D. x = 0.

Đáp án: B

Chọn B.

Điều kiện: x ∈ N, x ≥ 2.

Ta có:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

So sánh điều kiện ta nhận x=11.

Bài 3: Kết quả nào sau đây sai:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 4: Giá trị của n ∈ N thỏa mãn đẳng thức

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. n = 18.        B. n = 16.        C. n = 15.        D. n = 14

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 5: Giá trị của n thỏa mãn

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A.9.        B.8.        C.6.        D.10.

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 6: Tìm x ∈ N, biết

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. x = 13.        B. x = 17.        C. x = 16.        D. x = 12.

Đáp án: D

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 7: Giải phương trình với ẩn số nguyên dương n thỏa mãn

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. n = 5 hoặc n = 6.        B. n = 5 hoặc n = 6 hoặc n = 12.

C. n = 6.        D. n = 5.

Đáp án: A

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 8: Giải bất phương trình (ẩn n thuộc tập số tự nhiên)

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. n = 1, 2, 3        B. n = 0, 1, 2        C. n = 0, 2, 3        D. n = 2, 3, 4

Đáp án: B

Điều kiện n ∈ N , n ≥ 0.

Với điều kiện đó bất phương trình tương đương

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Ta thấy (3n)! tăng theo n và mặt khác 6! = 720 ≥ (3n)!

Suy ra bất phương trình có nghiệm n = 0,1,2.

Bài 9: Giải bất phương trình (ẩn n thuộc tập số tự nhiên)

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. 2 ≤ n < 4        B. 0 ≤ n ≤ 2        C. 1 ≤ n ≤ 5        D. 2 ≤ n ≤ 5

Đáp án: D

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 10: Tìm số tự nhiên n thỏa Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A.15.        B.12.        C.21.        D.18.

Đáp án và hướng dẫn giải

Đáp án: A

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 11 Đại số, Giải tích và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số, Giải tích 11 và Hình học 11.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


to-hop.jsp