Trắc nghiệm giải phương trình, bất phương trình tổ hợp - Toán lớp 11Chuyên đề: Tổ hợp

Trắc nghiệm giải phương trình, bất phương trình tổ hợp

Bài 1: Cho biết Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án. Giá trị của n và k lần lượt là:

A.8 và 4.        B. 8 và 3.

C. 8 và 2.        D. Không thể tìm được.

Đáp án: C

Chọn C.

Thử đáp án, dễ dàng tìm được n = 8 và k = 2.

Bài 2: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. x = 10.        B. x = 11.        C. x = 11 hay x = 10.        D. x = 0.

Đáp án: B

Chọn B.

Điều kiện: x ∈ N, x ≥ 2.

Ta có:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

So sánh điều kiện ta nhận x=11.

Bài 3: Kết quả nào sau đây sai:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 4: Giá trị của n ∈ N thỏa mãn đẳng thức

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. n = 18.        B. n = 16.        C. n = 15.        D. n = 14

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 5: Giá trị của n thỏa mãn

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A.9.        B.8.        C.6.        D.10.

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 6: Tìm x ∈ N, biết

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. x = 13.        B. x = 17.        C. x = 16.        D. x = 12.

Đáp án: D

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 7: Giải phương trình với ẩn số nguyên dương n thỏa mãn

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. n = 5 hoặc n = 6.        B. n = 5 hoặc n = 6 hoặc n = 12.

C. n = 6.        D. n = 5.

Đáp án: A

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 8: Giải bất phương trình (ẩn n thuộc tập số tự nhiên)

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. n = 1, 2, 3        B. n = 0, 1, 2        C. n = 0, 2, 3        D. n = 2, 3, 4

Đáp án: B

Điều kiện n ∈ N , n ≥ 0.

Với điều kiện đó bất phương trình tương đương

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Ta thấy (3n)! tăng theo n và mặt khác 6! = 720 ≥ (3n)!

Suy ra bất phương trình có nghiệm n = 0,1,2.

Bài 9: Giải bất phương trình (ẩn n thuộc tập số tự nhiên)

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. 2 ≤ n < 4        B. 0 ≤ n ≤ 2        C. 1 ≤ n ≤ 5        D. 2 ≤ n ≤ 5

Đáp án: D

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 10: Tìm số tự nhiên n thỏa Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A.15.        B.12.        C.21.        D.18.

Đáp án và hướng dẫn giải

Đáp án: A

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


to-hop.jsp


Khóa học 11